tirsdag 31. mars 2020

Morgentanke: Helhet i et mikro perspektiv …

Min helhet forstås i mitt univers, mens sammenhengen i kosmos ikke fremstår like åpenbar.


Feil forvaltning av mitt er mulighet, sett i sammenheng fra et fugleperspektiv.


Ydmykhet og kunnskap er våpnene hvert individ kan ta i bruk og omsette med forventning om mer forstått.


… smiler til sammenhengen … smil ...

mandag 30. mars 2020

Morgentanke: Frem, frem og tilbake …

Klokka kan manuelt justere til det klokkeslett en måtte ønske, for så å la taktfast rytme fortsette fra det nye punktet.


Endring kan gjentas og det samme posisjoner av viserne kan igjen oppleves.


Om tiden manipuleres fram eller bakover, så er naturens syklus i samme fase både etter som før selvvalgte justeringer.


… smiler justert … smil ...

fredag 27. mars 2020

Morgentanke: Når er vi fremme …

Aldri kommer vi helt frem, da livet er det som skjer underveis.


Ved å nyte øyeblikket, er vi allerede fremme hele tiden.


… smiler her og nå … smil ...

torsdag 26. mars 2020

Morgentanke: I samme retning …

Kurs settes og taktfast besluttsomhet er hva som ligger bak.


Veien frem er lang og utholdenhet er nøkkelordet som fremstår som gjeldende.


Felles forstått og oppfattet, samler og styrker.


Dermed settes ene foten fremfor og alle andres føtter følger på.


… smiler optimistisk … smil ...

onsdag 25. mars 2020

Morgentanke: Fremad sikter blikket …

Alle utfordringer som håndteres, er her og nå.


Veien videre er målet, selv om øyeblikket oppleves vanskelig.


Det faktum at absolutt alt forflyttes, uavhengig av hva som håndteres.


… smiler til fremtiden … smil ...

tirsdag 24. mars 2020

Morgentanke: Hver og en er oss …

Flokkdyr er avhengig av hverandre, selv de som er mindre flokkete av seg.


Genet som bygger opp vår art, har grunnstener som er stablet på andre stener, som en flokk stener.


Hva som enn er og blir, har elementer av følelsen av oss.


… smiler til oss … smil ...

mandag 23. mars 2020

Morgentanke: Ditt er avhengig av mitt …

Felles innsats og felles omsorg, er ord som klinger godt.


For hva er vel jeg foruten deg og motsatt.


Flokken samles i vanskelige tider, hvor de vanskeligste konsekvenser håndteres slik de bare må håndteres.


… smiler alvorspreget … smil ...

fredag 20. mars 2020

Morgentanke: Ny virkelighet …

Annerledes måte å løse det hverdagslige, er mer normalt når det gjentas dag for dag.


Dager er likere, når annerledes løsninger er gjeldende.


Virkeligheten innhenter enhver fremtid og tilpasningen er avhengig av våre egne egenskaper til endring.


… smiler på nytt … smil ...

torsdag 19. mars 2020

Morgentanke: Nye tanker …

Nytt på nytt er masse nytt og noe som danner ny plattform.


Takten som har vært, er en annen takt og finner ny form i fremtiden, som er annerledes.


Nytt taktskifte som utvikler nye horisonter, er hva veien fremover avdekker.


… smiler nytt … smil ...

onsdag 18. mars 2020

Morgentanke: Ny normal …

Alle taktomslag har forandringer som tanke, uten at det nødvendigvis er like tydelig fra alle kanter.


Endringer skjer og forandringen oppstår, bare utsiktspunktet tar utgangspunkt i rett perspektiv.


… smiler på ny måte … smil ...

tirsdag 17. mars 2020

Morgentanke: Nye tider …

Fortsettelsen av annerledes steg, er hva som gir ny oppdagelse.


Alle endringer oppleves forskjellig og er ikke like praktiske, men hensikten har et tydelig behov for å ivareta flokken.


… smiler i sammen … smil ...

mandag 16. mars 2020

Morgentanke: Ny start …

Nye uker og nye muligheter, er alltid start tralten.


Så tar vi steg for steg og ser hvordan innholdet i uka blir.


… smiler med god sats … smil ...

fredag 13. mars 2020

Morgentanke: Skallet forleder …

Overfladisk tilnærming, gir like dyp forståelse av det faktiske, som et blunk med øynene.


Basert på utkledd oppfattelse, så stilnes ikke søken etter forståelse.


Hvem hver og en egentlig er, kan være et narrespill ovenfor en selv.


… smiler lurt … smil ...

torsdag 12. mars 2020

Morgentanke: Seg selv lik …

Selv så mye alle og enhver føler de likner fysisk på andre, så er hver og en unik på sin måte.


Kopiert atferd er også noe som bare tilsynelatende ligner, for egen tolkning av andre, har sine små varianter.


… smiler nesten likt .. smil ...

onsdag 11. mars 2020

Morgentanke: Innsiden ut …

Form og farge avslører ikke bestandig bestanddelene til det som er formet og farget.


Først etter nærmere inspeksjon og observasjon, vil forståelsen av hva som befinner seg bakenfor etableres.


Tid og tålmodighet er ofte egenskaper som benyttes for etablering av innsikt og forståelse.


Hvor godt forståelsen av det bakenfor, er en blanding av innsats og iherdighet.


… smiler fra innsiden og ut … smil ...

tirsdag 10. mars 2020

Morgentanke: Tiltrukket av omgivelse …

Smittende atferd og tilsynelatende hyggelig selskap, er faktorer som skinner gjennom fra distanse.


Gode kulisser og galleri av positive karakterer, gir alltid tanker om en god start.


Lettere å oppsøke områder med appellerende elementer, for så å se hvor ferden så går videre.


… smiler til de omkring … smil ...

mandag 9. mars 2020

Morgentanke: Attraksjon på avstand …

Hvor godt kjent kan vi bli, med fokus på hverandres bedømmelse i forhold til omgivelsene sin påvirkning.


Jo lenger avstand, jo mer påvirket av forutinntatte tanker rundt hva som observeres.


Får holde tilbake og la virkelighetens inntrykk være gjeldende.


… smiler åpenhjertig … smil ...

fredag 6. mars 2020

Morgentanke: Figurformer …

Streker som former rette skjæringspunkter, eller buede krysninger, har alle potensialet som tolkede elementer.


Når jeg ser buktende veier og høyreiste hus, ser andre spagetti og streker med retning mot himmelen.


Drømmene blandes inn i det tenkte, hvor din tolkning er like riktig som min.


… smiler snorrett godt … smil ...

torsdag 5. mars 2020

Morgentanke: Triangelens glede …

Kantete fremtoning er annerledes og skaper forståelsen av hva som er innenfor.


… smiler utover og innene i fra … smil ...

onsdag 4. mars 2020

Morgentanke: Rektangulær fremtoning …

To likesidede firkanter, har mangfoldigende muligheter og variasjoner som overrasker.


Likt i det ulike, skaper firkanter med forskjellige formen, men alltid 90 graders vinkler.


… smiler vinkelrett … smil ...

tirsdag 3. mars 2020

Morgentanke: Rett som en snor …

Enkelte av mine utførte snortrekk, var mer som svaiende buer.


Jo lenger strekket ble, jo mindre rett var siktlinjen som fulgt snorens vandring fra ende til ende.


Formen til en snor kan ha rette tendenser og mange andre varierende nyanser.


… smiler med svai … smil ...

mandag 2. mars 2020

Morgentanke: Oval syklus …

Sirkelrund sirkel og rettkantet firkant, er forståtte fremstillinger av geometrisk fremtoning.


Når formen får avanserte koblinger eller vridninger, så oppstår annerledes figurer.


… smiler noe avrundet … smil ...