mandag 30. desember 2019

Morgentanke: På kanten av starten …

Nyttår banker straks på døra og mulighetene som ikke er realisert fra året som har gått, kan fylle det kommende.


… smiler til kontinuiteten ... smil ...

fredag 27. desember 2019

Morgentanke: Tilstede eller borte …

Så nådeløst enkelt er tilstedeværelsen, enten er hver og en tilstede eller ikke.


Spørsmålet som alltid finnes er hvor du var, når opplevelsen av noe fantastisk var mitt.


Alltid en tanke å vurdere, for årsaken til deltakelse er grad av fravær.


… smiler bortenfor og tilstede … smil ...

mandag 23. desember 2019

Morgentanke: Jul eller hjul …

Tidvis kan ting snurre helt rundt i det fokuserte, noe plutselige endringer fort kan være kilden til svimle tanker.


Høytiden kommer igjen og igjen, om livet gir mulighet til det og sykluser oppleves som sirkulære gjentakelser.


Livets hjul fortsetter kontinuerlig å snurre, innholdet som fylles inn som tilstedeværelse og glede, har egentlig med overlevelse å gjøre.


… smiler høytidelig … smil ...

fredag 20. desember 2019

Morgentanke: Stopp ved enden ...

Alle starter må stoppe et sted og her er hverdagens stopp for denne uke.


Enden har alltid en start for det videre og slik går det.


… smiler på ny … smil ...

torsdag 19. desember 2019

Morgentanke: Snurrete svimmel …

Svingninger som øker tempo, noe som blir tydeligere ved overflaten som får treffpunktet.


De hurtige rundene i de små skalaer, er hva overflatens vesener er i stand til å gjennomføre og nedskalert omfang i forhold til klodens egen snurrende takt og svimlende fart.


… smiler positivt svimmelt … smil ...

onsdag 18. desember 2019

Morgentanke: Sving i svingen ...

Rettstrekker er oversiktlige og håndterbare helt til kurven tar over.


Det å forsiktig svinge seg gjennom landskapet, har en annen forsiktighet enn ferdsel på rettstrekker.


Med kursen for enden av kurven, snor veien seg i motsatt sving som fortsetter i ny rettstrekke.


… smiler i svingen … smil ...

tirsdag 17. desember 2019

Morgentanke: Stopp og hopp …

Nye muligheter er alltid tanken som fremstår mest åpenbar, når de søvnige føtter hopper inn i den våkne hverdag.


Ferden videre er mer fornuftig å sette stegene en etter en i taktfast form og ikke som hoppende bevegelse fremover.


Felles er fremdrift, men utholdenheten er knyttet nærmere evolusjonens utvikling og gangarter er mer der kroppen har forutsetninger.


… smiler stegvis … smil ...

mandag 16. desember 2019

Morgentanke: Overraskelse overrasker …

Hvor hverdagslig en hverdag blir, er like forutsigbart som kunnskapen som innehas ved enhver startstrek.


Grad av overraskelse er en blanding av våkenhet og evnet oppfattelse, elementer som graderer omfanget av påvirkningen.


Dagen hvor ingenting påvirker balansen i dagen, da er allviter nivået tilstede eller glemselens vugge omfavnet.


… smiler overrasket … smil ...

fredag 13. desember 2019

Morgentanke: På vei fram mot ...

Alltid på vei mot et landskap, gjøremål eller tilstand.


Selv der fremme, går veien alltid videre.


Stillstand er noe som ikke eksisterer.


Veien videre har mer av det erfarte, dermed styres kursen bedre i gjenkjente omgivelser.


… smiler fremoverlent … smil ...

torsdag 12. desember 2019

Morgentanke - Delta for å være med …

Stiller til start og passerer mål, det å fullføre og disponere for best mulig prestert.


Målsatt horisont på egne premisser, det å utføre egen kapasitet og verdsette eget resultat uavhengig omgivelsene.


Verdens beste, er en sammenlikning som gir overfladisk forståelse.


Sitt eget beste, er hvor fokus og stoltheten verdig bor.


… smiler til innsats og ikke overfladiskt prestert … smil ...

onsdag 11. desember 2019

Morgentanke: Hva med denne dag …

Alle dager har noe spesielt ved seg, det gjelder bare å finne det.


Virrvarret av innhold som er adoptert inn, forstyrrer det enkle levde og gir mange trodde viktigheter.


… smiler enkelt og godt … smil ...

tirsdag 10. desember 2019

Morgentanke: Flott og fint …

Dagen er allerede fin og forventningen om mer, er det som preger tankene.


Natten kan ha vært urolig, noe som gjør denne morgenen flott.


Annerledeshet er det som vekker tydelig forståelse av flotthet i det vanlige, noe som gir en fin driv i dagen.


… smiler så flott som mulig … smil ...

mandag 9. desember 2019

Morgentanke: Avventende startende ...

Tjuvstart er direkte diskvalifiserende og noe som tydelig holder den største iveren tilbake.


Tålmodig ventende på signal for start.


Hvor skjerpet og fokusert går det an å være, eller er avslappet klar beste fremtoning.


… smiler startklar … smil ...

fredag 6. desember 2019

Morgentanke: Dagen før dagen før dagen osv …

Enhver dag er en dag før en annen dag, selv når dag blir natt.


Begreper skiller ikke, de inkluderer og legger til rette all form for forskjell.


Grenser er noe konstruert i en evighet som forandres naturlig og beveges fremover i dybden.


Forandringen former landskapet som forandres fra kjent og til nytt.


… smiler på veien inn til alt kjent som er ukjente … smil ...

torsdag 5. desember 2019

Morgentanken: Tråkker inn i dagen …

Søvnsløret slipper gradvis taket og dagens oppvåknende, skjer mer og mer.


Når underlaget til den nye dagen er oppfattet, gir forståelsen av veien videre en kurs og ferden starter.


… smiler i steget … smil ...

onsdag 4. desember 2019

Morgentanke: Løftet fokus …

Utsyn over egne forhold til omgivelsene, er best observert fra distanse.


Overblikk fra et fugleperspektiv, er uttrykket som vil gi mulighet til mer forståelse.


Strutsens positur er valg som gir veldig introvert klarhet, med hodet i sanden.


… smiler med overblikk … smil ...

tirsdag 3. desember 2019

Morgentanke: Alle er vi barn …

Store som små, så er vi alle født av foreldre og vil alltid være barna til noen.


Selv så stor og voksen hver og en av oss opplever å være, så er det iboende barnet tilstede, bare perspektivet er rett.


Trekker frem det barnlige i morgenen og frydes over det elementære gode.


… smiler barnlig … smil ...

mandag 2. desember 2019

Morgentanke: Jul med sin glede …

Assosiasjonen til høytiders umiddelbare kobling, er like mange som individer.


Noen retter troen i andre retninger og kjenner på liknende følelser på andre tider.


En utstrakt hånd, er symbol for hvordan den umiddelbare tanke kobler til høytider som involverer felles forstått.


Spiller ingen rolle i hvilken himmelretning eller personifisert bilde tanken løftes opp imot, det er evnen til å se mer enn egen storhet, som er mekanismen som forener arten.


… smilet håpefull … smil ...