mandag 30. september 2019

Morgentanke: Takker tiden ...

Ankomst punkt B, avhenger av avreise punkt A.
Alt i mellom er ferden.

Fremme ved punkt B er alltid prisgitt ferden.
Frustrasjon over presisjon i punkt A er alltid mulig.

Qalitet i alle ledd er en utopi, da alle faktorer ikke kan kontrolleres.

… smiler prisgitt … smil …

fredag 27. september 2019

Morgentanke: Gamle dør fordi de er gamle …

Tanker om stagnasjon, er tegn på ting som vil endres, noe som må være regelen.

Unge-gamle vil også slite når verden går videre.

Hvem som står igjen på bussholdeplassen, er de som ikke kom om bord.

… smiler lunt … smil …

torsdag 26. september 2019

Morgentanke: Veien videre er fremover ...

Hvor gamle de gamle er, ingen hinder for at unge fortsatt vil frem.

Gamle krefter vil holde stand, frem til kraften ebber ut.

Naturligheten i ungdom vil alltid finner veier frem.

Skulle grunnlaget bare være en vei frem, for moder jord, så er det slik det blir.

… smiler med ettertenksomhet … smil ...

onsdag 25. september 2019

Morgentanke: Biten som biter ...

Hvor store er individets prestert, sett i universets levde.

Opphøyd fokus, gir forsøkt plassert brikke i en helhet.

Kunnskap om eget bidrag i helheten, gir en ærbødig forståelse.

… smiler ydmykt … smil …

tirsdag 24. september 2019

Morgentanke: Travle tider ...

Hvorfor må forflyttelsen fra A til B være rask.

Hvor blir det av opplevelsen av alt i mellom.

Verdien av opplevd underveis, må prissettes.

Hvor befinner det levde seg, der hvor livet leves - underveis.

Hva skal til for å finne roen i stormen.

Ved kontinuerlig forstått forflytning av nuet.

Verden oppdages til slutt i ens eget indre.

… smiler travelt rolig … smil …

mandag 23. september 2019

Morgentanke: Vanskelige valg kan velges ...

Kompleksitet og omfang kan umiddelbart lamme.

Forventning om løsning, bor i oss alle.

Innsikt og ydmyk forståelse, gir en felles plattform.

Valgene som gjøres i sammen, er viktigere enn hva som velges.

… smiler håpefull … smil ...

fredag 20. september 2019

Morgentanke: På vei og underveis …

Forflytning i hodet eller det fysiske liv, er hvor menneskeheten ferdes.

Utfordringer kan forventes i alle plan av forflytning, noe som merkes mer eller mindre.

Bevissthet og oppmerksomhet, er mekanismer for oppdagelse av de kilde påvirkede elementer til det utfordrende.

Forventet forandring, gir forventet utfordring.

… smiler klar for neste steg … smil ...

torsdag 19. september 2019

Morgentanke: Venter på å vente …

Tålmodighet sies å være en dyd, noe som kan kjennes på som varierende.

Noen situasjoner er mer forståelige å vente på enn andre, noe som umiddelbart assosieres med innsikt i årsak til venting.

Kritiske hendelser som medfører venting, kan kjennes på som håpløst og skummelt.

Grad av kritikalitet og forståelse, er faktorer som bidrar til takling av ventingen.

… smiler i det ventende … smil ...

onsdag 18. september 2019

Morgentanke: Passe pumpet …

Alle gårsdager med aktivt innhold, påvirker dagene som kommer.

Både det synlig utførte og følelsen av rest effekten som henger med i kropp og sjel, er tegn på innsats.

… smiler slitent fornøyd … smil ...

tirsdag 17. september 2019

Morgentanke: Tilstede og ikke i veien …

Plassering er alfa og omega, spesielt med tanke på å være på rett plass til rett tid.

Det å fylle en plass og ikke fungere, er ingen god følelse, dermed gjelder det å få riktige ressurser deltakende rett.

… smiler fraværende tilstede … smil ...

mandag 16. september 2019

Morgentanke: Ansvar for egen riktig optimisme ...

Avstand mellom det ene og andre, har mindre distanse enn tenkt.

Begreper og kategorier flyter på tvers og fremstår tilslørt i unaturlige sammenhenger, men er hva det er.

"Fake News" fremstår som nyheter, med ledende innhold som ikke trenger å fremstille det omtalte i objektiv språkdrakt.

Nyheter formidlet lokalt i forskjellige land, fremstår også ofte som mer eller mindre nyansert. Målgruppen kan være forskjellig og interesse vinkelen i andre retninger.

Svindel er fremstilling av noe som tolkes annerledes enn formidlet og med resultater om umiddelbare økonomiske resultater. Resultater som ønsket for mottaker og forsåvidt noe annerledes for svindlet.

Alle valg er personlige og baseres på omsatt informasjon opp mot forventet, dermed må kompasset peke i ønsket retning både før og etter valgt.

Forventning om hva som er resultatet, en kunst som må læres, enten kontrollert eller overraskende.

… smiler våknende … smil ...

fredag 13. september 2019

Morgentanke: Først som sist …

Siste dag i en vanlig arbeidsuke, hvor syklus har grensesnitt mot andre sykluser.

Ukedag som grenser mot helg.
Ukedag i pågående uke.
Ukedag i inneværende måned.
Ukedag på veien i dette år.

Er det høna eller egget som er det første ledd, eller oppfattes spørsmålet begrensende.

Tilværelsen har tråder frem- og bakover, noe som gir øyeblikkets innhold av både og.

Dermed blir alt det siste, del av det første, som en kontinuerlig beskrives av nuet.

… smiler først som sist … smil ...

torsdag 12. september 2019

Morgentanke: Dagene starter alltid som en ny dag …

Neste dag kommer uansett om hver og en gjør eller ikke gjør forskjellige ting.

For en pasient i koma, vil ny dag være her for alle de rundt og som noe som er tilbakelagt ved oppvåkning.

Hvilken dag som er hver og en sin start, avhenger av mottak ved oppvåkning.

… smiler våkent … smil ...

onsdag 11. september 2019

Morgentanke: Veien fram er stegene i sammen ...

Uavhengig av balanse i det avgjørende, så er evnen til fornuftig løsning det varige.

Enighet eller ikke er storhet i oppdagelse av hverandres styrke og innsats, investering som påvirker.

Kjennskap til andres og egne ønsker om endring, gir muligheter til anerkjennende av ennå ikke oppdaget.

Stegene fremover avhenger av retning og ervervede evner, med større horisont enn hver enkelt naturlig ser.

… smiler i flyten frem … smil ...

tirsdag 10. september 2019

Morgentank: Valgt det valgte …

God følelse at egen handling er omsatt og kan gjenkjennes i ny felles bevissthet.

… smiler med det valgte … smil ...

mandag 9. september 2019

Morgentanke: Valg handler om å velge ...

Høyre = Fokus på forskjellen mellom rik og rikere.
FRP = Trivsel med mistrivsel.
KrF = Levesett basert på gammel eventyrbok.
Venstre = Mellom alle stoler.
SP = Gøy på landet også i byen.
MDG = For kommende generasjoner.
AP = Gammel høyreside politikk.
SV = Holder tappert på fellesskapet.
Rødt = Lokkende omsorg.
Protestpartier = Enda mer egoistisk.
Alle andre = Dråper av fokusert omfang.

… smiler av å kunne velge … smil ...

fredag 6. september 2019

Morgentanke: Ovenfor det underliggende …

Synet av toppen, gir perspektiv.
Synet på toppen, gir perspektiv.

Perspektiv oppfattes og forvaltes av forstått.

Følelsen av toppen, gir nærhet.
Følelsen på toppen, gir nærhet.

Ettertenksomhet er resonans av oppfattet.

… smiler over og under … smil …

torsdag 5. september 2019

Morgentanke: Motsatt eller omvendt …

Alle andre sider, har mer enn hva som allerede finnes.

Det samme har verdi for det motsatte.

Denne side, trenger mer av ennå ikke oppdaget.

… smiler trillende rundt … smil ...

onsdag 4. september 2019

Morgentanke: Utfyllende egenskaper …

Mitt bidrag til ditt, bidrar med mitt i ditt.

Ditt bidrag i mitt, bidrar med ditt i mitt.

Vårt er mer enn ditt eller mitt.

Bidrag fra deg, bidrar med noe for meg.

Bidrag fra meg, er ment godt for deg.

Oss er deg og meg, her og nå.

Din fremtid, er min fremtid.

Vår fremtid, er din fremtid.

Vårt bidrag, er helhet.

… smiler helhetlig … smil …

tirsdag 3. september 2019

Morgentanke: Ulikt like …

Likt i det like.

Ulikt i det ulike.

Like i det ulike.

Ulikt i det likte.

… smiler likt ulikt … smil ...

mandag 2. september 2019

Morgentanke: Hva som skiller ...

Meg og verden, verden og meg.
Meg i verden, verden i meg.

Verden og meg, meg i verden.
Verden og meg, verden i meg.

Skillet mellom deg og meg i eksistens.
Ikke tilstede.

Meg og solsystemet, solsystemet og meg.
Solsystemet i meg, solsystemet i meg.

Solsystemet og meg, meg i solsystemet
Solsystemet og meg, solsystemet i meg.

Skille mellom oss i det nære system.
Ikke tilstede.

Meg og universet, universet og meg.
Universet i meg, universet i meg.

Universet og meg, meg i universet.
Universet og meg, universet i meg.

Skille mellom oss i det større perspektiv.
Ikke tilstede.

Meg og kunnskap, kunnskap og meg.
Kunnskapen i meg, kunnskapen i meg.

Kunnskap og meg, meg i kunnskapen.
Kunnskap og meg, kunnskap i meg.

Skille mellom oss i det forståtte.
Tilstede.

… smiler i mellom … smil ...