fredag 30. januar 2015

Morgentanke - The endless river ...

Tilbake til livet som en livsåre i jordskorpen, som transporterer viktige elementer fra det opprinnelige og helt tvers igjennom til transformasjonen som dråper som igjen blir regn, som starter syklusen på ny i et nytt løp.

Hvor endelig eller uendelig, er tankerekker som er vanskelige å følge på forskjellige måter. Det ene representerer en slutt uten kunnskap om ny begynnelse, det andre noe som ikke har forståtte rammer noe som har et svømmende grep om det håndfaste.

Endeløshet i en omgivelse i konstant forandring, et sted hvor referanse til tidligere ikke er direkte tydelig og utsikt fremover som oppdagelsen i det flytende frem, frem og frem.

Med driven i dagen nære, så smiles det til dagen, deg og verden ... smil ...

torsdag 29. januar 2015

Morgentanke - Parallelle perspektiver ...

Det å se og se, er både det samme og helt ulikt. Hva som oppdages i det sette, varierende fra individ til individ og blir forskjellig oppfattet.

Erfaringsbakgrunnen er alltid ulik, selv hos eneggede tvillinger, så vil miljø skape forskjellig resonans over det opplevde, da felles tilnærmet lik reise, alltid vil ha forskjellige detaljer som kan spores tilbake til opplevd sammenblandet med andel arv, en miksdur av tillært og omsatt erfaring med indre forankring og forståelse.

Brødre og søstre har som regel samme opphav med noe tidsforskjøvet utviklingsløp i tilsvarende like omgivelser, noe som gjør at egenskaper blomstrer i forskjellige retninger, alt etter verdier som erfares ønsket båret inn i fremtiden.

Som forandringene skjer er posisjonene ofte på forskjellige steder og tingenes tilstand oppleves annerledes, da blikk fra andre sider ofte kan se andre ting enn øynene som står rett ovenfor det sette.

Vårt indre, sett i sammenheng med den ytre omgivelse, en reise i undring og bevissthet som helt klart er konstante prosesser, som av og til har felles arena for samenkobling og klar oppdagelse av det like i det så forskjellige.

Som parallelle liv svirrer individene rundt andres og egen akse, som en reise alene og i sammen.

Dagens perspektiv blir smilende fokus for egen del og som en bidragsyter til omgivelsenes trivelighet ... smil ...

onsdag 28. januar 2015

Morgentanke - To lys ...

Snart reiser jeg igjen inn i meg selv, med undring og varierende glede. Fast bestemt på å finne noe av det jeg leter etter, hva som blir oppdaget er ennå ikke åpenbart.

Det å løfte blikket opp, for å søke, er mer en fysisk bevegelse med symbolikk om å inkludere mer enn eget, noe som retter tankene mot det faktum at jeg ikke kan erindre å direkte ha trodd på noen Gud, men går allikevel nysgjerrig inn i hans hus for å "ta på" stemningen som oppstår når en finner ettertenksom stillhet.

Den samme sakrale stemning kan også oppstå når føttene har tilbakelagt mange steg på en øde sti, når utsikten inviterer til ettertenksom ro, da kan den rungende stillhet finne igjen de samme ettertenksomme tanker.

En romantifisert fremstilling av det lykksalige, gjør at håpet alltid tror på det å treffe noen som elsker en for den en egentlig er. Det å oppdage en kvinne som oppdager en mann som naturlig finner hverandres verdier, er kraften som lar kjærligheten bestå.

Tankestreif inspirert og mer tankefarget, basert på teksten: Två ljus - B.Afzelius.

Det finnes så mye verdi i egen tolkning av det uttrykte, noe som forener uttrykk på et nivå som gir en gjenkjennbar mening, uten å forstå.

Fantastisk deilig å la tankene forsvinne inn eller ned i andre sine skaperverker, la seg forlede inn i tenkte tanker og forene egne tolkninger, til sant og usant er sammenblandet i eksistensens kraft, utenfor kjente strøk med pensler eller penn.

I øyeblikket av mer innsikt, så oppstår en forståelse av mye og mer enn hva ordfattigdommen får frem. Der hvor mer er med og mindre hindrer, så befinner roen og klarheten som maner frem utrettelig modighet for tålmodigheten som er nødvendig for utøvelse av veien frem.

For å finne roen i uroen, så startes det med et ørlite smil som blir bredere og bredere ... smiiil ...

tirsdag 27. januar 2015

Morgentanke - Fin våkenhet:

De som skal overta, er alltid de unge, uansett alder, sted og tid. Slik er syklusen i naturen, de gamle blir sakte minder og mindre synlige og de unge blir mer og mer tilstede.

Godt å hvile tankene på, da fungerer overleveringen av kunnskap og innsikt. Som en flyt inn mot evigheten er hver av oss en bidragsyter til å holde drivende i det flytende.

Det finnes individer som finner kraft i andre retninger enn medstrøms, men disse vil uansett følge med strømmen tilslutt eller forgå i en håpløst trassig kamp.

Nyansene og verdiene som nå formes som gjeldene, vil ha endrede egenskaper om en nær og fjern fremtid.

Unge som yttrer og mener, er en sann glede å se, for det er alltid riktig tid å finne sitt verdisett og utbasunere meninger om mangt. Dermed formes forståelsen i eget sinn og andre sin forståelse av ønsket retning.

Fremtiden er her nå og ved å fokusere på det våkne sinn i øyeblikket, så sikres fremtiden og tilstedeværelsen blir naturlig.

Gode tanker, gode intensjoner, gode krefter og smilende bekreftelser gir glade bølger i menneskeheten ... smil ...

mandag 26. januar 2015

Morgentanke - Tid for, når det er tid til ettertanke ...

Tilstedeværelse i eget liv, er "mindfulness" ordene som nevnes og gjentas.

Tid for ettertanke og refleksjon over hva som befinner seg av innhold i dagen og gleden over det enkle i det vanskelige, det lille i det store og masser av de små sekunder i timene som så fort plutselig blir uker og måneder.

Dermed blir oppgaven å kjenne på tilstedeværelse, tenke tanker om nuet, kjenne øyeblikket som alltid er her nå og Nå. Smile når gleden naturlig dukker opp og si noe fint til alle som både fortjener og ikke fortjener oppmerksomhet, noe som vil gi innhold og mening og noe godt for både de eksponerte og en selv.

Løsningen befinner seg nå fremfor oss alle, det er bare å være tilstede i livet, gripe øyeblikket og kjenne på de naturlige følelser som vi alle former dit vi ønsker.

Herved ønskes smilende ansikter fra denne kant, dermed starter jeg her med meg selv og håper at smilene smitter som en positiv epedemi ... smil ...

fredag 23. januar 2015

Morgentanke - Uoppfordret vennlighet ...

Hvor masse smil er passe eller for mye, når er det tid for tristhet og leie tankesirkler - Aldri tanker som forlammer, for da må kraften gyve uredd løs på det som oppdages av vansker og det må steinfokuseres på løsning.

Hvor mye latter kan blandes med gråt og hvor mye smil finner seg til rette i det triste. Alt og ingenting, svaret er like tvetydig som klart, for her må oppriktigheten seire og det forkledde må legges bort. Der i det sanne, finnes en naturlig løsning på hva som er rett og riktig, anstendig og omsorgsfullt.

Sorg uten latter, er kun nakent tilgjort, da det alltid finnes godt i det vonde. For med øyne som ser og tanker som tenker, så vil tristhet oppdage nyanser og i nyansene finnes større variasjon, hvor det smilbare naturlig vil oppstå tilslutt.

Glede uten frykt, er ingen virkelig fryd. For den gode glede, vil fylle på med så masse positivitet, at oppmerksomheten på kontraster vil fremstå forsterkende godt og frykt inkluderes modig i latterens rungende.

Denne dag kan modig fylles med romslig gladhet, som kan tillates smittende og den økende naturlige gleden vil finne veien frem til det naturlig smilende ... smil ...

torsdag 22. januar 2015

Morgentanke - Refleks og logikk ...

Intuisjon en egenskap og kraft som det moderne levesettet ikke entydig har et klart svar på hva er, dermed er det en refleks som naturlig overstyres av det som kan forklares.

Som en svak antydning, kan noe kjennes, ikke direkte forklares. Noe som føles mer riktig enn tankerekken som pågår, en refleks griper tak eller skyver bort det svake tegnet som utydelig forsøker å fortelle noe.

Intellektet veier rasjonelle tankerekker som overskygger reflekser, da vi er opplært i rasjonalitet og ikke "Hokus Pokus".

Utviklingen i vår kjente verden, er i ferd med å distansere seg fra de mest naturlige krefter, bare fordi kunnskapsnivået ikke er tilstrekkelig.

Snakk om å stikke hodet i sanden, om det ikke evnes å forklare, så finnes det ikke.

Hva med hjulet, før hjulet ble oppdaget, kretsløpet rundt solen, tyngdekraften før refleksjonen oppdaget eple som falt, det fjerneste objekt før det kunne sees, det aller minste føre noen tittet nøye etter, ikke godt å være åpen i sinnet, om dette ikke læres eller øves på.

Den kunnskapsløse, er konge i de hodeløses rike.

Kjenner på en antydning av rykning i fjeset og lar spontanitet forme ansiktet til et naturlig smilende ... smil ...

onsdag 21. januar 2015

Morgentanke - En dråpe i havet:

Hva vi nå kjenner, er kun en dråpe i kunnskapens hav, en innsikt som er noe blek når mestring føles, da kan reisen føles som på toppen, tett oppunder skaperkraften som av flere religiøse retninger pekes på som stedet som bebos av frelse og forståelse.

Hvor grensen for forståelse går, et tema som grenser opp mot behagets ukomfor. Det å erkjenne begrensninger, egenskaper som må trenes på, som enhver annen øvelse som læres.

Ikke tilstrekkelig, kunnskapsmangel, manglende oversikt,  uforstand eller valgt dumskap, er egenskaper som må håndteres om hver og en ikke ønsker at disse krefter skal kunne ta over ubevisst, når vi er opptatte med andre gjøremål og fokuser.

Hvor mye menneske som finnes på innsiden og hvor mye toleranse, er ferden i livet, det å plukke med seg de gode egenskaper langs livets vei. Hva som er gode og dårlige ting, er trend og evolusjons rettet, da livets ferd er en konstant bevegelse og ingen gjentakelse av tidligere kloke eller ukloke handlinger, en søken etter nytt som erfares av det som har vært og funnet som hensiktsmessig for nuet og den kommende fremtid.

Halleluja hyllester og politiske vedtak, er ingen garanti for mer innsikt og forståelse, snarere tvert imot. Forklart tolkning gir ingen forstand, det er når dialogen og undringen oppstar at kapasiteten til tankekraften viser sitt sanne jeg, når individer utøver kreativitet og kløkt og i sammen finner ny innsikt, da går ferden fremover.

Alle dråper er små, men de fyller da opp og med tilstrekkelig mange, så vil vi alltid komme til det punktet hvor den ene dråpen renner over, en dråpe er like tilstrekkelig som når en millimeter er nok.

Med innsiktsfullt håp så tas denne dag imot med glede og mulighetene bare brettes ut, for hva tiden fylles med, er hver og en sin gledens mulighet og for en fin anledning å bruke mandagen som start og katalysator for de øvrige dager ... smil ...

tirsdag 20. januar 2015

Morgentanke - Kosmisk bevissthet ...

En morsom tanke som naturlig fører til smilende glede, eller ubetenksom handling som fører til egen oppdagelse av morsomhet i øyeblikket, som to sider av samme mynt.

Glede, er glede om det er slik eller sånt, en latter forlenger jo livet, så sies det. Om det motsatte forkorter, så er kanskje det åpenbare klart eller grumsete, dermed er valget overlatt til ønsket endestasjon.

Det å ta konsekvensen helt ut i ytterpunktet og utøve rollen som hoff-narr, er kanskje noe i overkant. Det er et stort spillerom i mellom det totalt latterlige og det hverdags trauste, så andelen kan gripes og moderat utøves uten å falle helt inn i rollen som riksklovn.

Hva med å finne de små komiske gleder i hverdags paradokset og skjenke raust og vilt rundt med smilende uttrykk ... smil ....

mandag 19. januar 2015

Morgentanke - Jeg spiller ikke syk, jeg spiller normal:

Jeg lever i en hverdag der hvert gjøremål, hver øvelse og hver bevegelse må avveies ut fra nytte og forventede konsekvenser. Jeg skulle ønske du kunne møte meg med respekt...

En av de sterkere fremstillinger fra den seneste tiden, poengterer godt innsiktsløs påpekende, noe som absolutt er gjenkjennbart, bør spanderes tid til å lese dette:

http://tablet.dagbladet.no/2015/01/17/kultur/meninger/kronikk/debatt/sykdom/37223637/

Hvor sykt er det å ubevisst pålegge normalitet, hvorfor finnes det ikke et sted å vise sitt selv frem.

Livets maskerad avkler det levende og fremførelsen blir falsk, så vanskelig å etablere en almen forståelse av det egentlige naturlige ønske om å se og vise hverandres unikhet

Utdraget som fortsatt sitter igjen: "...et ørlite håp har fått meg til å fortsette. Håpet om at legene tok feil og at jeg en dag skal få tilbake et liv".

Ord som gir gjenklang i mitt tankelandskap og streker under poenget om å ikke akseptere andre sitt påståtte, gi faen i andre sine tenkte, skap egne muligheter, bit renna sammen, la overlevelsen fylle kroppen når tvilen og frykten lurer seg inn og ja, det er lov til å fortelle og si at nå har jeg det slik og sånn.

Mennesket som prater med mennesker om temaer med virkelig mening, blir møtt med menneskelighet. De som er flinke til spillet, møter dessverre bare andre som spiller seg igjennom livet.

Ansvaret er alltid alle sitt, men aller størst hos de som har det balansert best, dermed er oppdraget gitt, la smilet smitte over på alle på vår vei ... smil ...

Se og bli sett, det er hva livet handler om!

fredag 16. januar 2015

Morgentanke - En hvit og en sort ulv som alltid streifer rundt i tankelandet ...

En indianerhøvding fortalte om tiden etter opplevelsen, som å ha to ulver som sloss om fokus, den ene full av hevn og hat og den andre fylt med omtanke og kjærlighet.

Spørsmålet som ble stilt høvdingen: Hvem vinner?

Svaret til indianerhøvdingen: Den jeg mater!

Valget om hva som tankene fyller sinnet med, er hver og en sitt eget ansvar og tilslutt er det dette valg som fyller eller tapper livskvalitet inn eller ut av egen sfære.

Derfor jobbes det kontinuerlig med inntryksforvaltning og jakt på det som fører godt inn i livene våre. En arena som alltid vil inneholde mulighet til forbedring, når mer kunnskap og innsikt erverves.

Dermed blir dagens fokus "å mate" omsorg, omtanke og kjærlighet, krefter som det aldri blir for lite av eller noe som det ikke finnes fare ved å ta overdose av. Smiler allerede, bare ved tanken om fint og bra ... smil ...

torsdag 15. januar 2015

Morgentanke - Cause and effect ...

Alt henger sammen med alt, som f.eks. sommerfugl effekten hvor vingslag fra en sommerfugl teoretisk kan påvirke de største hendelser som en direkte og indirekte følge av små bevegelser.

På samme måte vil en liten genial tanke fra et enkelt individ, kunne påvirke stort og bidra til å løse utfordringer for mange.

Alle endringer foregår i det små, før enda flere bidrar med enda mer små tanker om det lille geniale, som tilslutt skaper en konstant søken etter felles beste i en hvilken som helst versjon av den fremtid som vi sammen skaper.

En hendelse, en tanke, en handling, valget å ikke handle, absolutt alt fører til en effekt: En hendelse har alltid et utfall, en tanke fører alltid til at det tenkte er med i kommende tanker, en handling er ofte en effekt av en tanke som igjen fører til nye situasjoner, de største effekter oppstår ofte som resultat av at individer velger å ikke handle - dermed er handlingen å velge å ikke handle ofte en stor bidragsyter til handlinger(som oftest negative effekter pga. handlingslammelse eller trodd annerledes om et åpenbart utfall).

Denne dag fylles med det som ønskes, dermed øker håpet om godhet og bidragende kraft for den ankomne fremtid ... smil ...

onsdag 14. januar 2015

Morgentanke - Ekstern resonans:

Tid oppfattes som en linje fra venstre til høyre, hvert punkt på den horisontale aksen har vertikale treffpunkt som påvirker og som er noe som ennå ikke forstås.

Forventes hell, så oppstår hell og motsatt, noe som ikke direkte kan bevises eller forklares, ei heller motbevises.

Periodisk så blir tilfeldighetene så tydelige at oppfattelsen registrerer sammenhengen og anerkjenner faktum at felles interaksjon skjer uten noe egen regissert plan eller direkte kraft bruk, men som en overliggende sammenheng av enkeltindivider sin samhandlende underbevissthet.

Det er forskes på DNA spiralens endring i forhold til påvirkning, når det skjer negative og katastrofale hendelser,så hardnes DNA spiralen og det motsatte når glede oppstår så myknes DNA spiralen. En observasjon som ikke kan forklares i sin helhet nå, men en forståelse av at mer påvirker de små forhold i vårt genmateriale.

Noe som pirker bort i det alle egentlig vet, at vi kan kjenne på andre sine situasjoner som påvirker, uavhengig om det fysisk finnes en komunikasjon eller direkte bevisst eksponering. Menneskers emosjonelle situasjon påvirker omgivelsen og dermed ikke utenkelig at vi finner sammenhenger som viser at dette også påvirker absolutt allt i vår omgivelse, både levende og døde ting,

Feltet meg påvirker min tilstedeværelse og min kropp, derfor finnes en lenke til omgivelse og samspillet til feltene.

Gleden er stor, om mitt gode påvirker ditt gode og omvendt. Det at vi hver for oss ikle befinner oss alene om det gode eller vonde, gir en støttende ro, som gir kraft og viten om at enhver utfordring har kun løsning i sikte og et naturlig bekreftende smil ... smil ...

tirsdag 13. januar 2015

Morgentanke - Schrödingers katt ...

Et av de mest kjente paradokser innenfor den moderne fysikkken handler om Schrödingers katt.

Det er et tankeeksperiment som Erwin Schrödinger fremsatte i 1935. Man forestiller seg at man har en lukket kasse med en katt, et radioaktivt materiale, en geigerteller og en beholder med giftgass. Geigertelleren er forbundet med giftgasbeholderen på en slik måte at hvis den gir utslag så sendes giftgassen ut. Innenfor et gitt tidsintervall er det altså en viss sannsynlighet for at der skjer et henfald i det radioaktive materiale så katten drepes.

Hvorvidt katten er levende eller død vil man ikke kunne avgjøre før man åpner kassen, og dermed kan man betrakte katten som værende i en superposisjon mellom levende og død.

Hva er før og etter livet, hva er livet, hvor kommer vi ifra, hvor skal vi, hva er meningen, hvorfor gledes vi varierende ofte ... så masse og mye som det kan spørres og undres over, uten at det trengs et svar.

Hvor sentrert hver og en er i skoene som lager spor, er så langt vi er kommet, ikke mer ikke mindre, ikke det minste bemerkelsesverdig med det, da individets frihet er sterkest noe som gjør menneskeheten avhengig av innsikt og ønsket fremtid.

Om hvert enkelt individ ønsker å være tilstede på innsiden eller utsiden av boksen, det er det frie valgets natur og like galt som riktig.

Muligheten til å forme og realisere, er hva hver eneste tankedråpe er i stand til, noe som gir glede over muligheten til å smile ... smil ...

mandag 12. januar 2015

Morgentanke - Je suis Charlie:

Som menneske, er jeg stolt over alle verdensborgerne som tropper opp på torget i Paris og andre steder i verden, for å markere frihet og den styrke som naturlig ligger i menneskenaturen når noen små grupper forsøker å skemme vår arts grunnleggende goder.

Når jeg så en ung muslimsk kvinne strekke opp skiltet "Jeg er Jøde", så innså jeg at den kommende generasjon har kraft og ønske om å forene menneskeheten, med å trå frem og vise avsky til ekstremisme og samtidig hedre og vise omtanke for de jødiske ofrene i fra butikken på dag to av Frankrike sin "9.september".

Det hele ble forsterket med å se verdens leder gå fremst i rekkene av mennesker, arm i arm, hvor Israel og Palestinernes leder var kjedet i sammen "side ved side", som et enda tydeligere bilde, så var Jordan sin konge deltaker i sammen med de andre statslederne og han som direkte nedstammer fra profeten Muhammed, må kunne ansees som et tydelig tegn på at Muslimene også ikke identifiserer seg med ekstremisme. Dette ble faktisk gjennomført da Frankrike fortsatt var "under angrep" og med trusselnivået definert på høyeste nivå, uredde deltok ledere fra de viktigste land og folk strømmet til med barna som det mest naturlige,for dette var en merkedag som den arvende generasjons skulle ha med seg uredd inn i en fremtid.

Håpet vokser og håpet gror, frihetens mekanismer er ikke fullt så tydelige som små ekstreme gruppers ekstreme virkemidler, for å kompensere for det faktum at de representerer mindretallet. Når alle tros og utseende fargede samles for det samme, så lykkes ikke de ekstremt små grupper å lage splid for å ha større rekrutteringsgrunnlag.

Om effekten nå blir en forsiktig glidning mot samhold på tvers av religiøse og verdens grenser, så nærmer verdensborger statusen seg mer og mer og troen på en omsorgsfull tilnærming er nærmere enn vi alle kunne håpe på før angrepet på ytringsfriheten, lov og orden, samt uskyldige butikkkunder torsdag 8. og fredag 9.janauar.

For med tydelig oppdagelse av at dette kan skje både deg og meg, så ser vi alle at det er tid for å stå opp og vise fryktløshet, for vi er flest som ønsker andre godt og ingen minoritet av ekstremister fra hverken høyrevridd eller trosforstyrret side vil kunne håndtere det å oppdage hvor få ekstreme som bråker så mye, da ser de plutselig så utrolig mange som bråker ved å stille reise seg opp - Som en menneskelig tsunami, reiser bølgen seg så stor at alle som ikke løper og gjemmer seg fort blir overrasket.

Verden er et bedre sted og enda bedre vil den bli, for alternativet er at alt går til grunne og den retningen er ikke alternativet for alle tenkende, da håpet og smilet seirer som urkraft fra menneskehetens dyp ... smil ... håp ... smil ...

fredag 9. januar 2015

Morgentanke - Brått her og brått der ...

I 2012 døde i alt 41 900 personer bosatt i Norge: 22 300 kvinner og 19 600 menn. 10 prosent av alle dødsfall dette året skyldtes lungesykdommer. Åtte av ti dødsfall var forårsaket av hjerte- og karsykdommer eller ondartet kreft.

Det var 136 dødsfall i aldersgruppen 1-17 år: 71 gutter og 65 jenter. Tre av fire dødsfall i denne aldersgruppen var forårsaket av sykdom(kilde: SSB).

Tall gir ingen annen forståelse enn mengde, hvert individ av disse 41 900, har hver sin historie og var levende frem til de ble en del av denne statistikken. Hva skal nå denne informasjonen gjøre oss i stand til, den poengterer det faktum at ingen har foreløpig utsikt om evig liv. Noe som kan inspirere oss til å utnytte tiden hensiktsmessig og være mer snille og gode i fokusert for omtanke.

For å løfte hodet mer opp i positiv retning, så har det vært en befolkningsvekst, da netto ut- og innvandring, pluss fødsler trekker tallet opp, samen med at levealderen kryper sakte oppover og oppover. Disse faktorene til sammen representerte en befolkningsvekst på 1,31% i 2012, selv om det er tilsynelatende mange som forlater "skuta" i løpet av ferden, så blir vi flere.

Det med flere, er et tema som skaper mange tankerekker og undringer, hvor mange blir vi, hvor mange kan vi bli, hva om vi ikke blir flere, hvorfor skal vi bli flere, hvorfor skal vi ikke bli flere, vil et økende tall bety at arten er overlevelsesdyktig eller et tegn på noe annet?

Her befinner det seg mange spørsmål om nuet, hvor svaret befinner seg i fremtiden. Nesten til å bli utålmodig gal av, når kaffen avgir god aroma fra den rykende kopp og morgen hodet svirrer i mellom forstand og uforstand.

Da smiler tankene lunefullt tilbake, noe som gjenspeiles som et mer smilende ansikt ... smil ....

torsdag 8. januar 2015

Morgentanke - Innsikt og forståelse av andre sitt agerende ...

Forståelsen av andre sine synspunkter, skaper en smidighet hos en selv, en flott mulighet til å forstå andre sine synspunkter og finne lærdom der.

Det er tidligere sagt, at likhet tiltrekker, men slik er det ikke i naturen. En magnetside med pluss tiltrekkes av en magnetside minus, den fargeskjønne stokkand hannen tiltrekkes av den mindre fargefylte hunnen og slik er det egentlig med oss mennesker også, forskjellige egenskaper utfyller og gjør oss i stand til å mestre mer i sammen.

Det feminine symboliseres som det ene og det mannlige som det andre, et delt element som inkluderes i samme sirkel, som samspillet mellom kreftene, hvor disse krefter ikke kan eksistere uten hverandre.

"Yin er her det jordiske, yang det himmelske prinsipp. De symboliserer to motsatte, komplementære prinsipper som kald – varm, mørk – lys, passiv – aktiv og så videre. Overgangen mellom yin og yang er ikke skarp, men flytende. For eksempel kan man i filosofien beskrive sommer som full yang, høst som overgang fra yang til yin, vinter som full yin og vår som overgang fra yin til yang.

Yin karakteriseres ofte som en kinesisk drage, og yang som en tiger." fra informasjonskanalen Wikipedia.

Både det lyse og mørke smil, lyset godt opp... smil ...

onsdag 7. januar 2015

Morgentanke - Paradigmeskifte ...

Paradigme (gresk παράδειγμα, paradeigma) betyr forbilde, mønster, mønstergyldig eksempel.

Paradigme blir brukt som betegnelse på særlige regler innenfor vitenskapelige disipliner. Den amerikanske vitenskapshistorikeren Thomas Kuhn definerte «paradigme» som de felles, i vid utstrekning uskrevne spilleregler, som samler et forskerkollektiv omkring en bestemt problemløsende, vitenskapelig praksis. Kuhn beskriver den vitenskapelige utviklingen som bestående av ulike faser som leder frem til en brytning mellom etablerte og nye paradigmer, som igjen ender i et paradigmeskifte; en aksept av det nye paradigmet (Wikipedia).

Når kommer endringene, jo hele tiden, vi beveger oss konstant mot endringer. Noen små og noen store, oppmerksomheten er det som gjør at det som forandres oppdages eller ikke.

Smilet brer seg mer og mer, jo mer det brukes og kraften i gleden bare øker ... smil ...

tirsdag 6. januar 2015

Morgentanke - Paradoks:

Undervurdert frykt for brødristere, som årlig dreper over 200 personer i USA, mens haier drepte på samme tid bare 9 stykker.

Et paradoks, også kalt anomali, er en uoverensstemmelse mellom hva en teori sier og hva sunn fornuft forventer.

Hva som er og hva som er, kan oppfattes forskjellig hos hvert enkelt individ, da erfaringen som danner et forhold til det som gjennomleves, alltid vil kunne sees på med forskjell.

Kommunikasjonen som beskriver det forskjellige, er like tvetydig til oppmerksomheten om at det forklarte kan inneholde ord og vendinger som er ment annerledes enn mottatt.

Ydmyk oppmerksomhet, gir kraft til å styrke håpet om en fremtid, noe som igjen gir en innsynsflate som spenner mye lenger en den synbare horisont, eller videre en tankelandskapet oppfatter.

Hvor ferden går, jo, med glade steg til smileland ... smil ...

mandag 5. januar 2015

Morgentanke - Anomali ...

Anomali (fra gresk anomalia, ujevnhet), betyr en avvikelse fra normen, det forventede eller lovmessige. En anomali er en irregularitet som er vanskelig å forklare utfra eksisterende teorier, altså et faktum som strider mot et etablert paradigme.

Wikipedia gir tilnærmet riktig forståelse av hva som er rett og riktig, kunnskap er egentlig en ferskvare, en beskrivelse kan like fort endres som den dukker opp og forsvinner.

Den fremtidige verdifulle kraft, er evnen til å forvalte endringer og ivareta historisk viten, for å slippe å gjenta unødvendige feil som ikke har fremtidsverdi.

Ujevnheter er livets ferd underveis, der det forventes slett fin oversikt over alt forventet, kan bare skuffelsen være det som reelt vil skje.

Hodet må alltid være forberedt på forandring, kunne ta inn nødvendige vridninger av det tidligere kjente og finne løsninger.

Om løsningen i ettertid viser seg å ikke være den ultimate, så vites det at handlingen ble gjennomført etter beste intensjon og med de virkemidler som var tilgjengelig. Noe som representerer eksistensens evolusjon, avvik fra det normale, som fører til steg inn i det fremtidige.

Et naturlig smil over det unaturlige som vil komme ... smil ...

fredag 2. januar 2015

Morgentanke - Lete etter løsningsorienterte dager:

Den tid vi nå går inn i, er på en måte resultatet av at hjernen har fått mer fokus og at det er blitt en mer oppmerksomhet på verdiene som ønskes med i fremtiden.

Dermed var det godt å lese oppfordringen til Hans Majestet Kongen, enkelt oppsummert ved de enkle og klare ord: Si snille ting til hverandre ...

Vi har en konge som representerer godt, han er et speilbilde av vårt folks gode, eller om det er vi, folket, som er et speilbilde av Hans Majestet Kongen sin varme.

Et folk får ledere som fortjent og da er jeg stolt og glad over å være fotfolk i et land som har en slik fantastisk god kraft som vår alles konge, så preller frustrasjonen av, med tankene på idiotiet som forsøker å forlede bort oppmerksomheten, med å gjennomføre lovendringer som snøskuterkjøring for folket, ståhjuling til alle som ikke er fattige, gigantiske båtmotorer som skal være billigst mulig, masser av mer nytelsesstoffer som kan puttes i posen når grensene passeres, et vedtak som er sterkt nødvendig for å ikke å bli oppgitt.

Det eneste som nå gjenstås, er at fattigdom og elende vedtas at ikke finnes og at politistaten får lov til å utøve dette med pistol i hånden, slik at de som tror at fattigdom er i dem sin hverdag, blir overbevist om annet, når pistolløpet peker ferdig ladd i de tvilendes panner og mobil kommunikasjonen "jammes" med loven i hånd, slik at ingen kan strømme sannheten frem til folket om det er fare for at borgernes rettigheter ikke forvaltes tilstrekkelig, i de gode sakers tjenester, selvfølgelig.

Fra oppmerksom kontrast, oppstår mer innsikt og forståelse, noe som øker den kollektive kunnskapen. Dette igjen gjør oss i stand til å velge med oss de verdier og den omsorg som ønskes.

De fleste religiøse skrifter refererer til å gjøre mot andre, det du ønsker andre skal gjøre mot deg. Et bilde som ikke direkte forteller alt, men indikerer å være snill og god, veldig sammenfallende med Kongens ord og noe som kun forvirrede tanker ikke forstår, men som de fleste vil se på som en naturlig glede.

Et nytt år er i gang, en ny tankekraft kan dyrkes frem, selv her oppe på berget, hvor selvutvikling ofte tidligere har hatt fattige kår og hvor overlevelse kun har vært det felles forståtte, når hus og hytter må bardunere takene fast, for å stå imot naturens kraft.

Det tenkte skaper håp om en fremtid, det sagte forsterker håpet i tankene og vi vil alle tørre å forvente mer av det håpfulle, dermed blir denne dags smil et godt og langt smittende kraftfullt senter for min indre kraft som ønskes delt med deg, deg og selvfølgelig deg ... smil ...