onsdag 28. mars 2018

Morgentanke: Lysår unna …

Avstand er et ikke tema i visse sammenhenger og avgjørende når det er millimeterpresisjon som gjelder, dermed blir det avgjørende hvor fysiskt eller abstrakt det målte er.


Et livsverk er begrepet som ikke skiller på lengde, da prestert i løpet av det levde alltid vil være enhver sitt livsverk.


Planetene blir mer og mer innen rekkevidde og likevel er det store avstander og gigantiske hull i kunnskapen om oss selv som mennesker.


Begge de nevnte tilfeller er vanskelige å fysisk se, dermed blir presisjonsmåling uaktuelt, slik forståelsen nå er på forstått avstand.

Smiler ærbødig … smil …

tirsdag 27. mars 2018

Morgentanke: Hvor er livet ...

Fanget av fortid og fremtid, der hvor livet beskrives som om det er her og nå.


Fortid og fremtid består av alle øyeblikkene av nå, som har vært eller skal komme. Dermed fremstår det krystallklart, at tiden som “har vært” og “skal bli” baseres på øyeblikker.


Det som befinner seg omkring i tid, er resultater av nuet som alltid gjaldt eller skal gjelde.


Alt vil bli oppsummert, som har vært eller skal komme.

Smiler til fremtiden som blir fortid … smil …

mandag 26. mars 2018

Morgentanke: Hvor vår reise startet …

Er det ved Adam eller apekatten vårt assosierte gjenkjennes fra?


Høytider trekker alltid følelsene i en retning, før fornuften finner trygghet i rasjonaliteten.

Smiler overveid … smil …

fredag 23. mars 2018

Morgentanke: Komplekst forvirret …

Systematisk endring av åpenbare strukturer, gir en vridning mot noe som navngis moderne og forankrer forståelsen her og nå.

Opphavets oppdrift, blir noe vagt fremtredende, selv om det kjennes rett og riktig ved utførelsen.

Smiler forvirret ...smil ...

torsdag 22. mars 2018

Morgentanke: Bidrag …

Hva som egentlig er givende, jo det å assistere eller komme opp med nye måter å se kjente metoder og gjøremål på.

Oppdagelser er ofte kilden til ferden frem, hvor urkraften stimuleres.

Smiler givende … smil ...

onsdag 21. mars 2018

Morgentanke: Arbeidsavhengighet …

Den moderne formen for mestring, oppdages på idrettsarenaen og under arbeidsutførelse.

Det å jobbe frem et resultat, blir prisgitt og uttrykt som ønskelig av andre og opphøyet til noe prisverdig, om det utførte stikkes eksepsjonelt frem.

Dermed balanseres annet prestert noe urettmessig, selv om det er det som alltid har vært med både før, under og etter.

Smiler arbeidsomt … smil …

tirsdag 20. mars 2018

Morgentanke: Gjøremål …

Driven i tilværelsen, det som genetisk flyt i gjøremålene, som får hver og en til å våkne med et smil om munnen.

Et liv med opphavets driv.

Smiler med urkraften … smil …

mandag 19. mars 2018

Morgentanke: Innholdet i livet ...

Livet består av gjøremål, noe som fort forveksles med arbeidsavhengighet.


Det å bidra med gjort, er givende og stimulerer for følelsen av nytte og mestring.


Hva som forleder grunnbehovene, til å bli et snevrere fokusert, er kompleksiteten
i omgivelsenes forventede og egen trygghet.

Gjøremålet er nå å smile … smil …

fredag 16. mars 2018

Morgentanke: Blenende flott …

Skinnende flater, har en tiltrekningskraft og fascinerer med en tilsynelatende glatthet.

Reflekterer det som speiles, myser for å se forbi det åpenbare og finner konturen av noe ubeskrivelig som gjenkjennes.

Smiler trygt … smil ...

torsdag 15. mars 2018

Morgentanke: Seigt kan dagen gå …

Lynraskt forsvinner øyeblikkene og minutter blir fort til timer, som igjen plutselig er dager.

Når takten igjen har en annen frekvens, så snegler sekundene seg videre som langdryge øyeblikker og timene blir aldri nye.

Både hurtige og trege dager, er avhengige av hverandre for å kunne oppfattes.

Smiler tregt i raske vendinger … smil ...

onsdag 14. mars 2018

Morgentanke: Helter lever og helter dør …

Ofte er det først etter bortgangen at tiden modnes og anerkjennelsen blir tydelig, noen unntak er anerkjent i sitt levde.

Stephen Hawking var noe for seg selv, en kapasitet utenom det vanlige og overlevde lenger enn enhver prognose.

Men slutten er uunngåelig, slik ble dagen ettertenksom på en annen måte etter å ha lest om det.

Smiler ettertenksomt og ærbødig … smil ...

tirsdag 13. mars 2018

Morgentanke: Hvor høyt er høyt …

Strekke seg etter målet, yte det lille eller ta en for laget, er begreper som referer til ekstra innsats og det å gjøre noe mer.

Når føttene står på det høyeste punkt og strekke seg skal være det forventede, så må tryggheten om støtte for balansen være en selvfølge, da kan det tørres mer enn om tryggheten står på vaklende underlag.

Smiler stødig med blikk for høye mål … smil ...

mandag 12. mars 2018

Morgentanke: Gårsdagens kunnskap har ikke alltid stor påvirkning …

Blanke ark som gir den nye dag muligheten til å starte på ny, er ikke helt presist.

Alle kommende dager, har erfart dagene som har gått og ervervet en forståelse av innholdet.

Det å gjenta suksess er oppfattet som lurt, men gjentakelsen gjelder også mindre suksessfulle gjøremål.

Alle gårsdager har fylt på med inntrykk og erfart, hvor mye som er igjen som bevissthet, når gårsdager er blitt mange dager gammel, så festes kun de store linjene og detaljer gjentas gjerne igjen, selv om samme tankerekke igjen blir morgendagens undring.

Smiler gjentakende … smil ...

fredag 9. mars 2018

Morgentanke: 210 prosent og ikke mindre ...

Det sprenges definerte grenser hele tiden, med bruken av uttrykk som 110 prosent, som dukker opp i politiske og andre mer underholdnings pregede arenaer.

Bildet av å yte noe utover vanlig, males som disse 110 prosentene og er med på å flytte grenser.

Kan hende evalueringen av grenser og mengde er der undringen bør bruke “krutt” og ikke bare når noen få situasjoner penetrerer den kunstige grenselinja på 100 prosent.

Mulighetene til enhver kommende dag, er å yte mer enn enhver gårsdag, da det lærte og forståtte allerede har flyttet gårsdagens grense til en plattformen som neste dag allerede står på.

Med målbilder i fokus, så må det mest naturlige være å prestere 100 prosent og ikke stege ned i fordums prestert, dermed blir 110 prosent, kun en tidel utnyttelse av lært, en omsetning som er heller moderat.

Enhver ny dag, har utøvelse av mer enn alle tidligere dager og bør få det mentale mulighetslandskapet mer fremoverlent og innsatsen tydeligere potent.

La oss alle begynne dagen med en god sats, styre kursen videre og prestere 100 prosent oppå gårsdagens innsats, la oss da strekke oss ytterligere og vær storslått fornøyde om det skulle presteres en tidel mer enn gårsdagen.

La målet minst være 210 prosent og start med å føle fornøydhet med 200 prosent, som er hundre prosent mer prestert av det som allerede har vært av gårsdagers forvaltede.

Smiler 210 prosent ...smil …

torsdag 8. mars 2018

Morgentanke: Skjerpet og klar med 100 prosent fokus …

Følg med, hiv deg med og velg å være våken.


Her er det bare å nyte livets karusell, det svinger og snurrer i passelige varianter og deltakelsen må være fullhjertet.

Smiler bredt … smil …

onsdag 7. mars 2018

Morgentanke: Opphøyd og avrundet blir 99 prosent som 100 …

Hvor enkelt er livet, sånn passe.


Ved å glemme desimalene, blir uvesentlighetene mindre fremtredende.


Livets utfordringer vil alltid virke vanskelige i øyeblikket og som bagateller i ettertiden.

Smiler avrundet … smil ...

tirsdag 6. mars 2018

Morgentanke: 50 prosent er halv innsats …

Med null innsats, blir det null utvikling.

Med noe innsats, blir det mer utvikling.

Med masse innsats, blir det stort sett suksess.

Smiler varierende med mål om mye … smil …

mandag 5. mars 2018

Morgentanke: Gjentagelse av gårsdagen er 0 prosent utvikling …

Historiske bragder, trengs ikke å gjentas, de er allerede omtalt og kan gjenfortelles eller leses om.


Ny dag og nye muligheter, er retningen som alle dager beveger seg mot, et faktum som styrer retningen for all utvikling.

Smiler fremoverlent … smil ...

fredag 2. mars 2018

Morgentanker: Godt og kaldt …

Kjøleskapet er et sted det ønskes alt annet enn varmegrader, ei heller levende fjærkre, men ting som er nødvendig håndtert i en moderne sivilisasjon og stedet for forlenget holdbarhet.

Skulle jakten på ungdomskilden være daglige gjøremål, så kan tanken streife innom muligheten for å sove i kjøleskap lignende omgivelser og kjenne gårsdagens ferskhet holde seg tilstede ved morgengry.

Smiler godt i kalde omgivelser … smil ...

torsdag 1. mars 2018

Morgentanke: Frossen frustrasjon …

Vedvarende tilstander, forårsakes av så mangt.

Sommerdager har færre frustrasjoner som sitter fast, enn hva den mørke og kalde årstiden har.

Kan frustrasjonene fryse fast og bli værende frem til de tiner og avløses av andre fastfrosne utfordringer.

Smiler forsiktig varmende … smil ...