onsdag 28. februar 2018

Morgentanke: Kaldere og kaldere …

Hvor varmt tankesettet til folk og fe er, har noe med omgivelsenes omfang å gjøre også.

Det å sitte under en palme eller et bannantre i varmegrader, er utfordrende på en annen måte enn å måtte sloss mot antarktiske minusgrader.

Livets problemer kan fort kobles opp mot det å ikke ha tilstrekkelig å bidra med, ikke finne arenaene for hvor meningsfylte oppgaver gjenkjennes.

Omgivelsene bidrar til å spisse eller sløre det åpenbare i det å overleve.

Smiler overbærende over egen ignoranse … smil ...

tirsdag 27. februar 2018

Morgentanke: Varmesjokk …

I møte med minusgradene, så tilpasses kroppen og kaldt føles plutselig ikke fullt så kaldt.

Kontraster er skillet mellom her og der, når vinter virkelig igjen er vinter.

Det å stege ut i morgen mørket og bli møtt av kalde ånder, gir opplevelsen av å starte en ugjestmild ferd, selv om det er varme i sikte.

Vel fremme, har ferden omgjort det annerledes til noe kjent  og igjen steges det inn der hvor forskjellen er solide og tydelige.

Smiler varmt i det kalde … smil ...

mandag 26. februar 2018

Morgentanke: Kaldt mot varmt …

Kampen om tilværelsen, kan oppsummeres som å holde seg varm.

Ha tak over hodet, mat i munnen og klær som holder på nødvendig temperatur.

Alt er ikke nødvendigheter på samme tid, men over en periode må det finnes nok av kombinasjonen.

Med noe forberedelse, så kan det ene elementet være fraværende i større perioder, bare takten finner den nødvendige rytmen.

Smiler varmt i en kald dag … smil ...

fredag 23. februar 2018

Morgentanke: Maler dagene glade …

De første tankestreker maler dagene min i en glad sjattering og smilet bare fortsetter å ta til seg oppdagelser som gleder.

Utfordringer kommer, prioriterer kontinuerlig og nærer av gleden i det hektiske. Fokuserer på hvert spadetak og lar den store haugen bare til slutt bli borte, uten å overveldes av initiell størrelse.

Starter med et smil, slutter med et smil … smil ...

torsdag 22. februar 2018

Morgentanke: Ettetskudd …

Fremskutte aktiviteter gir fort følelsen av å henge etter, som jaget etter hva som skulle vært gjort og hva som egentlig var beregnet på plass.

Omfang vites bare sikkert når ettertiden evalueres og alt som har vært sammenblandes med hvordan endringen ble, status kan da forstås.

Smiler både føre og etter … smil ...

onsdag 21. februar 2018

Morgentanke: Hoi, hoi …

Landgangen er passert og samfunnet er igjen som før, for livet i en nedskalert versjon, har sine tydelige regler som forstås.

Hva som blir annerledes, når omfanget er det samme og bare i en større skala, er at hver enkelt sin rolle virker så liten i de store sammenhenger.

Smiler godt av synlige grensepunkter … smil ...

tirsdag 20. februar 2018

Morgentanke: Farlig flink ...

Spisskompetanse så spesialisert at nesetippen er det eneste som sees.

En verden full av spesialister, er avhengig av gode grensesnitt og mekanismer som ser helhet der andre naturlig ser detaljer.

Kreativitet er ofte en kraft påvirket fra andre tankestrømmer, som gjenbruk av annet forstått i en helt annen sammenheng.

Smiler prøvende … smil ...

mandag 19. februar 2018

Morgentanke: Den endeløse elven havet …

Posisjonen som utgangspunkt for observasjon, er avgjørende og nødvendig for å vurdere nøye.

Stor nærhet eller distansert fjernhet, kan være årsak til manglende detaljert forståelse og det som etablerer sneversyn.

Fra verdensrommet kan globusen fremstå med en kontinuerlig stor elv, som bukter seg mellom kontinentene og hvor følelsen av den evige sirkulerende nesten sees.

Smiler sirkelrundt … smil …

fredag 16. februar 2018

Morgentanke: Huff da …

Er det Uff eller Huff som er uttrykket når det går skeis, eller velges javell og oppbrettede armer.

Det som er sikkert, er at utfordringer kommer uansett hvor forberedt det fokusert er, uttrykket som spontant uttrykkes høyt eller stille, symboliserer og er tegn på videre håndtering.

Da smiles det overraskende godt … smil ...

torsdag 15. februar 2018

Morgentanke: Plutselig overrasket ...

Hva som forvirrer, er ofte de ting som kommer brått på og hvor forventningen ikke helt er tilstede.

Hvordan plutselige ting takles, har både med trening på å overraskes og tryggheten i eget
ståsted, slik at evnen til å forstå og prosessere ikke stopper opp, men tolker og handler etter
beste forstått.

Smiler overrasket godt … smil …

onsdag 14. februar 2018

Morgentanke: Ferskvare …

Tankestrømmer som oppstår, kan ha tanker som oppleves med kort holdbarhet og faktisk blir borte, om ikke det fokuserte får festet noe konkret eller assosiert til tankebildet som fortsetter som en forbipasserende.

Om det ferske ikke var modent nok, er tanker som fargelegger det tenkte landskap.

Smiler bredt ut … smil ...

tirsdag 13. februar 2018

Morgentanke: Normaldager …

Hvor attraktive hverdagene egentlig er, oppdages på de dager som plutselig er annerledes og husk at det finnes mange flere av dem enn først trodd.

Dermed er det forunderlig at ikke verdsettingen av det hverdagslige, er mer i bevisstheten enn den er.

Smiler hverdagslig … smil ...

mandag 12. februar 2018

Morgentanke: Beretiget rettledning …

Jeg kan bedre enn deg, er undertonen i kritikk av andre sitt presterte.

Avslørende og nakent står det uttalte tilbake, som bauta på egen uro.

Kunnskap er det som kreves for å omtale og bidra til å løse utfordringer i sammen.

Det er bare å stege ned fra den høye hest og innse at egen fortreffelighet ikke bestandig er like genialt forstått i alle situasjoner og omgivelser.

Smiler forsiktig … smil ...

fredag 9. februar 2018

Morgentanke: Hvor lenge skal de døde være med …

En undring som har mangfoldige dimensjoner og perspektiver, er hvordan historien preger og påvirker.

De store tenkere, utviklingens vågale og etablerere av organisert omsorg, er individer som har fremmet sitt og påvirket tankesettet også her og nå.

På enkelte områder er dette nødvendig arv og en måte å utvikles på, men ikke noe som skal hindre nye og annerledes tanker.

Smiler nytt til det arvede … smil …

torsdag 8. februar 2018

Morgentanke: Optimistisk pessimisme ...

Strategisk optimisme, kan fort oppfattes som defensivt og føles som pessimisme.

Ved å forvent noe dårligere, så oppfylles som regel ikke det forventede og gleden kjennes mye tydeligere, når alternativer er vurdert og bevisst vært med som et alternativ som forsterker det motsatte.

Desto større mulig glede er å oppdage i det som ikke inntreffer.

Smiler overrasket og godt … smil …

onsdag 7. februar 2018

Morgentanke: Annerledes er bra for meg …

Jeg trives svært dårlig i tilgjorte tilstelninger, hvor kutyme er det førende.

Der hvor mitt ikke kan være meg og alt oppleves som tilgjort er hva som får meg til å føle at jeg innvendig må igjen finne veien til meg selv, men i lærdommens tegn så har takt og tone fått førende kraft.

Ikke rart at jeg plutselig befinner meg i samme telt, sammen med andre som heller ikke føler komfort med å spille hverdags teater.

Smiler naturlig tilgjort … smil …

tirsdag 6. februar 2018

Morgentanke: Detaljer og balansert inntrykk …

Det naturlig smilende, brer seg når skyformasjoner omkranser trærne der fremme eller figurer dukker opp som assosiasjoner om glede.

Øyeblikk oppstår som absurditet, hvor det finnes meninger bortenfor tillærte og oppdagelser utenfor hva som tidligere er forstått.

Reisen blandet det åpenbart usynlige, gir en overraskende god glede.

Smiler av detaljene som gleder … smil …

mandag 5. februar 2018

Morgentanke: Kontakt for noen og ikke alle ...

En forunderlig verden, som diskuteres ute på den innglassede verandaen fra mars til november måned og periodiske øyeblikker med avvik, hvor innpakket i varme klesplagg muliggjør opphold og tanker i delen av den naturlige lukkede sesong.

En arena hvor forskjellige tanker møtes, hvor tankesettet løftes og smelter i sammen, trodd vært med har vært som støper en ettertenksomhet, som ikke hindrer uvante vinkler og retninger på tankene som fritt flyter.

Oppdagelse av nytt som forundrer og begeistrer, samtidig som erfart omsettes til plattformen å stå på.

Jeg gir, søker og leter etter smil … smil …

fredag 2. februar 2018

Morgentanker: Perler av glass …

Glassperler er også dekorative, selv om de i utgangspunktet ikke kommer fra havet.

En perle er en perle og alle kan løse enhver oppgave, uavhengig av opphav.

Tilrettelegging er nøkkelen som får egenskapene til hver enkelt frem, dermed blir et større mangfold med på reisen.

Godt for løsningen og godt for bidragsyterne, samt aller best for de berørte av løsningen.

Smiler ekte på uekte vis … smil …

torsdag 1. februar 2018

Morgentanken: Etterleve prinsipper …

Livets rettesnorer er mer komplekse enn de overfladiske betydninger, etterlevelse bare for å etterleve er kun støy.

Smiler forståelsesfull … smil ...