fredag 31. juli 2015

Morgentanke - Nummer to-boliger ...

Leietakere som finansierer prisfesten, er ingress teksten som peker på den skjeve måten fokus på unyansert beskatning av primærfunksjonen "å bo".

Mindre utgifter på det som er folks rett til å bo, primærbolig er en nødvendighet, nummer to-boliger er en usosialt tilrettelagt utnyttelse av skattefradrag og livsutgifter kamuflert som noe lovlig for de som allerede har mer og nok.

Hvordan etablere trygghet og rettferdighet, mye av livssparingen er pengene som legges inn i boligen, en praktisk måte å ivareta funksjonen " bo" og mulighet til å slippe å putte sedler i madrassen.

Dermed blir alle tiltak som gjør at mer en primærbehovene er "folkefinansiert", noe spekulativt som nå er i ferd med å lage store vansker for våre håpefulle.

Hvordan skal nyutdannede med lønn fra de nederste lønnstrinn, kunne konkurrere med etablerte pengesekker som kun ser profitt tynet ut av det etablerende segment.

Leieprisene er kunstig høye, om de skal være veien til å spare seg opp for egen anskaffelse.

Om planen er at det kun er pengestyrkede individer som skal eie, så er modellen for befolkningen noe vaklende for fremtidig felles ansvarlig vekst og følelse av å etablere tilstrekkelig motivert innsats for omgivelsene individet skal være en del av.

Må løfte sinnet og komme ut av den regntunge modusen, smiler sterkt og godt, troen på det gode er igjen tilbake ... smil ...

torsdag 30. juli 2015

Morgentanke - Olje til evig tid ...

Personlig skulle jeg ønske at olja varte evig, alltid var konkurransedyktig, og ikke var miljøskadelig. Men slik er det ikke.

Dermed må realiteten være å finne noe som kan være mer bærekraftig for fremtiden, noe som alltid er vanskelig å finne ut av før effekten erfares.

Drivende i det nysgjerrige er kraften som fører det levde vi kjenner frem, noe som sliter med motkraften i det konservative trygge som kjennes og vites.

For følelsen av kontroll og forståelse, er noen ganger mer overdøvende enn det nyoppdagede.

Dagen i dag har mulighet for både kjent og ukjent erfart, noe som er med på å forme spenningen i det som kommer og samtidig inneholde trygghet i det som gjentas.

Smiler på ny, smiler på nytt, smiler nyere og bare smiler ... smiler ...

onsdag 29. juli 2015

Morgentanke - Glasset som skiller ...

Det å se regndråper ankomme fra en dyp grå sky, gir fortsatt sommer glede og tørr harmoni.

Innsiden er kontrastfull, når utsiden først farges av regn fregner, for så å bli heldekket fuktig underlag.

Som et brett med skyvebrikker, kan ute/inne omgivelsen konfigureres forholdsvist fleksibelt, slik at vær og vind inkluderes som en regulert kraft i ytre stue område.

Utnyttelsegraden av uteområdet som kan oppleves som inne, blir uhyggelig godt utnyttet og sommer residensen omdefineres gladelig til de små kvadratmeter, uten de største fasiliteter, men med nøktern og nyttig utforming.

Form og farge er min mindre gode egenskap, så syn og tanker om hva som er bra og rett skikk, er totalt oversett og byttet ut med praktisk glede. Bruksrettet fokus gir mer glede i sommer sfæren, når omgivelsene inviterer til mer grått og vått i dagen.

Mulighet for fleksibilitet og de gode ting som dermed følger med, er å foretrekke fremfor å dyrke begrensningene i løsningen, da det positive overskygger det som er mindre og negativt, sett med nøkterne øyne.

Desto større gladhet oppnås, når utfordringer ses i perspektiv av både positivt og negativt.

Denne morgen fylles av positivt regn, det kan konstateres at forholdene kan håndteres med tilstrekkelig bekledning eller beskyttelse over hodet.

Smiler fleksibelt og med et tilpasset godt smil, i dag skinner solen på innsiden, når det faller regn på utsiden ... smil ...

tirsdag 28. juli 2015

Morgentanke - Hvorfor gjøre hva og når er riktigst ...

Hva som er rett av det riktige, en antakelse om annerledes utfall av et likt forløp ellers, ikke sannsynlig, men sjarmerende vanskelig å tenke seg til det annerledes.

GENTLEMAN: Ifølge noen historikere skal den britiske soldaten Henry Tandey valgt å ikke drepe den sårete Adolf Hitler, da de to møttes på slagmarken under første verdenskrig. Det har i etterkant vist seg å være en tabbe.

Eller kanskje ikke, for hvem vet om det i kulissene fantes et liknende individ med enda mer katastrofalt utfall, noe som er overlatt til løpet i de parallelle universer, da skjedd er skjedd for vår tidsoppfattelse.

Kaffekoppen bidrar til å løfte tankesløret inn i en mer innrammet forståelse, så blir det dimensjonsløse mer og mer overlatt til det neste drømmende.

Dermed blir rett og riktig mindre vanskelig, selv om riktig ikke akkurat trenger å være rett for annet enn øyeblikket og det historisk forstått.

Med en ydmyk nysgjerrig tilnærming, så vikles tankene ut av det uforståelige og smilet bres utover ansiktet i en god forståelse av at disse tanker vil komme tilbake, igjen og igjen, frem til nysgjerrigheten har fått en mer og større forståelse.

En evig prosess for hvordan våre hoder er skrudd i sammen, noe som er godt, å vite at det ubesvarte kan få innhold og oppfattelse i kunnskapens bilde som finnes her og i nær fremtid ... smil ...

mandag 27. juli 2015

Morgentanke - Kjemp med egne spøkelser ...

Når temaet er avisoverskrifter om Romfolk og andre "snyltere", så er det viktig å ikke ta inn over seg andre sine "spøkelser", men nøkternt vurdere ut fra egen opplevelse.

Vips, så viser det seg at det reelt kun er andre som har problemer med egne tanker, når et ubehag føles av å se en utstrakt hånd.

Alle avis eksempler er på en eller annen måte riktige, men hvor farget overskriften og den vinklede teksten er overlatt til skribent i kombinasjon til fortelleren.

Når plagene skal tillates påført seg selv, så må ikke andre sine tvangstanker og ubehandlede traumer bli våre egne, da vårt ansvar er å forvalte eget verdi landskap ved å arbeide ut fra eget erfart.

Med slike sommer bevisste tanker, startet uka med ukuelig optimisme om at dette blir en uke med mulighetene tilstede og ikke dypdykk i andres bekymrede iboende spøkelser.

Smiler sol godt og friske kreative tanker, er allerede et resultat av hvordan tankene trives med smilende fokus ... smil ...

fredag 24. juli 2015

Morgentanke - Privat omsorg ...

All omsorg som har aksjemajoriteten plassert på et sted, vil alltid ha mål om utbytte til de "veldedige" krefter i bakkant, slik er nå myntbytte dynamikken.

Nå er debatten i gang på å ivareta "skurker" for å kunne gi avkastning til de bakenforliggende krefter, en glamorøs fremstilling av pengesterke krefter i Notodden som ønsker å ivareta de lett kriminelle, for rask profitt og uten de store tunge tiltakene som det offentlige fortsatt skal få håndtere, de områder hvor de quicke penger ikke finnes.

En vekst bedrift, hvor utsikten er hinsides uten nedgangstid, bare de rette krefter får etablert lov hjemler som ivaretar at nivået blir et lavterskel tilbud, hvor alle kan innrulleres og få bidra til å øke profitten.

For vi alle kan ha svake øyeblikk, hvor hodet tenker seg forvirret utenfor sømmelige rammer og til og med utenfor det lovlige, dermed er potensialet for at tanke politiet, vil være en fremtidig nødvendighet, for å ikke redusere tilgangen på overskudd i de privatiserte fengsler.

For ytterligere optimalisering, så oppgraderes "tyttebær politiet" til utøvende makt og lov forvalter, så har bukken fått havresekken, om noen skulle lure på hvem som er havren, så er det alle oss nekene som har potensialet for statistisk å gi avkastning som et nummer på kalkulatoren til profitt kontrollørene i disse private institusjoner.

Kanskje alle egentlig kan få tildelt hver sin digitale fotlenke ved fødsel, slik at tydeligheten om merkevarer fremstår upåklagelig tilgjengelig og som tydelig bevis på pengenes viktighet og en åpenbar forståelse av mennesker som en ressurs.

Med noe bismak i munnen, så smiler tankene forsiktig. Tilslutt trumfer menneskelige verdier over alle andre krefter, om ikke galskapen får totalt utvikle seg og markedskreftene regulerer mengden vann og luft som kan kjøpes og Jorden får en ny æra.

Smilet kan ikke kjøpes, ikke det ekte smilende ... smil ...

torsdag 23. juli 2015

Morgentanke - “Snøstorm” i havet …

Selv om fargespillet og det yrende livet kan være fascinerende, kan det også komme i veien.

Det fikk en gruppe norske forskere merke da de var på tokt i Barentshavet for å observere havbunnen. Istedet kom de over noen som nærmest så ut som en snøstorm under vann, består blant annet av plankton.

Den marine snøstormen består ifølge Mareano av nedfall fra produktive lag høyere oppe i vannsøylen - altså organiske stoffer fra blant annet alger.

Like mye forundring og ennå ikke oppdaget, er nivået på kunnskapen om dypets hemmeligheter, som jakten på liv i det enda større univers.

Dermed finnes det fenomener og enkelte detaljer, som kommer til å fascinere våre tanker i ualminnelig tid. For hele tiden så vil menneskeheten lure på hva som er på andre siden eller bortenfor kunnskapen.

Vår reise i nysgjerrighet og undring, er en konstant bevegelse som både plager og stimulerer det forståtte, noe som gjør oss til den dynamiske organismen som legger tilrette eller feiler i å finne de eksistensielle evolusjonsteorien steg som er nødvendige for videre eksistens.

Jorden med sitt blå hav, har eksistert og vil eksistere i lenger tid enn hva vår arts tobenthet kommer til å ha som horisont, noe som gir debatter muligheten til å snakke om levekraft og virkelige verdier, fokuser balansert mellom forstått fiksjon og realiteter basert på eksisterende kunnskaper, samt en forståelse av vår viten kun baseres på det som oppfattes som forstått.

Ingen rom for uenighet som ikke inkluderer spørsmålet som utfordrer det som allerede vites, så mye å bli klar over, så mye å lære, så mye som vi alle kan være en del av og så masser av kraft som hver enkelt kan bidra med ... smil ...

onsdag 22. juli 2015

Morgentanke - "Tit for tat" ...

I utgangspunktet kan en gruppes samhold forklares ved en kombinasjon av slektskapsseleksjon, empati og spillteorien gjengjeldelsestrategi (tit-for-tat).

Vi kjenner hverandre som konkrete individer, vi bytter konkrete varer og tjenester, tilliten baseres på det synlige, nyttige og konkrete.

Wikipedia: Conjectured to be related to "dit voor dat" - Dutch for "this for that", "tip for tap" (i.e. a blow for a blow), or French "tant pour tant" (equal for equal).

Mekanismene for arten menneske, er fortsatt der hvor alle bidrag fra deg også har behov for bidrag fra meg, ingen tid til å hvile på laurbærene.

Her er det bare å trø fremover, ta ansvar for eget bidrag, uavhengig av andre sine innsats, start med en smilende kraft ... smil ...

tirsdag 21. juli 2015

Morgentanke - Når rødt blir blodblått ...

Den rødeste kjempe, har nå så mye "blått blod" i systemet at nye virkemidler er i ferd med å ta overhånd.

Navigering i et landskap som ikke lenger har de virkningsfulle tiltak, fra tiden som har hatt klart enevelde, nå overlates kreftene mer og mer til markedsstyrt påvirkning.

En flerhodet drake hvor Børs, Belånt andel, Boligboble og Blodfattigdom er hodene til draken som kjemper om balanse.

Den store gamle historisk kjente mekanismen fryktkontroll, har fått andre former som ikke fungerer like overbevisende og lett som før.

Med den lille rød bok i hånden, så blir budskapet mindre og mindre kraftfullt og det er de klingende mynters takt og tone som råder mer og mer.

På pengebordet, så har balansen blitt til den røde kjempes fordel, om mekanismene forstås og allianser bygges overbevisende, så vil arbeide igjen være å stabilisere interne forhold som vil føre til mer blått i det røde.

Området er vilt og vakkert sies det og folkerike Kina har mye og er mye, nå eies mye utenfor grensene til det store land, noe som også påvirker absolutt alt som er knyttet til det store land med billig arbeidskraft.

Transport er for billig, når det er lønnsomt å frakte langt, for å frakte langt tilbake. Da er det tid for igjen å vurdere lokal nærhet til råstoffer og foredling, med arbeidsressurser nære, hvor transport representerer en mindre del av produksjonslinja.

Smiler klart og tydelig igjen, når de søvnige tanker klarner og nødvendigheten av rett og riktig fremstår så mye tydeligere nå ... smil ...

mandag 20. juli 2015

Morgentanke - Den gale diamant ...

Rocke-stjernen skinner nok som en diamant, men det er "en gal diamant".

"Shine on you crazy diamond" innleder og avslutter albumet til Pink Floyd, Wish You Were Here. Varme og myke synth-klanger danner kontrast til et tema med store intervallsprang (b f1 g e1 ). Temaet spilles på elektrisk gitar med skarp og klagende klang. Det er også stål-gitaren som på en spesiell måte fremstiller den kalde medvinden, "the steel breeze", som de har seilt på når de har hatt suksess.

Sangen har en viss tilknytning til Syd Barrett. Han dukket opp under innspillingen uinvitert og uventet, men var så forandret at de i første omgang ikke kjente ham igjen, "en fet, skallet, sinnsyk person".

Det er en sang som både handler om Syd, om "stjerner" generelt og om en reaksjonsmåte på moderne streberliv som noen hver kan kjenne seg igjen i.

Barnet skinner som sola, mens "stjernens" blikker som svarte hull. Den kalde medvinden som stjernen har seilt på har gjort ham fremmed i forhold til andre mennesker. Han skjuler seg slik at ingen egentlig vet hvor han er, selv når han soler seg i skyggen av gårsdagens triumfer. Han er en umoden person, en sjanglende, en spillemann som tåler å stå i rampelyset, som har visjoner og evne til å fremstille dem for andre, men som likevel er fange, bundet av frykt.

Han graver i dybden og kan både finne sannhet og føre vill, et uttrykk som fint fanger kunstens tvetydige funksjon.

(omskrevet noe, fra: http://www.fagsider.org/sw/artikler/PinkFl_hjem.htm)

Vi er alle diamanter i dette liv, vi skinner og glinser så flott!

Om refleksjonen i speilet får gjennomgå av selvtildelte endringsforslag, så finnes aksepten i blikket og smilet til alle de bevisste rundt oss alle.

Moralen er å dempe eget blikk etter detaljer som absolutt ikke er vesentlige, ha toleranse ovenfor "svimle" individer som er solid usikker i egen skrott og som forsøker å påføre sitt eget vonde i omgivelsen og på alle de andre.

Dermed hører vi med overveid forståelse og tar i mot smil og gladhet ... smil ...

fredag 17. juli 2015

Morgentanke - Meg her og der ...

"Wish You Were Here" stiller spørsmålet om å klare og finne "det gode liv", eller om å bli heiet frem av overflatiske krefter.

Spørsmålet er om en ukritisk selger sine idealer og mister sjelen: "Did they get you to trade your heroes for ghosts? ... And did you exchange a walk on part in the war for a lead role in a cage?" .

Fra barndommen av har Roger Waters hatt to forestillinger om livets mål: Ideen om å kjempe for det gode, kjempe for et bedre samfunn ("a walk on part in the war") og ideen om å ha det godt, få penger og prestisje ("a lead role in a cage"), dvs. tilpasse seg til det kapitalistiske samfunnet og det "jernbur" av krav og bekymringer som det moderne økonomiske systemet setter oss i.

Rocke-stjernen spiller en ledende rolle i forbrukersamfunnet. Å være stjerne er et dominerende uttrykk for å ha suksess i vårt samfunn. Men det er et bur, fordi ufriheten ofte er like stor som den alltid har vært. Du har mer penger, du har flere ting. Du blir mere grepet av tingenes tyrrani. En følelse av å være OK kan ikke kjøpes. Fred i sinnnet er ingen vare. Du kan ikke kjøpe en illusjon om at det nok skal bli bedre.

"Wish you were here" er på en måte en schizofren sang. Den er rettet til mitt andre jeg om du vil ... de konkurrerende sider ved meg selv. På den ene siden den delen som er opptatt av andre mennesker, den delen som en anerkjenner hos seg selv. På den andre siden står det grapsende, havesyke, egoistiske lille barnet som vil ha tak i alle søtsakene.

Sangen går inn og ut av begge personer, slik at den delen som får overtak sier klagende til den andre: "hadde du bare vært her".

(omskrevet noe, fra: http://www.fagsider.org/sw/artikler/PinkFl_hjem.htm)

Kulturelle perspektiver og kunstneriske vinkler, gir flere dimensjoner og mer innsiktsfull tilnærming for håndteringen av nye utfordringer ... smiler ...

torsdag 16. juli 2015

Morgentanke - The Dark Side of the Moon ...

Med innhold som klart bryter med forbrukersamfunnets verdier, tema er "alt det som gjør mennesker gale", alt det som ødelegger livet.

Begynnelsen med hjertelyd, som skildrer kampen mellom livskreftene (sola) og dødskreftene (månen).

"Money" utnytter elegant kassa-apparatets lyder musikalsk, det korte basstemaet som går rundt og rundt i haltende 7/4 takt, kan tolkes som en fremstilling av pengenes funksjon i livet: Alle ønsker dem selv om de sies å være roten til alt ondt.

Den siste sangen, "Eclipse", resiteres på en gjennomgående tone som av og til heves et halvt tonetrinnn og så faller ned igjen.

Sangen er en hyllest til alt som hører livet til, alt som mennesket er fortrolig med og føler seg hjemme i. Den ender slik: "everything under the sun is in tune, but the sun is eclipsed by the moon".

Dødskreftene har overtak!

Til slutt sier en kjølig stemme: "There is no dark side in the moon. All is dark!" ... men pulsen fortsetter å slå ...

(omskrevet noe, fra: http://www.fagsider.org/sw/artikler/PinkFl_hjem.htm)

Alle har vi behøver for perspektiver, noe som gjør virkeligheten noe mørkere og lysere i perioder.

Livet består av komme og gå deler, noe som utløser store reaksjoner som svinger mellom euforisk lykke og følelsen av uendelig tristhet.

Selv når gleden formørkes, så er det faktisk verdt å trekke frem den smilende kraft ... smil ...

onsdag 15. juli 2015

Morgentanke - Han smiler ...

Nico D har et tidsriktig budskap i sangen "Han smiler":

"Ikke klag, sånn er livet, det sitter en kar et sted og smiler, selv om han ikke har bil eller hjem".

Med fengende reggae rytmer, så kler lydbildet sommerens glede og teksten minner meg på tankesnurreriet jeg selv får, ved å lytte til "comfortably numb", fremført av Pink Floyd, en sang skrevet av Roger Waters og tolket og analysert i mange retninger av mange.

Min påminnelse om hvor lett det er å bli blasert borte fra det gode i vår hverdagslige tralt, øyeblikker av ubetydelige detaljer, som overskygger alt det flotte. En følelse av å være komfortabel nummen og ikke prissette alt det naturlig fine som er tilstede, hele tiden.

Bildet Nico D lager, han som er født utenfor Paris og vokst opp i Oslo, er å tydelig løfte våre perspektiver ut av egen sfære, ved å biledliggjøre at andre har hverdager med tydelig mindre materiell velstand og at de finnes noe å glede over - En forsiktig påminnelse om å smile.

Smiler forsiktig og påminner meg selv om det naturlige og enkle i å glede over et smil ... smil ...

tirsdag 14. juli 2015

Morgentanke - Enkel lykke ...

Begrensninger som gir oppmerksomhet på hva som har vært enkel lykke, noe som igjen gir egenskapen å oppleve enda enklere lykke, til slutt.

Livserfaring er det som muliggjør oppdagelse av lykke, når hverdag og fest skiller på innholdet av det som befinner seg i dagen og natten, som godt, vondt og lykke.

Det handler egentlig om å kunne se det gode, skille ut belastningen av det vonde og alltid leve i nærheten av den alltid tilstedeværende lykke.

Enkelt og vanskelig å skille "snørr fra barter", må bare fokusere på det egentlige åpenbare, se forbi godt og vondt og bare slippe inn øyeblikkets lykke.

Husk å smile, det hjelper alltid ... smil ...

mandag 13. juli 2015

Morgentanke - Hvordan leve livet ...

Hvilke mål har menneskeheten, hvilke mål er det for mitt bidrag til menneskehetens mål, hva er meningen egentlig med liv - Enkelt: Å leve!

Hva vil det si å leve, å håndtere alle vansker og utfordringer, tja og tjei er svaret med streker under.

Håndtere endringer, er nøkkelen til absolutt alt liv, noe som menneskeheten sin korte syklus ikke har oppdaget totalt overbevisende ennå.

Meg og mitt, er enklere å forvalte, selv om det alene er veien til avgrunnen, så er det en følelse av eget valg og da er grunnen et akseptabelt sted hvor veien ender. Overkompenserte med filosofiske tankerekker eller fanatisk hellende tanker om en overåndelig kraft som holder i regien.

Med en faderlig og moderlig kraft, så hviler det analytiske og følger budskaper hugget i sten eller talt på innsiden av hodene på selvutnevnte.

Deilig er Jorden, godt er livet her når fokusert er i himmelen og lovnad om evig glede byttes ut med sanselig tilstedeværelse og omsorg for hverandre.

Oppskriften på livet følger her:

En dæsj selvinnsikt, for å ikke bidra med overdimensjonerte egenutfordring.

En solid porsjon tålmodighet, for å ydmykt kunne tilnærmes ny kunnskap.

En dråpe av evig tro på det glade.

Et fedd som er renset og finhakket med erfart.

En teskje av hva andre bidrar med tenkt.

En knivsegg med tillært omsorg fra det foreldre fortalte.

Uante mengder kjærlighet til livet, sånn generelt.

Rørt i sammen med omsorg for ingrediensene påvirkning til hverandre og en selv.

Ved daglig å blande i sammen disse ingredienser og kun fortære små mengder, så vil livet oppdages tydeligere og tydeligere, mens elementene blandes i sammen.

Der midt blant absolutt alt, er det levde og livet. Hele tiden tilstede, men periodisk overskygget av alt det sammenblandede som ikke er direkte ingredienser her og nå.

Smilet er en komponent som aldri må glemmes, da dette tilrettelegger forutsetninger og forventninger til et godt utgangspunkt for samhandling.

Bare tenk enkelt, det er lettere å samarbeide og hjelpe et oppmerksom og smilende individ, som reflekterer det glade som bor i en selv også.

Smiler av å se glade, smiler av å kjenne glade, smiler av å føle seg glad og smiler fordi det bare er så smilende godt ... smil ...

fredag 10. juli 2015

Morgentanke - På utsiden, men allikevel innafor ...

Jeg er på utsiden og ser inn, kjenner igjen hva som skal til og fordeler nøkternt "må gjøre" med "vil gjøre", har funnet en balanse som fungerer.

Hva er byggeklossene i mitt verdi landskap og hva er kompromiet for å bygge klosser på utsiden av mitt forståtte, uten å miste integritet.

Har konstant et skråblikk mot oppfattede verdier og sammenstiller disse med egne vinklede tanker, finner da en tilnærming på håndtering av balansen mellom forventet av meg og mitt.

Hvor greit hverdagen oppleves, består av følelsen av bidrag og respekt for gjøremålene som er en del av en større verdikjede som jeg skal bidra inn til.

Ved å forstå fokusert og strategiene på retningen som er veien, så finnes det et stort spekter av handlingsrom som gir både glede og nytte, noe som bidrar til at de andre får en mer smidig hverdag og et fokus på de områder hvor de er best til å bidra.

Gleden er stor, når egenskaper og prosesser forenes, slik at det blir en innholdsrik ferd mot målet for både utøver og prosesseier.

Kjenner da det felles smilende og bidrar godt selv med smil ... smil ...

torsdag 9. juli 2015

Morgentanke - Verandalivets følelse av ute bland livet ...

Folk som gjemmer seg på innsiden, kan ha et poeng, når sommeren er som varmest.

Franskbalkong er kanskje mer skapt for våre skandinaviske forholdet og natur, enn hva oppfattelsen tilsier.

Gatelangs, så har jeg tendenser til å løfte blikket, uten å mene noe overlegent med det - ser at fåtallet av de med mulighet, benytter sommerdager og kvelder til uteliv i egen uteomgivelse.

Nå sier der mer om min begrensede oppsøkenhet, for jeg antar at da åpne dører og vinduer med manglende synlige kropper tilsier at livet på innsiden er mer interessant enn det på utsiden.

Dermed avsløres min forutinntatte tolkning og enkle liv, for hvis de individer som finner arenaer, hvor det å møte andre i solskinnet overskygger av delt glede på innsidearealet, så gledes jeg mer enn først tenkt.

Mitt levde ser fort opp til utadventhet, en egenskap som først oppleves annerledes enn våre kalde natur, derfor glede jeg umiddelbart når jeg møter andre naturlig varmt smilende.

Smil til dagen, smil til deg og smil til meg ... smil ...

onsdag 8. juli 2015

Morgentanke - Biene, hvor er dere ...

Vandring i barndommens enger og gressplener, som er fylt med fargerike blomster, slik jeg husker det fra da de små føtter tilbakela mange glade skritt i lekens ånd.

Det som plutselig får en ubeskrevet uro til å snike seg tydeligere frem, er fravær av forsiktighet som de eldre føtter trår frem med, ingen forsiktige steg som forsøker å finne uforstyrrede plasseringer, kun retningen frem, frem og frem. Hvor er alle biene, vepsene og humlene, her hvor omgivelsen er fylt med fargerike blomster, som jeg Innbiller meg har søtlig nektar i stort mon.

Det er en solfylt sommer søndag og alle forhold ligger tilrette for at det som før var naturlig fylde på toppen av Farge prakten, var kravlende små arbeidende forplantnings distributører som summer og jobber seg fra blomst til blomst.

Husker fortsatt når nakne ben var uoppmerksomt i nedslaget og forstyrret en arbeidende kraft, noe som resulterte i en kontant advarsel som umiddelbart var tydelig. Ikke bare bare å trå på en flyvende kraft med brodd som jobber og strever.

Tja, får ta med meg undringen og se om det gjelder alle andre steder også, kanskje de små arbeidsomme er sjelden eller borte.

Godt å finne oppmerksomhet i det lille og koble det i sammen med minner fra en tid som har vært, sette det hele i et helt perspektiv som gir kraft til blikket som ser endringer i tiden.

Smiler av det som har vært, det som er og det som vil komme ... smil ...

tirsdag 7. juli 2015

Morgentanke - Gjensynsglede ...

Det å se gjensynsglede smitter alvorlig godt, helt fra hjerterota til de ytre kjølige punkter, smilet bres naturlig og godt.

Sommer og naturlig forflytning mellom steder som ikke er dagligdags, for mulighet for å observere gjensynsglede, når ferie dagene fylles med trefninger og naturlig glede.

Togreiser er et naturlig sted for både å se farvell og hallo, like levende som alltid å se sannheten i øyeblikket, blir varm og ydmyk av å bare se andre håndtere dette så vakkert bra ... smil ...

mandag 6. juli 2015

Morgentanke - En greker i oss alle ...

Det bor en greker i oss alle, som har en trygg storebror å lene seg mot. Tidvis er arbeid og felles forpliktelse noe som føles oppskrytt og unødvendig, noe som ikke er mitt i øyeblikket.

Når tyskeren i oss våkner og ansvarlighet og nøktern langsiktighet er blikket for felles beste, så lar vi oss alle irritere av de enkle og uansvarlige små problemer som er navlebeskuende.

Hvordan forene et naivt øyfolk med nøktern arbeidskraft, som har "5 deltidsjobber" for å få navene i det store klokkeverket til å fungere og slå, slik at gjøken periodisk kan minne oss alle på "kokko".

Toleransen for slabedaskskap og ikke ønske om fellesskapets nødvendighet, så må det velges å se bort fra nuet og jobbe traust videre, om det er håp for bidrag i ansvarlighetens horisont. Er grobunn for fornuft absolutt bortenfor realisme og ringene i vannet større enn håndtert, så er spist spist og gjort gjort.

All vekst kommer etter at æraer har gått til grunne eller krigens gjenoppbygging starter, da er igjen bevissthet og moralsk modenhet det som igjen blomstrer på den nye mark.

Slik blir også fellesskapet bedre, ved at ny innsikt etableres og deltakelse igjen kan bli med igjen, når tiden igjen er rett.

En milliard er det samme som det naturlige tallet 1 000 000 000 eller tusen millioner.

Når summer som 1,5 milliarder euro, noe som tilsvarer 13 milliarder norske kroner, så er det ikke like lett å sette det i hverdagslig sammenheng.

Hellas har en befolkning på ti millioner åtte hundre tusen (10 800 000), noe som tilsier at hver greker må bidra med 1.204,- kroner hver for gjelden som landet nå har, da de ikke har skatteinntekter nok til hverken å opprettholde levesett eller forpliktelser.

Den neste utfordring er grekernes pensjonsalderen på 58 år, den må primært synkroniseres med resten av Europa, som har 65 eller 67 år som pensjonsalder.

Det norske folk kunne f.eks. bidra til at Hellas sin gjeld 1,5 milliarder euro skulle blitt betalt ned, noe som vil si 2.550,- kroner på hver norsk borger (stor som liten), dette hadde helt sikkert vært overkommelig, om det greske folk hadde overbevisende tatt grep som hadde vært levedyktighet og stått på økonomiske selvstendige ben fremover, med skatter og avgifter som tilsvarer utgiftene.

For penger inn og ut, må ha samsvar, om grekerne har funnet en annen formel, som ikke innebærer at "storebror" Tyskland skal betale for det greske folks livsfest, så følger resten av verden med og er oppriktig interesserte, foreløpig er det ingen modeller som har kunnet brukes for å lykkes med å finne "den nye løsning".

Får gi det greske folk beundringsverdighet ovenfor modigheten, ved å skulle finne løsningen der ingen ennå har sett noe nytt, men den tidligere storheten som de største tenkere fra tidligere tid har vist, så kom det mye klokt fra det greske område den gang da.

Modig og noe uforstand er mine tanker noe svimmelt, noe som gir håp om noe mer, men realistisk noe begrenset iver.

Smiler godt til at håpet om mer er tilstede og en visshet om at alle vekstperioder kommer når tingene må bygges opp igjen ... smil ...

fredag 3. juli 2015

Morgentanke - Bergtatt ...

Dronning Sonja kjenner Vesterålen godt, og flere av hennes verk er med motiver fra denne regionen.

Da hun åpnet ustillingen, forklarte dronningen hvorfor utstillingen har fått navnet «Bergtatt»:

Når man går i fjellet her så bli man jo bergtatt av naturen, så navnet sier seg selv, sa Dronningen.

Dermed styrer hverdag mot helg, sommerlig helg hvor smilet naturlig dukker opp ... smil ...

torsdag 2. juli 2015

Morgentanke - Sekundet ekstra ...

Ettertenksomt sendes tankestrømmer tilbake til månedsskille som er forsért og undringen starter på hva dette ekstra justeringsekund er benyttet til ...

Jo, våkent observerte jeg klokka skifte fra sekundet 59 og over til ny måned, uten at de mulige meldte utfordringer som kunne skje ville skje.

Ingen ting gikk ned og systemene våre var trofast i takt med verden, har som leveregel at når det forventes og det blir tatt høyde for tiltak, så skjer det aldri noe, men om intet gjøres og intet forberedes, så overrasket en oftere enn hva som er ønsket.

Dermed er koppen i takt igjen og gleden nære, når alltid er i en takt som kler hverdag og sommer. Kaffe smaker godt.

Smiler og lar dagen våkne noe til, så får kaffe være en gjentakende suksess, før stegene blir det valgte ... smil ...

onsdag 1. juli 2015

Morgentanke - Gåttabanen, eller som det ellers kan hete: Gå avstand ...

Lykken føles stort, når absolutt alt er nære, spesielt når nærhet er definert som gå avstand til alt som kan nevnes.

Hvor bra dette egentlig er, fabelaktig er min umiddelbare frydefulle tanke.

Er jo ukuelig "skinneentusiast" og har kjørt fra meg på gummihjul i ungdommen, på både 2 og 4, så nå kler min transport etappe en følelse av privatsjåfør i gigantiske limousiner på skinner.

Skulle behovet være prekært, så ordnes erstatning for ByBil konseptet med RentAwreak sine el-biler for 99,- kr. døgnet.

Nå er nok jeg over middels gå-glad, hvor denne noe sakte forflytning inneholder sanselighet og livets nysgjerrighet, samt masser av mennesker.

Tror nok jeg har funnet en urban følelse, selv i denne lille "sørlandske landsbyen" Drammen, da det her finnes absolutt alt hva jeg trenger og har behøver for, ikke så mye av alt, men det holder med minst en av hver for å dekke mulighetenes behov.

Kjenner takknemlighet over friske raske ben, som fungerer og er fornøyd med det, smiler fort bredt av det helt enkle og frydes over noe så banalt ... smil ...