mandag 31. mai 2021

Morgentanke: Sol er ofte assosiert med sommer …

Den livgivende kraften som når frem til det som nå kjennes som levende, er prissatt på forskjellig måte på forskjellige steder.

Der hvor variasjonene er mindre forskjellige, så har ikke hver dag noen stor forskjell dag for dag.

Steder som har betraktelig varierende og til dels uforutsigbar forventning, har en større oppmerksomhet påkoblet i forhold til variasjonen.

… smiler til forskjellen som gir fokus … smil ...

fredag 28. mai 2021

Morgentanke: Fremme ved starten ...

Mållinjen er startstreken for den neste etappe og ferden fortsetter inn i en ny fase, som har andre kvaliteter som baseres på det erfarte.

Det å kunne sluttspurte, for så å innta startposisjonen er en naturlig del av hva som faktisk skjer og slik den naturlige takten er.

Restitusjon er like viktig fase og noe som påbegynnes og avsluttes som en start for noe nytt, slik pulserer og beveger det levde seg.

Stillstand og total ro, er kontrasten og en totalt annerledes periode som skiller bevegelsen i det definerte levde, men det er kun fordi kunnskapen ikke har forståelse bortenfor.

… smiler i en kontinuerlig kraft … smil ...

torsdag 27. mai 2021

Morgentanke: Himmelen er grensen …

Tidligere uttrykte menneskeheten grensesprengende prestasjoner, som mål for hva som kan utføres.

I en tid hvor disse grensene kan oppdages som definerte stengsler, så begynner forståelsen av helhet å etableres.

Hvor mengder og lag av muligheter, oppdages som noe uendelig og hvor fysiske mål bare fremstår som hva som nå forstås.

Gjennom all tid, så har enkelte individer fått til mer enn hva samtiden har ment er mulig.

Som et altomfattende begrep, så kan det tenkes at himmelen er en dimensjon som i vår forståelse nå representerer en grense.

… smiler uendelig … smil ...

onsdag 26. mai 2021

Morgentanke: Gjennomføring av samme mengde …

Det som styrer mengden av hva som rekkes, er kombinasjonen av erfaren disposisjon og rammene for hva som forventes.

Alle gjøremål som tidligere har vært erfart, har ofte en mer praktisk tilnærming og mindre tvil om hva som påbegynnes.

Området og distansen vil kunne tilpasses det erfarte og oppstykkingen kan fordele mer reelt innenfor kortere tid.

Veien videre bekrefter om tenkt gjennomført samsvarer med faktisk utført og gir en formening om hvor mye ekstra innsats som må inkluderes i dagene som kommer.

… smiler avventende … smil ...

tirsdag 25. mai 2021

Morgentanke: Et steg av gangen …

Alle oppdagelser begynner et sted, gjerne som undring eller inspirasjon og hvor mer nysgjerrighet naturlig oppstår.

Så starter gjennomføringen, med de konkrete tanker om hva som skal klargjøres og hvilke forberedelser som trengs.

Enkelte oppgaver er naturlig lette å gyve løs på, mens andre krever dedikasjon og tålmodig horisont.

Alle starter innehar en rekke som inkluderer forberedelser, ikke den største andel av den endelige totalen, men de viktige første tanker som behøves for gjennomføringen.

… smiler startklar … smil ...

fredag 21. mai 2021

Morgentanke: På andre siden likner det …

Mål-landskapet har andre detaljer enn hva avstanden oppdaget, noe som alltid er et faktum og noe som indikerer en evig optimisme overfor streben etter noe bedre.

Illusjoner og drømmer har sin sjarm, hvor realitetene kan fremstå som kontrastene som skaper gleden i det illusjonistiske.

… smiler håpefull … smil ...

torsdag 20. mai 2021

Morgentanke: Innhold åpenbares …

Punktet må bare bli riktig, før det forståtte fremstår forstått og innsikten i kunnskapen forvaltes på en måte som gir mening.

Tilstrekkelig mengde ettertenksomhet, gir muligheten til å kunne se hvor forståelsen hadde utgangspunkt fra og hvor den flyttet nytt balanserende punkt for oppfattelse.

Forflytninger av standpunkter som baseres på mer forståelse og helhetlig kunnskap, skaper tryggere plattformer for mer utforskning.

… smiler søkende … smil ...

onsdag 19. mai 2021

Morgentanke: Fastlåste tankesløyfer …

Bryte ut av kjent forståelse er et krevende valg, da det er enklest å hvile det spørrende på allerede kjente elementer.

Foring av en naturlig nysgjerrighet med tompratt og stillstand, gir ingen følelse av fremdrift.

Kampen om å løfte inn oppmerksomheten, er kreftene som det brytes med og hva som avgjør om innholdet slipper til.

Først må sperrene oppdages, så kan forholdet til dem velges og effekten blir et resultat som står i stil med innsatsen.

… smiler klar … smil ...

tirsdag 18. mai 2021

Morgentanke: Hva finnes bortenfor det forståtte …

De mest vågale tanker titter frem og finner eventyraktig mot, hvor følelsen av “jeg fant, jeg fant” er det som gir umiddelbar gjenklang.

Nysgjerrige blikk, etterfølges av prøvende steg som gir nye oppdagelser og forståelse av hva som har vært.

Videre åpnes et landskap av noe som minner om nytt, men som ennå ikke gjenkjennes som det nye.

… smiler med åpne øyne … smil ...

fredag 14. mai 2021

Morgentanke: Sammenblandet tydelighet …

Hvor tydelig veien fremover fremstår, så vil alltid målet våre ute av syne i perioder.

Utydelige målbilder, erstattes av besluttsomhet og forståelse av retning.

Der stier snirkler seg opp, ned, frem og tilbake, baseres stivalgene på tendensene som tolkes.

Avsjekk utføres hvor fri sikt verifiserer om målet er nærmere enn tidligere.

Forståelsen av ønske om hvor, gir alle eventyr mange vendinger som ikke er forventet og håndteres fortløpende.

… smiler i steget … smil ...

onsdag 12. mai 2021

Morgentanke: Motivet formes …

Penselstrøk på penselstrøk former hva som har vært et nakent lerret og synliggjør hva tankene ønsker å forme.

Fra uforståelige og utydelige strek sammensetninger, så blir noe gjenkjent og det kan overraske underveis å transformeres til noe totalt annet.

Hva som oppdages og hva som er formet, trenger ikke å harmonere, da ståstedet for tolkning er forskjellen som beriker.

… smiler formbart … smil ...

tirsdag 11. mai 2021

Morgentanke: Sakte forandring …

Alle endringer har varierende tempo, noe som sørger for at implementeringen krever mer eller mindre oppfølging.

De roligste skifter, har ofte en snikende effekt, hvor adopsjon bare er en usynlig greie som skjer.

Plutselige omveltninger fungerer hvor det er høy forståelse av hva som løses, om veien frem er oppfattet.

Raske steg kan fort bli sakte tilbakegang, hvor rolige steg fort kan oppleves som stormende fremskritt.

… smiler balansert … smil ...

mandag 10. mai 2021

Morgentanke: Tålmodighetens prøve …

Vent og vent, er ord som krever sitt og alle vet at det beste er å gjøre ting til rett tid.

Utøvelse for tidlig og for sent gir dårligere forutsetninger, hvor for tidlig faktisk medfører aller dårligst utgangspunkt.

Etableringer av toleranser, bør derfor tillegges for sent siden, da det alltid er risiko for at kunnskapen om alle detaljer ikke finnes før de oppdages.

Det å sløse med en buffer på fremsiden av aktiviteten, er dårlig disponering som påvirker alle pågående prosesser og høyner risikoen for mindre tid til kvalitet i alle ledd.

Det aller verste er å ha noe ferdig før avtalt tid, hvor forvitring starter før forventet.

… smiler til rett tid … smil ...

fredag 7. mai 2021

Morgentanke: Fremme ved det målsatte og alikevell ikke i mål …

De evige sirkler av lærdom, er veien frem mot mer forståelse som forvaltes med forstand.

Det å lære er ikke nødvendigvis noe som er, men noe som pågår som en evig søken etter enda bedre måter å løses utfordringer som finnes og som kommer.

Det utfordrende i å oppdage, er hvordan dette formidles til situasjoner som ikke har detaljene fra veien som er oppdagelsen.

Overlevering av så bra som mulig, gir håp om enda bedre forvaltning av de kommende.

… smiler kontinuerlig … smil ...

torsdag 6. mai 2021

Morgentanke: Steg for steg etterlater spor ...

Uavhengig av lettheten i trykket fra det tilbakelagte, så vil alt formes etter hva som er, har vært og skal komme.

Inntrykket fra det tilbakelagte gir større forståelse enn hva innsikten ved start hadde etablert som forstått.

Alt erfart er lærdom av styrket forståelse eller ny oppdagelse, som kan omsettes på nye måter og tilføre større mestring.

… smiler i sporene av fremdriften … smil ...

onsdag 5. mai 2021

Morgentanke: Toppunkt er nødvendigvis ikke midtpunkt …

Hvor høyt og hvor langt, trenger nødvendigvis ikke å samsvare.

Opp og ned distanse, krever mer innsats enn hva en tilsvarende middel høyden gjør.

Avstanden som tilbakelegges uke for uke, har varierende lengde og høyde.

… smiler oppdelt og periodisk … smil ...

tirsdag 4. mai 2021

Morgentanke: Grumsete utsikt …

Punktene ved de første stegene, har konturen av målsatt og optimisme som ledefane.

Tydeligst er starten og skriftene som tas, så er målstreken med i tankene.

Tydeligheten finnes i øyeblikket, hvor alt annet har et slør over detaljene.

… smiler med speiderne blikk … smil ...

mandag 3. mai 2021

Morgentanke: Hva ser vi denne uken …

På alle startpunkter for annerledeshet, så pirrer det i nysgjerrigheten og frykten.

Balansen og svingningene har alltid sine greier, hvor de sammenblandede punkter er mye.

… smiler avventende … smil ...