torsdag 17. mars 2016

Morgentanke: Barna kommer med storken …

For 100 år siden kom storken med barna, det vil si, barnefødsler samlet seg i de ukene storkene kom tilbake fra sørligere strøk i mars og april.

Storkene ankomst falt sammen med de fødsels ukene som unfangelsesrytmene favoriserte.

Det at barna kom med storken er et tids økologisk parade eksempel som knytter det innvendige og utvendige tidsforløpet sammen til en fortelling.

Hvorfor kommer barna med storken?

Hvorfor sa voksne til barna sine at de ble levert av en stork?
Myten ble utbredt i VestEuropa i løpet av 1800-
tallet, fordi storken var symbol på lykke og velstand.

Fuglen hadde tilsynelatende størrelsen som skulle til for å bære et spedbarn i nebbet.

Tidsånden var ikke moden for at foreldre snakket til barna om forplantning. Derfor ble det en utbredt forklaring å fortelle spørrelystne barn at nyfødte babyer kom flygende­ med storken.

Smiler av historiene som er blitt til og ler godt i det stille … smil ...