fredag 29. juni 2018

Morgentanke: Vind i håret …

Stormen i hodet, påvirker ikke direkte den vaiende sveisen.

Tankestormen som rir det fokuserte, kan ikke tolkes på utsiden.

Orkanen som usser til det nykjemmede hår, fører ofte det fokuserte i et skarpt målfokus.

Smiler av utsidens innside … smil ...

torsdag 28. juni 2018

Morgentanke: Labyrint …

Blindveier fører ofte til mer forståelse og erkjennelse av å feile som alle andre, en åpenbar aksept må fødes der veggen plutselig står.

Jo mer en labber rundt, jo mer oppdages der grenselandet for forstått til enhver tid befinner seg.

Smiler forvirret godt … smil ...

onsdag 27. juni 2018

Morgentanke: Riktig nok …

Så flink, så bra og fantastisk.

Hvor mye riktig er det i enhver feil, alltid mer enn først trodd.

En feil må oppdages, for at det riktige blir rett.

Balansen mellom riktig og riktigere, må alltid ha perspektiv fra feil som har ført til det rette.

Smiler tilstrekkelig riktig … smil ...

tirsdag 26. juni 2018

Morgentanke: Verdi og vridning …

Snudd fokus, gir ofte oppmerksomhet på flere sider enn først tenkt.

Når ikke gjenkjente handlinger gjenkjennes, har det fokuserte glippet i eget sinn og omgjort det forståtte til tapte verdier.

Smiler gjenkjennende ...smil ...

mandag 25. juni 2018

Morgentanke: Feilslått å bare jage mynt …

Verdier og verdier, er ikke verdier.

Verdighet er verdighet i nåtidens perspektiv.

Hva som gir et verdifullt smil … smil …

fredag 22. juni 2018

Morgentanke: Hui er et hui …

Hva som et ord trenger å være, egentlig ingen verdens ting.

Uten ord, vil livet ha en form hvor det forståtte har mer utgangspunkt i egen forstand.

Form for kommunikasjon og hvilken støy som kan forårsakes, er hindret i velstandens lykken.

Hu er ordet som nå betyr så mye for den 12 spiller og de 11 andre.

Hvor mye av smil inneholder ordet … smil ...

torsdag 21. juni 2018

Morgentanke: Våknet til virkeligheten ...

Eventyret har alltid oppdagelse av nytt som hovedelement og forståelse som premie, når vi står på kanten av det uforståtte.

Er jeg virkelig våken, eller sovende med øynene åpne.

Smiler drømmeaktig tilstede … smil …

onsdag 20. juni 2018

Morgentanke: Jage drømmer i det våkne ...

Jakte på solen i skyggelandskaper.

Jakte på solen i en overskyet dag.

Jakte på solen der hvor mørke partier finnes.

Jakte på solen i alle skygger.

Jakter fordi det straks er mørkt.

Smiler lysende i mørket … smil ...

tirsdag 19. juni 2018

Morgentanke: Hjem ...

Hvor er hjem, et sted som assosieres som base.

Hvor er hjemme, steder som knyttes til minner.

Hvordan reiser en hjem, ved å returnere tilbake til utgangspunktet.

Hvordan reise hjem, kjenn etter og føle hvor følelsen bor.

Smiler til det konkrete og abstrakte … smil …

mandag 18. juni 2018

Morgentanke: Den mannlige femininitet …

Hvor mykt er det myke og hvor bevisst er tanken på inntrykket om mykt.

Undertrykt kan verdiene fort bli værende, noe som hemmer helhetlig forståelse.

Hvem er kvinnen i mitt liv, et spørsmål som er like relevant for enhver legning, da egne feminitet alltid er like aktuell.

Sammensetningen av gutt og jente, er et individuell formular som hverken er sant eller usann.

Vågalt smiler jeg jentete … smil ...

fredag 15. juni 2018

Morgentanke: Undring trumfer frykt …

Nysgjerrighet er drivkraft nummer en, urkraften som alltid overvinner frykt og redsel.

Når skrittene nærmer seg stupet og overkroppen lenes ut over avgrunnen, så verdsettes inntrykket av den endeløse avgrunn med prikkende frykt i bakhodet.

Nysgjerrighet i en trygg innpakning, er en komplisert sammensetning av ukjent og kjent.

Smiler vågalt ...smil ...

torsdag 14. juni 2018

Morgentanke: En varslet morgendag med begrensning ...

Hva ville jeg gjøre om morgendagen ville bli uten bevegelige ben.

Hva ville jeg gjøre om morgendagen ville bli uten syn.

Hva ville jeg gjøre om døden var det neste.

Leve livet i dag, ved å være mer tilstede og samle inntrykk mer bevisst, dele raust av omsorg for den kommende fremtid.

Smiler til nuet og tar det som kommer når det kommer … smil ...

onsdag 13. juni 2018

Morgentanke: Besøke farmor eller egen samvittighet …

Hva som er lært, det fortalte rett og riktig.

Tydelig fremstår budskap om direkte kunnskapsoverføring, som mer levende og forstått etterhvert som livet leves.

Plutselig oppdages overført erfaring av innsikt som naturlige valg, når tankene tumler rundt i områder av dilemmaer.

Egne verdier har en tråd tilbake til generasjonene som har fremført og tydeliggjort rett og riktig verdier, fremført som veiledning underveis mens skostørrelsen har økt.

Smiler ærbødig … smil ...

tirsdag 12. juni 2018

Morgentanke: Lover og regler …

Erfaringsoverføring på en hard måte, er naturen til lover og regler i samfunnet.

Innenfor er hva som er tenkt formidlet, hvor skremsel om noe annet er fremhevet som konsekvens.

Smiler lovlig … smil ...

mandag 11. juni 2018

Morgentanke: Baler ikke alle med kjærligheten …

Utfordringer er alltid å forstå alle andre og spesielt en selv.

Det å stri med å gi kjærligheten de riktige vekstmuligheter, er en evig læren om interaksjon mellom andre og en selv.

Misforstått og forenklet konklusjon, er å søke svaret hos andre, når det alltid er fra punktet som spiren får vekstgrunnlaget inne i en selv, at svaret egentlig finnes.

Dagen egen kjærlighet og forståelse fremstår klart, så vil alle møte hverandre med trygghet og kan finne det gode som oppstår i et åpent og uredd ærlig møte i mellom mennesker.

Smiler kjærlig med flere forsøk ...smil ...

fredag 8. juni 2018

Morgentanke: Hinke skjevt ut av rommet …

Ankomst på stødige ben, kan fort endres til skakke perspektiver.


Med føttene plantet i utfordringen, så kan forandringen fort
endres til et ustødig kursvalg, hvor et ben balanseres høyt og
det andre benet er bærende.


Smiler vaklende … smil ...


torsdag 7. juni 2018

Morgentanke: Henge fra livets bjelke …

Grip fatt eller som ropet på sjøen avhenger av: Hold fast!


Det å avhenge eget liv av grepet som festes, er hva hver dag handler om.


Mestring og håndtering, er hvilke grep som byttes og perspektivene som oppdages,
samt kursendringer som skiftes.


Smiler uansett forhold … smil ...


onsdag 6. juni 2018

Morgentanke: Ligge strak ut …

Engen kan fungerer som sengen, hvor skyperspektive er leret.


Med ryggen mot moder jord, er uendeligheten det som natten inviterer inn
og det som vekker undring i live.


Smiler i et horisontalt perspektiv … smil ...


tirsdag 5. juni 2018

Morgentanke: Sitte på huk …

Full lengde, kan ofte forårsake detalj mangel.


Det å se ting fra oven, kan være like forvrengt som å se verden fra der nede.


Ved å bøye seg ned for å betrakte, gir fantastiske perspektiver hvor travle ben
som passerer er hovedmotivet og hvor neseborene blir det mest fremtredende,
når blikket flyttes helt opp.


Smiler av perspektiver … smil …


mandag 4. juni 2018

Morgentanke: Stå i livet …

Metaforer finnes i mange varianter, noen kan brukes i alle situasjoner,
mens andre kun gir forståelig mening i noen snevre segmenter.


Stå i rollen, stå i situasjonen, stå i øyeblikket og finne balanse, handler fort om livet.


På samme måte som hver dag tildeles hver og en av oss,
hvor oppgaven er å løse hva som befinner seg i det som er og kommer.


Smiler forsøkt støtt … smil ...


fredag 1. juni 2018

Morgentanke: Jumbalaia …

Fantasiord som plutselig dukker opp, er ikke lette å bare slippe.

Som ekko gjentas ordet gang på gang, i det stille.

Plutselig sies ordet høyt og betydningen er like ukjent forstått, som i de stille tanker.

Smiler og ler … smil ...