fredag 29. desember 2017

Morgentanke: Mye med lite ...

Formidle mye med få ord, en fremstilling basert på et tydelig budskap som støttes av minimalt med ord, noe som oppleves som rett formidling.

Smiler mer av lite … smil …

torsdag 28. desember 2017

Morgentanke: Balanserende følsomt ...

Melankoli og sårhet har tynne grensegangen, noe som ikke utelater det ene fra det andre.

Beskrivelser av det såre forsterkes stort av toner i moll, en resonans som naturlig treffer det indre og forståelsen oppstår automatisk.

Lagene av toner i det følsomme kan formidles og mottas uten ytterligere instruksjoner, når budskapet tillegges som forsterket innhold og taktvis tilhørende tone stemningen.

Smiler tonefull … smil ...

onsdag 27. desember 2017

Morgentanke: Brobygging ...

Hvorfor føles det naturlig å observere og ta bilder av menneskeskapte broer, en naturlig fascinasjon som mitt fokuserte tiltrekkes av.

Det å stå på en bredde, med utsyn utover landskapet på den andre bredden, gir nysgjerrig undring om det er annerledes der enn her.

Fantasien spiller opp med fantastiske drømmende fremstillinger og urealistisk balanse, samtidig som frykten for det ukjente naturlig vaker i overflaten av det fantastiske.

Jakten på det drømte, gjør at det er lettere å forsere hindringen som skiller her fra der, enn det er å oppdage drømmene og utfordringene som befinner seg her.

Synet av noe annet, en skapende kraft som utfordrer de ytterste lag av tanker og lindrer higen etter dypere forståelse.

Smiler stille … smil ...

fredag 22. desember 2017

Morgentanke: De rette linjer som kurver …

Hvor strak er den retteste strek, det som ser helt rett ut, vil kunne svakt kurve.

På samme måte som de bekreftende to streker under svaret, ikke trenger å være sannhet inn i all fremtid.

Perspektivene gir innsyn og utsyn, mens helheten trenger en større horisont, hvor flere tankestrømmer har forskjellige utgangspunkter som kompletterer alt innhold og utvikling.

Det viktigste i dagen, er å speide etter mer forståelse og vågalt lete etter egne forbedringer, hele tiden.

Ta i mot tilbakemeldinger med ærverdig ydmykhet, selv om svien brenner, så er det ærlig sagte sant for avsender.

Hvordan mottaket forvaltes, avgjør om kunnskapen øker eller stagnerer.

Smiler til veksten i enhver katastrofe … smil ...

torsdag 21. desember 2017

Moregentanke: Bitene som hindrer overblikk …

Evnen til å innse mer enn forstått, begrenses i følelsen av små suksesser.

Delene som mestres, passer ikke bestandig i sammen med andres suksesser.

Hva som driver motivasjonen og holder den tilbake, er selvfølelsen målt opp mot flokkens forventede, noe som både beveger og holder tilbake de virkelige utviklende steg.

Mestring av de avtalte nivåer, er enklere å føle noe om, enn det langsiktige målet for menneskeheten sin eksistens.

Kunnskap og evner til å se forbi hverdagslig utfordring, er nøkkelen til større innsikt.

Smiler av det hverdagslige … smil ...

onsdag 20. desember 2017

Morgentanke: Hvor presist er tilstrekkelig presist ...

Konstanten pi er definert som forholdet mellom omkretsen og diameteren til en sirkel (Omkrets = pi × diameter. Hvor pi ofte brukes som 3,14).

Forståelsen gjennom tider av forholdet mellom omkrets og sirkel diameter, fremstilles som kunnskap som er oppdaget gradvis og utviklet seg over tid - En forståelse som rett og slett er uriktig.

For ca. 3000 år siden var riktigheten mer nyansert enn den moderne oppfattelse i den daglige bruk, når vi nå sier at pi er 3,14 og forståelsen den gang var på 3,141 hos sønnen til David og Batseba, Salomo.

Djevelen bor i detaljene, er et utsagn som først må bevise himmel og helvete, men i lys av følelsen av desimal viktigheten, så fremstår kraften fra 3000 år tilbake som tilstrekkelig, noe som bør minne oss om fokus på bitene som trengs å pusles på plass i livets mysterium.

Utviklingen i resultatet for detaljene var ikke vesentlig forskjellige de første 1500 årene, selv om nåtidens tilnærming er annerledes.

Først rundt år 1600 vises detaljene som veldig mye mer presist og med nåtidens assistert bistand, vil detaljnivå kunne utbroderes og fin pusses utrolig langt ned i detaljsværen.

 950 f.Kr: Pi utregnet til 3,141 4 - Salomo, sønn av David og Batseba, 970 f.Kr. - 931 f.Kr.
 250 f.Kr: Pi utregnet til 3,141 8 - Arkimedes, ca.287 f.Kr. - 212 f.Kr.
 480 e.Kr: Pi utregnes til 3,141 592 920 - Zu Chongzhi, 429 e.Kr. - 500/1 e.Kr.
1600 e.Kr: Pi utregnet til 3,141 592 653 589… 35 desimaler - Ludolph van Ceulen.
1949 e.Kr: Pi utregnet med 2037 desimaler (datamaskinen ENIAC) - John von Neumann.

Smiler passe presist ... smil ...

tirsdag 19. desember 2017

Morgentanke: Tvinges tankene inn og ut av mønsteret ...

Jeg ser mønstre der hvor jeg plasserer føttene og lar sammenhengen bli reell, når steg for steg utføres i det levde.

Streker kommer som startsteder, målgang, feilslåtte ord og uthevede sammenhenger.

Strekmerket omfang har et alminnelig preg, som å ta detaljene inn i sammenhengen på en tydeligere måte og lar ferden påbegynnes som det levde og se mot området hvor målgangen er trodd plassert.

Smiler i et strekk perspektiv … smil .,,

mandag 18. desember 2017

Morgentanke: Det som trengs, er tålmodighet og toleranse …

For å lykkes her i verden, så må viktige egenskaper mestres.

Hverken målbare millimeter prestasjoner eller gigant metere er målbar i arenaen som virkelig gjelder, der er kun målestokkens X akse indikert med overlevelsesgrad og Y aksen oppdelt i forstått.

Innenfor resultatområdet er det kun grunnleggende behov som indikeres og all skinnhellighet filtrert bort fra det fremstilte.

Den rene måten å se livet på, gir en klarhet som befrir kaoset bort fra det virkelig fokuserte.

Det å tolerere, blir våpenet som sørger for at toleransen blomstrer og fremstår som en bro mellom alt det utfordrende.

Enhver uløst forståelse, kan utforskes og forsøkes tenkt på andre måter enn tidligere tilnærmet.

Smilet kler et tankefullt hodet … smil ...

fredag 15. desember 2017

Morgentanke: Vitenskaplige hopp …

Hvilke mennesker som fremstår som løftende kraft, er utrolig mange, men enkelte fremstilles mer tydelige enn andre.

Hvor disse enkeltindivider har hentet forståelsen, er som et mysterie for den gemene gehop.

Hva som er kilden til forståelsen, kan nå eimes og forstås, det sett noe som ikke tidligere er oppdaget og mekanismene for oppdagelse kan være flere, men noe som ikke har hemmet andre måter å se gammel forståelse på.

På terskelen til å fremstille de samme store oppdagelser, så har frykten fått lov til å etablere seg og ikke rene muligheter.

Endringene er det som må håndteres, når annerledes kunnskap viser veien for hva som er hensiktsmessig og sp er det opp til vår forvaltning å inkludere fornuft og realisme på en omsorgsfull måte.

Smiler forventningsfull ...smil ...

torsdag 14. desember 2017

Morgentanke: Veien videre …

Bevegelsen frem, har alltid elementer av skritt for skritt og plutselig et lite hopp, for så fortsettelse av småsteging videre.

Vanen har gjennom tider funnet komfort i justerende endringer og ikke de gigantiske revolusjoner, noe som har blitt en regel å forvente etterlevelse av.

Hemskoen som regulerer utviklende takt, har nå oppdaget skilpaddens dans og tar inn over seg mulighetene som egentlig alltid har befunnet seg i den nærmeste nærhet.

De unges forståelse vil bli forstått og realiteten må diskuteres for å få frem endringen i verdiene, som må vurderes på en ny måte som kan likne på endrede forhold som skjedde etter den industrialiserte revolusjon.

De gamles frykt, må også tas på alvor, da det faktisk finnes substans i noen av retningene som gjenstridigheten har. Realiteten inneholder faktiske elementer av endring som må finne ny form, hvor også de aldrende er med.

Smiler gammelt inkluderende … smil ...

onsdag 13. desember 2017

Morgentanke: Fotståelse av mer enn hva vi klarer å vite …

Tidene har vist menneskeheten områder som har løftet forståelsen ut av kjente rammer, som forståelsen av abstrakte fremstillinger, som gir forskjellige oppfattelser som utfyller og flyttet fokus ut av det kjente.

Kapasiteten til hver og en sin forutsetning utløses ikke i de gjentakende mønstre, men der hvor blikket løfter forståelsen opp mot der det kjente grenser mot de virkelige undringers områder.

Arenaen som åpner slike landskaper, er sanselige reiser som kunstnerne formidler, hvor hver og en tolker på sin måte, når toner treffer eller scenen fylles av prestasjoner som vekker noe ubeskrevet.

I de oppløftede minutter, så streifer hver og en innom det som lærdom uten historie gjør, perspektiver fra et annet utgangspunkt, hvor det selvfølgelige blir spurt om og vurdert med åpne øyne.

Smiler med kunstens slør ...smil ...

tirsdag 12. desember 2017

Morgentanke: Hvem frykter ulven …

Gjeteren møter sin tildelte frykt, hver dag og reiser seg fryktløs opp for å utøve hva som han forventer.

Omgivelsene lager sin oppfattelse av utøvelsen, noe som forvrenger forventet og ofte er kilden til ubalanse.

Utøvelse av gjeting er åpenbar omsorg for det som skal gjetes, men samtidig også respekt for omkringliggende faktorer og forutsetninger.

Hvem som er får og rovdyr i bruken av den digitaliserte krykka som menneskeheten benytter for å løfte sinnet ut av begrensning, er også makt representantene sitt verktøy for å holde endringene under kontroll.

Endringer har blitt noe som ikke lenger føles naturlig tilstede og som komforten har numment skyvd sideveis bort.

Forandring er fortsatt noe som genetisk er tilstede, men som i den moderne tilstedeværelse har blitt undertrykket og erstattet av forutsigbarhet som etablert forståelse.

Den åpenbare naturlige revolusjon, fremstår derfor som skremmende ukjent og ikke som en utvikling i tilstedeværelsen.

Smiler håpefull … smil ...

mandag 11. desember 2017

Morgentanke: Veien forbi våre begrensninger ...

DeepMind og Watson er de kraftigste analyse plattformer som nå finnes, kraften og analysen som løsningen baseres på, er hinsides hva hver enkelt nå klarer å sammenstille.

Skillet som nå deler, er basert på eksisterende kunnskap og en ny måte å se det hele på, uten tidligere begrensninger.

Når AlphaZero åpenbart viser større kapasitet enn hva Stockfish klarer, så er begrensningene i våre forutsetninger åpenbare.

Det å tilnærme seg gammel kunnskap på ny måte, handler ofte om å avlæres gamle vaner og finne nye måter via friske ubesudlede tanker.

Der AlphaZero ikke avlæres, men starter med upåvirket plattform som grunnlaget, så oppdages hva som er åpenbart. Historie preger og begrenser, da det alltid har vært naturen i å kontrollere.

Nøkkelen til større innsikt er i ferd med å slipes til og passe inn i vår opplåsing av det begrensede, Sliping av taggene på nøkkelen, trenger ikke å være riktig med en gang - Da dette alltid vil bli en pågående utvikling.

Dermed er begrensningene tydelig vist, oppgaven er å skille snørr og barter, for hva er skremsel basert på behovet for kontroll og tanker om fremtidens reelle utfordringer, som hva skal vi egentlig drive med når alle gjøremål og nødvendige tjenester håndteres av assistert teknologi.

Smiler forventningsfullt … smil ...

fredag 8. desember 2017

Morgentanke: Øynene som ser ...

Nysgjerrig tilnærming til livet, er å observere og reflektere.

Ved tillært forståelse kan utviklingen fortsetter i egen regi, noe som gir en lystbetont nysgjerrighet med stor stimulans og muligheter.

Verktøyet som sikrer god observasjon, er øyne og ører.

Refleksjon over antallet munner, hver og en har fått tildelt, gir en klar forståelse av å erverve inntrykk, prosessere og forvalte godt, for så å sparre overveid.

Smiler godt med øynene … smil ...

torsdag 7. desember 2017

Morgentanke: Få øye på tingenes tilstand ...

Åpent og uredd sinn, uten frykt for hvordan egne argumenter og tanker fremstår, ikke standhaftige på en måte som hindrer dialog.

Det å oppdaget er et felles prosjekt, hvor utenfra og fugleperspektiver inkluderer mer enn hva lokale fokuseringer klarer å integrere på en rask og enkel måte.

I sammen, er en plattform som gleder og støtter hverandre, ved å se hverandre sine bidrag og anerkjenne dem riktig.

Så godt å oppdage nye smil … smil ...

onsdag 6. desember 2017

Morgentanke: Turglede og turleder ...

Turleder, både små og lange spasserturer prissettes stort på verdilista.

Utfordringen er å punktsette verdiene på lista på rett nivå, der detaljene ikke glemmes.

Når guidingen består i å være oppmerksom på å se hva som sees, kjenne bevegelsen i framferden og stoppe opp for å kjenne på nuet.

Sanselige reiser, er der grunn opplevelsen alltid er, et sted som fort overskygges av hva som pekkes på av store objekter eller tydelige opplyste områder.

Gleden over livets tur, er ofte i retningen av hvor ens indre turguide peker oppmerksomheten.

Overskygget av det store, tendenser hvor oppmerksomhet over detaljer periodisk ikke oppdages.

Smiler av detaljer som pekes frem… smil ...

tirsdag 5. desember 2017

Morgentanke: Meg i forandring …

Verden snurrer kontinuerlig rundt og rundt, med ubemerkede forandringer, som først synes når det er en form for avstand til det observerte.

Selv fjellene som ruver standhaftige, forflyttes og forandres i et tilstrekkelig og stort nok tidsperspektiv.

Forandring er det fremtiden inneholder, store og små forandringer på vesentlige og uvesentlige områder. Det uvesentlige kan være adskillig vesentligere for andre, noe som sørger for forskjellige oppdagelser.

Smiler foranderlig … smil ...

mandag 4. desember 2017

Morgentanke: Da mørket gradvis dekket utsynet …

Det er mørkest like før det lysner, en tanke som kan virke fjernt når det ennå ikke har lysnet.

Hvor mørkt er det nå, sånn passe mørkere enn det lyseste.

Livets faser har forskjellige utfordringer, som baseres på innsikten så langt og er derfor konstant i endring.

Noe av lærdommen fra tidlige år er like aktuelt nå som da, men ikke bestandig like tilstede, dermed kan åpenbare hendelser dukke opp på et senere tidspunkt, selv om de er åpenbart ikke rett.

Smiler lysende … smil ...

fredag 1. desember 2017

Morgentanke: Håp er ordet som alltid er med …

Det er ikke troen som driver oss frem, men håpet, en kraft som på den måte gir tro på en smilende fremtid.

Historiene som fortelles, har alle det felles at det er håpet som trekkes frem, selv om fortellingen ikke ender der en forventer.

Alle hendelser og historier formidles som en forsterkende oppfattelse av verdiene som omgivelsen er avhengig av, hvor håpet tyter frem i undertonen.

Hver dag er som et nytt eventyr, håpefullt proppet og med spenningen i dagen ladet.

Smiler håpefull … smil ...