torsdag 31. desember 2020

Morgentanke: Sammen rundt leirbålet …

Timene telles ned mot et felles forstått skille, på et punkt som er i konstant bevegelse fremover.

Kraften i det forståtte har ikke rasjonelle hovedtoner, men håp som en felles verdiskala å se opp mot.

Når menneskeheten nå samles rundt felles forstått leirbål, så ser vi hverandre og forstår egentlig hva som gjelder.

… smiler samlende … smil ...

onsdag 30. desember 2020

Morgentanke: Nest sist …

Sist og først er posisjoner som bytter plass, når enden er nådd.

Nest sist er mer et begrep som fremstår entydig, hvor starten oppleves lenger borte og slutten nærmere.

Ugjort gjøres og innsatsen styres mot fordelt sluttspurt, hvor intensitet og presisjon er verktøyer.

Før det siste gjøres, så er det alltid rom for kreativitet som både belaster og avlaster.

Med foten i sporet som fører mot målet, så balanseres før, nå og det som naturlig skal komme.

… smiler alltid til sist … smil ...

tirsdag 29. desember 2020

Morgentanke: Hverdag …

Hverdager er som en fest, noe som er aller best.

Finn inspirasjon i hverdagen og gleden er aller best.

… smiler hverdagslig best .. smil ...

mandag 28. desember 2020

Morgentanke: Hver dag …

Fest og glede er elementer som kler enhver dag.

Graden av fest, er hva som skaleres rett for å fungere.

Hver dag er en fest, hvor oppmerksomheten avgjør om oppdagelsen gjenkjennes.

… smiler festlig … smil ...

torsdag 24. desember 2020

Morgentanke: Avhengige av hverandre …

Samling rundt leirbålet, gir umiddelbar en samhørighet og forståelse av delt kunnskap.

Bidragene samles og finner sin plass i helheten, hvor feil blir til rett og riktig i den store sammenheng.

… smiler åpenbart avhengig … smil ...

onsdag 23. desember 2020

Morgentanke: Selvstendige individer …

Du er deg og jeg er meg, selvfølgeligheter som ikke nødvendigvis forstås i detalj.

Respekten for en selv, gir forståelse for andre sine valg og forsøk.

Uavhengig av mitt forståtte, så er oppfattelsen av forsøk på nytt det som gjenkjennes og prissettes.

… smiler selvstendig … smil ...

tirsdag 22. desember 2020

Morgentanke: Individer som samhandler …

 Kan jeg hjelpe, er en refleks som ofte dukker opp, men som undertrykkes av tvil.

Kritikeren i oss, er den som tviler sterkest og bildet av å levere noe perfekt er hemmende.

Ved å bryte egne barriere, så vil mottaker gledes og en selv også gledes.

Samhandlende fryd, er unisont og hva vi alle egentlig trenger.

… smiler til alt som forsøkes bidratt … smil ...

mandag 21. desember 2020

Morgentanke: Alene og i sammen …

Selvstendig og i sammen, er følelsen som kan kjennes på når perioder av det ene eller andre er gjeldende.

Etter en form for alenetid, så fyller tilstedeværelsen av andre en varme og glede.

Samvær i mer tallrik form og intensitet, kan frembringe savnet av ettertenksomme rolige stunder.

Forskjellene forsterker og knytter i sammen, noe som gir toleranse og forståelse.

… smiler til alle og meg selv … smil ...

fredag 18. desember 2020

Morgentanke: Tanken om å komme frem …

Ideer og lagde bilder former forventning av hva som kan komme.

Forberedelse baseres på evnen til å tolke hvordan det tenkte påvirkes av hva som skjer underveis.

Ofte er forventet bare en skygge av hva som faktisk blir, da ennå ikke oppdaget er vanskelig å forutse.

… smiler med forventning … smil ...

torsdag 17. desember 2020

Morgentanke: Tenkt utforbakke …

Fortere og fortere snurrer hjulet som triller nedover en helling.

Plattformen som er basis for det vante, har alltid opp eller nedturer som veien videre.

Stor forandring skjer med skikkelig innsats på vei opp, eller som plutselige overraskelser.

Balansen i de raskt skiftende, er avgjørende for roen i forvaltning av enhver brå ferd.

… smiler på ferden … smil ...

onsdag 16. desember 2020

Morgentanke: Tanker om det store i det lille …

Fra det ekstroverte og til det introverte, så åpnes et uendelig landskap av detaljer.

Tråder fra det store følger linjer tilbake til de ørsmå detaljer, som betyr mye i mitt levde.

Det levde er å se mitt bidrag i et større perspektiv av sameksistens og tilføre noe som er ment bra.

… smiler smått og godt … smil ...

tirsdag 15. desember 2020

Morgentanke: Tanker om det over oss …

Det å tråkke spor i skogen, føles godt.

Med løftede blikk, ses de områder hvor horisont og himmel møtes.

Videre flyr tankene oppover og fester blikket på de lysende punkter.

Med solid kontakt under føttene, så løftes tankene inn i en spiral av undring om tid som møtes.

… smiler godt til det gamle lyset fra stjernene … smil ...

mandag 14. desember 2020

Morgentanke: Tenkte tanker …

Hvor mye av alle inntrykk er faktisk festet til minnet om det opplevde.

Fragmenter er det umiddelbare som treffer forståelsen her.

Da alle omgivelser fremstår med flere detaljer enn forstått.

Fornøyd med detaljrikdommen som faktisk evenes mottatt.

… smiler fornøyd … smil ...

fredag 11. desember 2020

Morgentanke: Festivitas banker på døra …

Nesten fremme ved enden av noe, er alltid starten på noe annet.

Det å fylle det resterende av hverdagen med de gjenværende oppgaver, gir en frisk start til helgedagene og de neste kommende hverdager.

Står distansen og blir mer og mer klar for transformering av det fokuserte, til en annen takt.

… smiler på vei inn i overgangen … smil ...

torsdag 10. desember 2020

Morgentanke: Hverdagsfest …

Bikket godt forbi vippepunktet og ferden mot er kortere enn punktet hvor hverdagene startet denne uken.

Dans på roser og festivitas, er hva som tankene nå svirrer rundt.

… smiler til hverdagene … smil ...

onsdag 9. desember 2020

Morgentanke: Passe balansert hverdag …

Midt i uka som er den sentrerte hverdagen, har både følelsen av å holde ut.

Avstanden til siste hverdag vil straks være nærmere enn den første i denne uka.

… smiler balansert … smil ...

tirsdag 8. desember 2020

Morgentanke: Hverdag er også en dag …

Dagene som det er absolutt flest av, er dagene som ender med dag.

Den andre store majoriteten er de glade hverdager, som det er mest av.

Helgedager er det færre av, men de nytes mest.

… smiler til dagene … smil ...

mandag 7. desember 2020

Morgentanke: Fest i hverdagen …

Naturlig sammenblanding, er slik de isolerte dager opptrer.

Festens etterklang er med og preger hverdagens takt, enten fysiske eller som et minne.

Hverdagens alvor transporteres med som en initiell kraft, hvor inngangsverdien alltid vil prege.

… smiler hverdagslig … smil ...

fredag 4. desember 2020

Morgentanke: Hinsides er dimensjonen som alltid er med …

Aksene i de fysiske dimensjonene går i alle tre retninger, høyde, lengde og dybde, deretter følger tidsaksen som en fjerde dimensjon.


Selv når klossen er flyttet fra venstre til høyre, så vil alltid tidligere posisjoner være med i bevisstheten og representere det tidligere.


Selv om klossen flyttes tilbake til utgangspunktet, så er det en ny sekvens som påbegynnes og det tidligere vil være med i hukommelsen, selv om den nye bevegelsen registreres som det samme.


… smiler evig … smil ...

torsdag 3. desember 2020

Morgentanke: Grenseland …

Fatteevne er innenfor forstått og noe i nær nærhet til det på utsiden.

Forståelsen grenser flyttes varierende og er geografisk avhengig av hvor vågale tanker som felles tenkes.

… smiler visjonært … smil ...

onsdag 2. desember 2020

Morgentanke: Nytt landskap …

På andre siden av alle grenser, oppdages hva som er likt og ulikt.

Antakelser kan lages og forberedelser gjøres, men evnen til håndtering er avgjørende.

Omstilling til faktiske forhold, hvor egne tanker om tenkt løst, må vike for faktisk håndtering.

… smiler reelt … smil ...

tirsdag 1. desember 2020

Morgentanke: Skarpe kanter …

Egenskapene til hver og en, kan oppleves forskjellig.

Overfor enkelte fremstår vi som silkemyke og omgjengelige.

I andre situasjoner er vi firkantede og lite fleksible.

Hvor tilpasset tilnærmingen er, avhenger av kanten som oppleves.

... smiler skarpt … smil ...

mandag 30. november 2020

Morgentanke: Skillene har definerte grenser …

Streker kan dele inn områder og datoer kan lage skiller mellom periodene i løpet av året.

Overganger har sjeldent de klare skillene mellom før og nå, det er tendenser av gradvis forandring.

Oppfattelsen av natt og dag, har varierende mulighet for å havne innenfor definisjoner.

… smiler i skillene … smil ...

fredag 27. november 2020

Morgentanke: Svart kaffe …

Hvor lys smaken oppleves, så er alle mine kopper fylt med sort innhold.

En harmoni å kunne titte ned i det bekmørke, som nå likner på fargeprakten utenfor.

Høstmørkets dype svarte, brytes av aromaen fra kaffekoppen.

Luktesansen lyser opp, der hvor smaken av svart tas inn og nytes.

… smiler tilfreds … smil ...

torsdag 26. november 2020

Morgentanke: Uteblivende kopp med kaffe …

Noen starter har ikke de vante gjøremålene, da annerledeshet er det som preger.

Valg som da fattes, styrer justeringen av ferden inn mot mer av det vanlige eller mer nytt.

Forandring er ofte det som flytter forståelse, om observasjon er tilstede.

Oppstart med mangel av det kjente, kan fort fylle på med noe positivt.

Verdsetting av hva som vanligvis gjøres, kan få preg av nummenhet og har godt av påminnelse.

... smiler helt klar for kaffe … smil ...

onsdag 25. november 2020

Morgentanke: Kaffe tidlig og sent …

Noen dager har kaffe både tidlig og sent.

Andre dager uteblir kaffen.

Denne dag er både med og uten.

… smiler ambivalent … smil ...

tirsdag 24. november 2020

Morgentanke: Morgenkaffe er også kaffe …

Opp fra mørket i det drømte og over i påslått lys, finner føttene automatisk veien til kaffemaskinen.

Aromaen som kan kjennes, er et tegn på at brygget er straks ferdig.

Hvor våken hodet kan bli, ved å stupdykke ned i koppen sitt bekmørke.

Møter alltid noen forunderlige sammensatte tanker, der hvor drømmene slipper og sansene fylles med lukten av koppen sitt innhold.

… smiler med innhold … smil ...

mandag 23. november 2020

Morgentanke: Kreativ kaffe ...

Søvnens slør henger fortsatt tungt over tankene og blander seg inn i det sakte våknende.

Automatikken får kaffen til å koke og koppen finner veien til hånden.

Det fokuserte ser både fantasi og realiteter gjennom aromaens dampende.

… smiler kreativt sammenblandet … smil ...

fredag 20. november 2020

Morgentanke: Lys i mørket …

Ethvert glimt kan oppfattes som lysende utsikter, om det omkringliggende er farget sort.

Sammenlikningene kan fort bli det å se etter hvor lyst oppfattelsen kan være i det veldig mørke.

Det er mer å oppfatte i det stummende mørke, da stillhet er uavhengig av fargen.

… smiler skimrende … smil ...

torsdag 19. november 2020

Morgentanke: Mørkere og mørkere …

Jo lenger inn i natten minuttene beveget seg, jo mer natt det blir.

Fra skumring til stummende mørke, er høsten som serverer svarte netter.

Sansene forsterkes etterhvert som synet svekkes og oppmerksomhet forflyttes naturlig.

… smiler til det bekmørke … smil ...

onsdag 18. november 2020

Morgentanke: Lyst mørke …

Hvor lett tanker svever rundt, avhenger av stemningen i omgivelsen.

De ganger hvor lyset skinner, har tankene lettere for å sveve.

Resonance på innsiden, mates fra utsiden og forsterkes av allerede eksisterende stemning.

… smiler mot det lysere … smil ...

tirsdag 17. november 2020

Morgentanke: Det er som mørkest før det lysner …

Takting i motfase, vil for meg si normalt fungerende på natt og hvile i den lysere del av dagen.

Den mest opplyste kan også dekkes av mørke trekk og tanker.

Fryktløst må de mørke kroker utforskes, slik at frykten ikke blir boende i skyggene.

… smiler opplyst i mørket … smil ...

mandag 16. november 2020

Morgentanke: Mørket sin årstid …

Svart som om natten, er en referanse som best forstås når høsten er overmoden.

Forsterkende mørkt skydekke, med regntungt budskap er perfekt innramming for følelsen av det mørke.

Tankene pendler også dypere inn i de mer ensomme steder, noe som naturlig må følges opp.

Bevisste valg er medisinen, for å forsterke kontrasten i den lysgivende deler av periodene.

… smiler oppmerksomt … smil ...

fredag 13. november 2020

Morgentanke: Fantastisk …

Når flott skal overgås, så er det mange retninger som alfabetet kan by på.

Strålende bra, er en god start.

Særdeles bra, en god oppfølger.

Mega bra, en annen retning for storslåtthet.

Frydefull ekstase, er på kanten av det håndterbare.

Fantastisk bra, dekker godt det lille og store.

… smiler bra … smil ...

torsdag 12. november 2020

Morgentanke: Fint og flott …

En dag starter fint og en annen dag starter fantastisk.

Videre preg på resten av dagens innhold, er overlatt til hver og en av oss å prege.

Bare det å våkne og starte på et nytt eventyr, er en flott opplevelse om oppmerksomheten er tilstede.

… smiler ganske godt … smil ...

onsdag 11. november 2020

Morgentanke: Feirende …

Bare å juble over hver ny dag som naturlig dukker opp.

Ved å se like langt tilbake som frem, så står dagen godt plantet midtveis i en flott onsdag.

Hver dag kan både være feiring og fest, samt naturlig lærdom.

… smiler skikkelig godt … smil ...

tirsdag 10. november 2020

Morgentanke: Fryktløst …

Både nye og gamle gjøremål kan skape begeistring og skrekk, dermed gjelder det å finne metoden for egen tilnærming.

Modig innsats, er eneste kraft som gir mening, selv om erfaringen med utøvelsen har en forutinntatt oppfattelse.

Ro etableres ved å forstå at full innsats gjelder, dette gir balanse i det utførte, dermed er det en ærlig utøvelse som foretas.

… smiler fryktløst glad … smil ...

mandag 9. november 2020

Morgentanke: Forvandling …

Bildene av forutsigbare punkter i dagen, er ofte hva som forventes.

Oppgavene i dagen har sin natur, hvor den tenkte fremførelse ikke bestandig treffer blink.

Dynamisk tilpasning til realiteter, er eneste verktøy som håndterer forandring i det forventede.

… smiler til forvandlingen … smil ...

fredag 6. november 2020

Morgentanke: Tilmålt mengde …

Alt som utføres og gjøres, kan fordeles for å balansere belastning som kan komme.

Det er kos når flyten tar unna for oppgavene som naturlig følger, bra med godt driv i god flyt.

Bistand fra andre, en essensiell faktor for å kunne utføre til rett tid.

… smiler med delmål … smil ...

torsdag 5. november 2020

Morgentanke: Tenkte tanker …

Bevisste reflekser, eller tenkte sammenhenger.

Hva som får kropp og sjel til å fungere, er å holde i gang hjerterytme og trekke pust.

Hvilke tanker som holder styr på livsviktig funksjonalitet, er forståelse bortenfor mitt styrte.

… smiler ettertenksomt … smil ...

onsdag 4. november 2020

Morgentanke: Ting til rett tid …

Det å skulle gjøre alt til samme tid, er ofte totalt urealistisk å gjennomføre.

Porsjonering av kapasitet og gjøremål, balanserer mellom håp og nøktern fornuft.

Enkle tilnærminger, kan være løsningen for gjennomføring av komplisert sammensatte dager.

Mye kan ofte utføres i løpet av tenkt horrist, om sorteringen får rekkefølgen til å bli riktig.

... smiler til riktig tid … smil ...

tirsdag 3. november 2020

Morgentanke: Tingeling magi …

Oppvåkning i en drøm med magiske omgivelser, omgjøres sakte til kjent realitet.

Kombinasjonen med flyvende feer og fargesprakende stæsj, gir en snurret tankerekke inn i det mer grå.

Realiteten har fasetter og nyanser som varierer stort, men det drømte har mer av alt.

… smiler fortryllet … smil ...

mandag 2. november 2020

Morgentanke: Tragiske tanker …

Eimen etter det drømte, kan være opp- eller nedslående.

Hvordan forvaltning videre blir, kan forsterke eller håndtere inntrykket som er med.

Videre blir resten av dagen preget av valgt som gjøres underveis.

… smiler tragiskt foregripende … smil ...

fredag 30. oktober 2020

Morgentanke: Søvn preget våken …

Våken og våken, er det samme som sovende våken.

Sovende og sovende, er det motsatte av våken.

Med øyne lukket eller vid åpent, så kan begge tilstander være enten eller.

… smiler søvndyssende våkent … smil ...

torsdag 29. oktober 2020

Morgentanke: Ståpåkraft …

Dag inn og dag ut er livets takt, hvor gode og onde dager defineres av øyeblikkets forståtte.

Hva som er rett eller galt, er også avhengig av omkringliggende oppfattelse.

Uavhengig av takt og tone, så avgjøres innsats av kraften som kanaliseres.

… smiler til all ork som naturlig finnes … smil ...

onsdag 28. oktober 2020

Morgentanke: Oppvåkning med svung …

Drømmer kan bære frem inntrykk som blir vedvarende og som blir med inn i den våkne tilstand.

Som inspirasjon eller skrekkblandet fryd, siktes det mot utfordringene i dagen og gjøremålene påbegynnes.

Overmodige tanker kan være arven fra det drømte, hvor realismen får brynet seg mot det ideelle bildet som er skapt der og da.

Når avrundingen av det utførte gjøres, så oppsummeres hva som er utrettet og fordeling av de neste oppgaver kan påbegynnes.

Kvelden forvalter mange av inntrykkene fra dagens utførte og tar med underbevisste bilder inn i landskapet hvor drømmene maler nye kulisser.

… smiler drømmende våken … smil ...

tirsdag 27. oktober 2020

Morgentanke: En gud i eget rike …

Tidspunktet fra drømmene slipper virkeligheten inn, så styrer jeg ferden så bevisst som mulig videre.

Hvor stødig resultatet blir i forhold til tenkt, avhenger av min evne til å forstå det omkringliggende.

De ganger hvor det resulterer i utrettet som tenkt, så kan en eufori være nære.

Andre forsøk treffer nesten eller ikke i det hele tatt og får perioder med tendenser til frustrasjon.

Uansett så forsøker jeg å være den beste utgaven av meg selv, i både gode og onde dager.

… smiler allmektig i eget utførende … smil ...

mandag 26. oktober 2020

Morgentanke: Våkent tilstede …

Søvngjengeri er en øvelse utført i både våken og sovende tilstand.

Den ene tilknytningen er mer forståelig enn den andre.

Søvn og søvngjengeri er naturlig koblet.

Våkent søvngjengeri er noe mer fraværende.

… smiler forundret og undrende … smil ...

fredag 23. oktober 2020

Morgentanke: Forandring fryktes …

Menneskeheten sin natur er tuftet på trygghet og komfort, noe som omgivelsen ikke bestandig tar hensyn til.

Dermed representerer enhver forandring, grader av skepsis og former for motvilje.

På andre siden av det annerledes, så kan tilbakeblikket evaluere realiteten i reaksjon og verdi.

… smiler skeptisk … smil ...

torsdag 22. oktober 2020

Morgentanke: Sakte bevegelse …

Relative forhold er noe som er høyst aktuelt, når assosiasjonen til raske biler dukker opp.

Forflytningen på overflaten av den roterende kula vi bor på, har punktvise forflytninger som er relativt trege.

Jordkloden roterer og fyker gjennom sin omgivelse i betraktelig raskere bevegelser.

… smiler i sammenhengen … smil ...

onsdag 21. oktober 2020

Morgentanke: Forandring skjer …

Fra øyeblikket hvor tanken om fødsel oppstod til prosessen medførte resultat, så starter forandringen umiddelbart.

Sammensmelting, utvikling, forandring og åpenbaring av en verden der ute.

Fra stegene i livet setter avtrykk, så er forandring og nysgjerrighet det som råder.

Det som gjenkjennes er forandrede forutsetninger av tidligere kjent forståelse, som om litt igjen transformeres til noe nyere av det samme.

… smiler med utviklingen … smil ...

tirsdag 20. oktober 2020

Morgentanke: Våken etter stykvis søvn …

Inn og ut av drømmen, gjør at virkeligheten innlemmes kraftigere i drømmen.

Hvor våkent sovende, er følelsen som tankene periodisk samles rundt.

Punktet for oppvåkning består av døsig tåke, som minner om kulissene fra det drømte.

… smiler fysiske og i drømmen … smil ...

mandag 19. oktober 2020

Morgentanke: Fra natt til dag …

Overganger er hva hvert sekund byr på, fra den ene posisjonen til den andre.

Tikk og takk, er taktfaste mønstre som vi har lært oss å forholde oss til.

Selv så ofte hver og en blir eksponert for kontinuerlige overganger, så har ikke oppmerksomheten den kapasitet til å sanse alle slike forandringer.

… smiler i forflytningen … smil ...

fredag 16. oktober 2020

Morgentanke: Funnet frem finstasen …

Det er en tid for alt, noe som oppdages når oppmerksomheten er riktig innstilt.

Ved enden av arbeidsuke, så unnagjøres det som kan gjøres av det utestående.

Omstillingen fra hverdag til andre dager, har alltid overganger.

… smiler i pentøyet … smil ...

torsdag 15. oktober 2020

Morgentanke: Syng en sang …

En trall i dagen, er alltid en måte å løfte inn glede og fremheve fryd.

Selv i utfordrende tider, kan noen små trillende toner stimulere til kreative tanker.

… smiler med en tone i tankene … smil ...

onsdag 14. oktober 2020

Morgentanke: Hvem smiler til hvem …

Ansikt som møtes, har varierende uttrykk og kommuniserer forskjellig status fra innsiden.

Et smil er ikke nødvendigvis et smilende sett tanker, men en maske som ikke ønsker å påføre andre unødvendig belastning.

På samme måte som et trist blikk kan være et påtatt uttrykk.

Hver dag gjelder det å gjøre felles forsøk på å være tilstede i øyeblikket, med tanker og uttrykk som gjelder det og da.

… smiler oppriktig … smil ...

tirsdag 13. oktober 2020

Morgentanke: Hvilken drakt er påkledd …

Rollene i livet har flere tilnærminger, hvor jeg er meg.

Meg slik jeg tror jeg fremstår.

Meg slik du ser meg.


Meg slik jeg ønsker å være.

Meg slik du trodde jeg var.

Meg slik jeg oppfatter meg i øyeblikket.

Meg slik du forstår meg.

Meg som meg og deg som deg.


… smiler av meg selv … smil ...

mandag 12. oktober 2020

Morgentanke: Lag på lag …

For å holde varmen i den kommende vinter, da kan behovet ha tendenser til å trenge flere lag isolasjon.

Like nødvendig nå som da, er å ha en kroppstemperatur som er innenfor ønsket skala.

Følelsen av kaldt, fremstår som et tydelig signal til kroppens komputer og håndtering er essensielt.

… smiler tilpasset … smil ...

fredag 9. oktober 2020

Morgentanke: Variasjon i dagene …

Alle dager har sitt særpreg, selv om dagene på distanse ser utrolig like ut.

Spesielt stort spenn i tydelige forskjeller, er noe av høsten flotthet.

Fra sommerlig tendens og til nesten opplevd vinter kaldt, kan dagene svinge og forandres fort.

… smiler av forandringer … smil ...

torsdag 8. oktober 2020

Morgentanke: Gresset er fortsatt grønt …

Høsten sine fargesprakende tendens, omgir oss alle mer og mer.

Ettertankengir en flott oppfattelse av årssyklusens opplevde død, hvor grønt blir rødt, for deretter å gulne.

Kontrastengjennom fargeforandringer er de fortsatt grønne urbane plenene, hvor det fortsatt ser sommerlig friskt ut.

... smiler til overgangen … smil ...

onsdag 7. oktober 2020

Morgentanke: Av asken stiger nytt landskap …

Vandring i kjente strøk, gir tilgrensende utsikt til nye områder.

Oppdagelsen av andre forutsetninger, gir snudde perspektiver og forståelse av mer.

Avdekking av mer, lokker frem nysgjerrighet og fornyelse av tidligere utførelse finner sted.

… smiler på nytt … smil ...

tirsdag 6. oktober 2020

Morgentanke: Ser gammelt i nytt …

Nye steg og nye oppdagelser har ofte sterkt preg av gammel form.

Grensesprengende perspektiver oppdages ikke fra punktet hvor rammer innlemmer.

Forbedring er forbedring, men ikke like forandret som potensielt det kan bli.

… smiler fremoverlent … smil ...

mandag 5. oktober 2020

Morgentanke: Steg i gamle spor …

Friske fraspark, har store ambisjoner om å nå langt.

Stegene fyker avsted i tenkt retning.

Tråkkede steg i nytt landskap, har oppdagelse av spor som følges.


… smiler gjentakende … smil ...

fredag 2. oktober 2020

Morgentanke: Fremme og på plass …

Fremme ved streken som skiller start fra mål.


Så fort målstreken passeres, er det bare å vende blikket bakover.


Blikket oppfatter mål skriften opp og ned, hvor start er det som nå står riktig posisjonert.


… smiler i en uendelighet … smil ...

torsdag 1. oktober 2020

Morgentanke: Frem, frem og tilbake …

Fremskritt er et resultat av tilbakeblikk, på hvor stegene kommer i fra.


Gjentakende suksess, er basert på å gjøre det samme som tidligere.


Ofte kan fremtidig mestring, være nokså lik tidligere utførelser.


… smiler gjentagende … smil ...

onsdag 30. september 2020

Morgentanke: Tøffer av sted …

Ferden inn i dagen er taktfast og uka er nå godt påbegynt.


Morgen avløses av dag, som fort blir ettermiddag og så er kvelden i sikte.


Bare å holde på hatten og svinge seg i takten.


… smiler i stegene … smil ...

tirsdag 29. september 2020

Morgentanke: Klar, ferdig og gå …

For å komme avsted, forberedelser må være gjort.


Startstreken må være innen rekkevidde.


Kursen settes, ferden er påbegynt.


… smiler i steget … smil ...

mandag 28. september 2020

Morgentanke: Avstd og avgårde …

Avsted er dit hvor tanken om stegene skal bære.


Avgårde er der hvor stegene bærer.


… smiler på veien … smil ...

fredag 25. september 2020

Morgentanke: Detaljerte steg …

Bestanddeler som de større elementer består av, er mer eller mindre forståelige.


Innsikt fra det som kan kjennes på, er enklere å forstå.


Konseptet og teorier som sannsynliggjør hva som er utregnet, kan forklare og gradvis forstås.


Det å kjenne sekundene som tikker, er kanskje i grenseland for hva som kan defineres som oppfattet.


… smiler til tideler og hundredeler … smil ...

torsdag 24. september 2020

Morgentanke: Underveis oppdages detaljer …

Med timers oppdeling, er innholdet enklere å stykkes og stables på fornuftige tidspunkter i dagen.


Hvor gjøremål forsøkes tilpasset innenfor tildelt horisont og fordelt synkronisert inn mot annet.


Godt å kunne forsøke, så får øvelse være mesterens videre vei.


… smiler mer detaljert … smil ...

onsdag 23. september 2020

Morgentanke: Pulserende stoppes rytmen for så å starte ...

Uker starter og ender før alt innhold er fylt opp i løpet av dagene.


Bare god stabling av innhold, er den kraft som får periodene til å inneholde tilnærmet ønsket.


Uendelig kunnskap å oppsøke, for så å bruke forstått til undring utenfor kjente rammer.


… smiler på jakten etter forstått … smil ...

tirsdag 22. september 2020

Morgentanke: Takten viser forandring ...

Månedene flyr frem og skiftet mellom sesongene er det som tydeligst gir oppfattelse av endring.


Fantastisk hvor godt det er med øyeblikkene som finner rikdom i det lille unike.


… smiler oppmerksomt … smil ...

mandag 21. september 2020

Morgentanke: Verden går sin gang …

Takt og tone settes av oss alle, slik at variasjonen gjenspeiler hvilken spredning av type individer vi er.


Mine gjøremål og ditt utførte, trenger ikke være i takt, ei heller forstått.


Det som er felles, er at alt som utføres skaper en helhet, hvor du og jeg er en del av den verden som da pulserer fremover.


… smiler i en takt … smil ...

fredag 18. september 2020

Morgentanke: Året snur fortere enn tenkt …

Natt som blir til dag, er en glidende overgang.


Sommer som omgjøres til høst, er et åpenbart spekter av farger og lukt.


Kloden spinner rundt og rundt, hvor dager brått blir en del av et år.


… smiler underveis … smil …

torsdag 17. september 2020

Morgentanke: Oppdelt år …

Høst er forstått kommende etter sommer og noe av det som forbereder tanke om vinter.


Så er neste steg i takten en gryende vår, som spirende forbereder blomstringen i etterfølgende sommer.


Sykluser sirkulerer og det levde henger med, når solen varierer høyde og intensitete.


… smiler sirkulært … smil ...

onsdag 16. september 2020

Morgentanke: En av dagene i året …

Punktet her, er hva som ferden så langt har ført til.


Øyeblikket nå, rommer mye mer enn hva som befinner seg her.


Tanker om livet, spinner også frem som tilbake.


Det levde, forvalter det erfarte og former ferden.


… smiler ettertenksomt godt … smil ...

tirsdag 15. september 2020

Morgentanke: Tiden på året …

All tid oppleves med forskjellig glede, varierer med årstidenes sjarme.


Nå som fargene starter og endres og høstens lukter preger, så er det en sann glede å leve.


Gleden ved å se det sommerfargede visne forsiktig over i andre farger, med solen henge lavere over horisonten fryder stort.


Vandre rundt i oppmerksomheten i åpenbare forandringer, påminner om forskjellig type glede.


… smiler ydmykt … smil ...

mandag 14. september 2020

Morgentanke: Årstidenes preg …

Hvor flott det er, når forandringen skjer.


Vandrende rundt i endringen, fryder stort.


Oppmerksomheten er det som skiller individene.


… smiler til omdannelsen … smil ...

fredag 11. september 2020

Morgentanke: Sluttveis og fremme …

Tilbakelagt etter tilbakelagt gir alltid en bevegelse som resulterer i forflytning.


Innsatsen underveis, er avgjørende for hvor mye anstrengelse som skal til på siste etappe.


… smiler helt frem … smil ...

torsdag 10. september 2020

Morgentanke: Rytmisk godt …

Dag for dag, er takten som gjelder.


Utfordring på utfordring, er det som tilfører.


Glad over nytt forstått i gammel kunnskap.


… smiler fornøyd … smil ...

onsdag 9. september 2020

Morgentanke: Midtveis og bra på vei …

I steget så oppdages hvor en har vært, en selvfølgelighet som må kjennes på hele tiden.


Ofte er oppmerksomheten sterkt fokusert på oppstart og målbildet gjør at målgangen alltid er med i beregningen.


Øyeblikket som akkurat har vært, er og skal nå komme, er det levde og må forvaltes som livet.


… smiler midtveis … smil ...

tirsdag 8. september 2020

Morgentanke: Tidlig og flott …

Opp for å hilse dagen velkommen, en god ting for meg, da vet jeg at hodet og kroppen er med.


Nattens mørke omgjøres til dagens lys, en fantastisk prosess som har variasjoner.


… smiler våkent … smil ...

mandag 7. september 2020

Morgentanke: Sent og godt …

Alle dager starter på et sted, noen tar dagen i bruk på morgenen og andre noe senere.


Tidlig og flott eller sent og godt.


… smiler uansett … smil ...

fredag 4. september 2020

Morgentanke: Godt gjort ...

Fremme ved siste innsats, for denne gang, en forlengelse av andre dagers utført.


Kraften som nå utøves, er effekten av tidligere fordelt anstrengelse.


Totalt sett, er alt i sameksistens med det omkringliggende.


… smiler balansert … smil ...

torsdag 3. september 2020

Morgentanke: Sakte målgang ...

På veien mot målet, er ikke tempoet avgjørende, men helhjertet innsats og stødig kurs.


Det å virre frem og tilbake, med mange forskjellige tilnærminger på grunn av manglende innsats og forståelse, er forvirrende for alle omkring.


Stødig kurs med rolige retningsendringer, gir en oversiktlig ferd, med felles forstått.


… smiler gjennomtenkt … smil ...

onsdag 2. september 2020

Morgentanke: Krypende forståelse …

Raske vendinger er kontrasten til sakte modning, selv om plutselige forandringer omkring alltid kan påvirke begge forhold.


Tillært forstått innehar en slakere læringskurve, hvor øyeblikket av "eureka" plutselig kan oppstå.


Voldsomt overraskende gode ideer som ikke forventes, prissettes hvor forundring og selvfølgelighet er reaksjon, på det som oppleves som stort løft.


Større innsikt som settes i sammenheng, er like gledelig som forventningen av å sakte mestre nytt.


Samspillet mellom våkent undrende og hvilen sin vinklede forståelse, gir en flott variasjon av oppdaget kunnskapsforvaltning.


… smiler i passe tempo … smil ...

tirsdag 1. september 2020

Morgentanke: Sakte forandres alt ...

Punktene for vending og endring, har symbolsk effekt.


Forandringen er i konstant endring, noe som er mer tydelig på enkelte deler av skiftet.


Det tilbakelagte vil alltid kunne refereres til som element i hva som er og skal komme.


… smiler i forandringen … smil ...

mandag 31. august 2020

Morgentanke: Sakte og fort ...

Titter hit og dit, finner sporadiske ting å hvile blikket på.


Fantastisk hvilken flora av detaljer, som omgir oss.


Med sakte bevegelser, så oppfattes mer detaljer.


Graden av inntrykket vokser, med rolige bevegelser.


… smiler fort til alt sakte … smil …

fredag 28. august 2020

Morgentanke: Ferdig lært …

Påfyll av forstått, gir mer forståelse og enda mer undring.


Følelsen av innsikt i små områder, gir glede og mer lyst til å oppdage enda mer.


Følelsen av oversikt over enkelte områder, blir fort til en ydmyk tanke om enda flere muligheter.


… smiler oppdragende … smil ...

torsdag 27. august 2020

Morgentanke: Oppdagelser får alle …

Livets levde fører med seg øvelse og forståelse, noe alle kjenner naturlig på fra det første utførte.


Omgitt av nytt, så vekkes spenning og iver i forskjellig grad.


Hva som fascinerer, er tildeling av mengde i møtet med oppdageren i en selv som utfoldes.


… smiler undersøkende … smil ...

onsdag 26. august 2020

Morgentanke: Oppdagelse av nytt …

Det meste av gammelt forståtte gjenkjennes og håndteres trygt.


Ny erfaring, har elementer av mer eller mindre ukjent og tilfører forståelse.


Nysgjerrigheten guider søken etter ennå ikke forstått og sørger for påfyll av mer lærdom.


… smiler ekstra til alt nytt … smil ...

tirsdag 25. august 2020

Morgentanke: Lærer vi eller jeg …

Enhver handling er en videreføring av overlevert, da mitt lærte baseres på andre sitt erfart.


Dermed er mitt oppdagede del av en kommende overlevering, hvor forvaltning og omsetting av forstått er essensiell.


Uttrykk og arena for utveksling underveis, er samtalene hvor diskusjonen inneholder mer enn forstått og en fryktløs deltakelse med alltid ydmyk tilnærming.


… smiler til potensialet … smil ...

mandag 24. august 2020

Morgentanke: Alltid ny lærdom tilgjengelig …

Gjøremål som kopierer tidligere dagers innhold, har alltid varianter å kunne fokusere på.


Anstrengelse i å oppdage nytt i det kjente, er verdt innsatsen.


Læring av de føre, de som påvirker omgivelsene nå og tanker om de som vil komme, har en naturlig driv.


Mitt forståtte i enhver gårsdag, vil alltid få påfyll av mer innhold i alle nye dager.


… smiler klar for lærdom … smil ...

fredag 21. august 2020

Morgentanke: Åpenbart våken …

Natten er tilbakelagt og inntrykket er med inn i dagen.


Undring og forundring er med inn i de våkne timer.


… smiler våkent … smil ...

torsdag 20. august 2020

Morgentanke: Dagdrøm …

Våkent sovende, er hva jeg oppfatter de rundt meg tilsynelatende ser ut til å være.


Så kjennes det på en surrealistisk fremstilling av omgivelsen, så skjer oppdagelsen av hvem som drømmer i det våkne.


… smiler til drømmen … smil ...

onsdag 19. august 2020

Morgentanke: Våkent tilstede …

Godt på vei inn i ny uke og oppgaver er stablet i balanserte rekker.


Føler på en orden, som bevisstheten vet fort kan takles ut over sidelinjen.


Årvåkent glad og nyter av å kjenne på håndteringen, blir forholdsvist enkelt å kombinere plikter og annet.


… smiler til stede … smil ...

tirsdag 18. august 2020

Morgentanke: I drømmens svøpe …

Våkent tilstede er tanken som inntreffer, når drømmen fortsetter inn i landskaper som likner på gårsdagens omgivelse.


Flytende i annerledes handlinger, blir innholdet surrealistisk realistisk og forståelse av gårsdagens ennå ikke oppdaget, fremstår mer tydelig.


Våkent tenkte tanker som innlemmes i søvnen, der er det drømte opplevd som virkelig og det tidligere våkne det som oppfattes som drømmende.


… smiler drømmende … smil ...

mandag 17. august 2020

Morgentanke: Tolkede budskaper …

Fortumlet våknende er en effekt som kan kjennes, hvor drømmer er med inn i den våknende morgen.


Skillelinjene mellom hvilke inntrykk som egentlig er hva, er som duse tåkete streker.


Forvaltning av tidligere inntrykk og håndtering av oppfattet, kan være en sammenblandet forståelse.


Klarhet i det uklare, oppstår på uventede arenaer.


… smiler i tåken … smil ...

fredag 14. august 2020

Morgentanke: Fremme ved fredag …

Hverdag har start og ende, noe som alltid erstattes av noe.


Syklusen kan oppleves taktfast og lage mønster som ligner på tidligere og fremtidig gjenkjent.


Brytningen mellom før, nå og det som kommer er en uoversiktlig forståelse - foreløpig.


… smiler ettertenksomt … smil ...

torsdag 13. august 2020

Morgentanke: På vei mot oversikt …

Når ferden har bikket midtpunktet, så evalueres prestert innhold mer oversiktlig enn ved startpunktet.


Hvor masse som er utført og hvor mye som gjenstår, har en mer reell oppfattelse.


Realismen i starten sitt tenkte gjennomført, har bedre indikasjon på muligheten for å lykkes, når utført og ennå ikke gjort er kategorisert og sortert.


… smiler systematisk … smil ...

onsdag 12. august 2020

Morgentanke: Supertempo i midtre ukedag …

 Driven i dagen skrus opp og ned, alt ettersom takten finner arbeidsro eller forstyrrelse.


For å disponere innholdet best mulig, så forsøkes det her å gjøre noe mer i løpet av de første dager.


Hva som blir resultatet av hverdagens plan, avhenger av mengde overraskelser.


… smiler i gjøremålene … smil ...

tirsdag 11. august 2020

Morgentanke: Frem, frem og litt tilbake …

 Ferden har naturlig retning frem.


Fokus er også rettet fremover.


Nødvendige perioder hvor tankene evaluerer hva som har vært.


… smiler tilbakelent og fremover … smil ...

mandag 10. august 2020

Morgentanke: Her er takten tilsynelatende tilbake ...

Perioder med tempo og retningsskifter, er helt vanlige og skjer ubemerket.


Overganger fra rolige perioder, kan ha tydeligere forandring.


Kontinuerlig årvåkenhet og søken etter løsning, akkurat hva som er viktig fremover.


Får takte inn rytmen i noe motfase, slik at mitt bidrag blir forflytning på tidspunkter som passer best for alle.


… smiler i steget … smil ...

fredag 7. august 2020

Morgentanke: Sommer er sommer …

Hvor flott og fint vær det skulle vise seg å være, er helt uavhengig av egen lagd forventning.


Min fine sommerdag, er helt avhengig av min evne til å håndtere realiteten.


Begrensningene som finnes, har kun sperrer i mitt hodet.


Oppfinnsomhet og evne til tilpasning, er hva som gjelder uansett.


… smiler til mulighetene … smil ...

torsdag 6. august 2020

Morgentanke: Sommerklar i dagen …

Tidlig og sent er ikke noe som demper gleden over en sommerdag.


Like flott om følelsen kommer sent som tidlig.


Glede er glede og dag er dag, variasjon er det som gir tydelig oppfattelse av forskjeller.


… smiler til forskjellen … smil ...

onsdag 5. august 2020

Morgentanke: Sommerdag med regn …

Dager med skyer og tilhørende nedbør, har sommerlig preg med vindretning sørfra.


Sommer heter perioden og inneholder hva forholdene serverer.


Regn og sol, ingredienser som hører til og hva hver og en må forholde seg til.


Forventet ditt og datt, har kun med egen evne til takling av forhold som ikke en selv styrer.


… smiler til været … smil …

tirsdag 4. august 2020

Morgentanke: Dag i sommeren …

Friske morgener er nøkkelen til håndtering av varme dager.


Lufte inn svalende luft og kjenne varmen på utsiden øke.


Inn luft hentes fra skyggesiden og lukkede flater hindrer oppvarmingen fra solsiden.


… smiler til solen … smil ...

mandag 3. august 2020

Morgentanke: Sommer i dagen …

Utsikten for sol er med på å etablere en forventning.


Om det fysisk blir en varm sommerdag, så håndteres det med glede.


Skulle det bare bli minnene som skinner, så samles tankene rundt gleden dette gir.


Følelsen av sommer forsterkes av fysisk sol og glede, eller tanken om strålende livgivende glede.


… smiler til dagen … smil ...

fredag 31. juli 2020

Morgentanke: Usynlige noter …

Hverdagens takt holder taktfast tak i vante gjøremål.


Rytmiske utførelser er unnagjort på mange ubevisste måter.


Som en rykning i foten, forsvinner det utførte ubemerket inn i passert fortid.


… smiler taktfast … smiler ...

torsdag 30. juli 2020

Morgentanke: Sirkulæte formasjoner …

Hverdagen går rundt og rundt, hvor innholdet ser ut til å falle på plass.


Grunnen vi alle står på, snurrer også rundt og rundt.


Ringene i vannet brer seg utover og innlemmer resten av overflaten.


Periodisk går det rundt og rundt for alle og enhver.


… smiler i sirkler … smil ...

onsdag 29. juli 2020

Morgentanke: Formskiftende figur …

Skråstilte flater som reflekterer, avslører morsomme perspektiver.


Bølgende hav, kan vise overraskende gjenspeiling.


Uansett er det utgangspunktet som er kilden og det reflekterte bare øyeblikkets viste.


… smiler til meg som meg … smil ...

tirsdag 28. juli 2020

Morgentanke: Tonedøv takt …

Dagens takt har rytmiske slag, som guider stegene gjennom dagen.


Hvor synkront bevegelsen i dagen oppfattes, er helt opp til hvor mottakelig fokuset er i øyeblikkene.


… smiler hit eit steg … smil ...

mandag 27. juli 2020

Morgentanke: Optisk forvrengning …

Hvor mye i en start, er også enden av syklusen.


Jo mer glidende forandringene skjer, dermed er endringene mindre tydelig.


Oppdagelsen av målgang, når starten så vidt oppfattes påbegynt.


… smiler i steget … smil ...

fredag 24. juli 2020

Morgentanke: Ankomst neste start …

Kontinuerlig bevegelse fremover, er retning på vår tid.


Dimensjonen hvor tid oppfattes som både her og der, er noe som forsiktig modnes.


Betraktninger om før, etter og nå, er noe som ansees som kjent.


Begreper som fremstiller fortid, fremtid og nuet, med forstått samtidighet, er hvor vi alle trenger mer trening.


… smiler foreløpig forundret … smil ...

torsdag 23. juli 2020

Morgentanke: Tilsynelatende likt …

Dager er dager og allikevel ikke.


Variasjon i dagen, er alltid tilstede.


Små endringer fremstår ikke helt like som noe tidligere.


Endringer er de små detaljer og ikke bare store.


… smiler nokså likt … smil ...

onsdag 22. juli 2020

Morgentanke: Viserne som viser …

Peke retning er hva piler egner seg best til.


Vandre hvileløst omkring, kan frustrere.


Det å guides i riktig retning, er åpenbart flott.


… smiler på veien … smil ...

tirsdag 21. juli 2020

Morgentanke: Tikk og takk …

Alle dager starter på en måte, som nødvendigvis ikke er lik enden.


De ganger oppstarten er bra, gir alltid tanker om en enda bedre fortsettelse.


Dager som starter mer melankolsk, har også tankesettet at dette blir enda bedre bare dagen kommer ordentlig i gang.


… smiler taktfast igjen … smil …

mandag 20. juli 2020

Morgentanke: Urverket …

Som et pålitelig maskineri, har vanen med å utøve aktivitet for fellesskapet på hverdager.


Det er noe beroligende i det taktfaste, en betryggende følelse som lager en forståelig forventning.


Selv buss for tog, er nå blitt en vane og en løsning som fungerer utmerket midt på sommeren, når mengdene av forflyttene er moderat.


… smiler taktfast … smil ...

fredag 17. juli 2020

Morgentanke: Fremme på en fredag …

Hverdager har ofte en rytmisk start og stopp, som går over i annen takt.


Punktet for begynnelse og slutt, har hver sin sjarm.


Her gledes det ekstra over å gå i retning av ny takt, hvor avrundingen er tegnet på det.


… smiler i steget … smil ...

torsdag 16. juli 2020

Morgentanke: Hvorfor …

Det mest løftede spørsmål som kan serveres, er det enkle ordet hvorfor.


Enkelte ord inneholder mer en selve det spurte, da det ligger mye bakenforliggende.


Det vanskeligste besvares raskt og uten dybde, da kompleksiteten ikke håndteres.


Enkle besvarelser, kan utbroderes i store proporsjoner på grunn av forståelse.


… smiler enkelt til det vanskelige … smil ...

onsdag 15. juli 2020

Morgentanke: Hvem er hvem …

Jeg er meg, men hvem er jeg oppfattet som.


Jeg er meg, slik jeg tror jeg er.


Jeg er meg, slik jeg liker å tro jeg er.


Jeg er meg, slik jeg tror du ser meg.


Jeg er meg, slik du ser meg.


Jeg er meg, slik du liker å tro at jeg er.


Jeg er meg, slik du tror jeg oppfatter at du tror jeg er.


Jeg ønsker egentlig bare å være meg.


… smiler som meg … smil ...

tirsdag 14. juli 2020

Morgentanke: Hva er hva …

Ikke alt som ser ut til å glitrer, er gull.


Himmelen er alltid blå, over skyene som tegner andre farger.


Stegene bakover, går også fremover.


… smiler godt forvirret … smil ...

mandag 13. juli 2020

Morgentanke: Hvorfor alle dager er forskjellige …

Dager kan likne på hverandre, men har alltid elementer av noe annerledes i forhold til dagen det sammenliknes med.


Så lenge jordkloden og alt på den ikke står helt i ro, så vil alltid effekten av sommerfuglenes vingeslag påvirke.


… smiler til alle nye dager … smil ...

fredag 10. juli 2020

Morgentanke: Fremme ved det neste steg …

Taktfast gange, gir forutsigbar rytme.


Et steg hit og et steg dit, så er bevegelsen i gang.


Forflytning er like mentalt som fysiskt, hvor underveis er stedet.


… smiler i steget … smil ...


torsdag 9. juli 2020

Morgentanke: Blikket ut av vinduet …

Introvert landskap har tendenser til å likne på omgivelsene som er sett og opplevd.


Alltid bra med etablering av ny inspirasjon, ved å la blikket sveipe over det passerte.


Hvor likt det drømte er realiteten, nesten som varianter av hverandre i parallelle verdener med forskjeller.


… smiler sammensatt … smil ...

onsdag 8. juli 2020

Morgentanke: Årstidene sammenblandes …

Snø og haggel midt på sommeren, varmegrader på vinteren og raske overganger som hvisker ut det som tidligere har vært tydelig vår og høst.


Overgangene er der, men ikke så markant tydelig som tidligere husket.


Månedene som nå bekler sesongenes årstider, har strukket og forskjøvet seg.


Punktvis dukker noe som likner på noe annet, midt inne i sesongenes mest markante.


… smiler med svingningene … smil ...

tirsdag 7. juli 2020

Morgentanke: Et steg hit og dit …

Retningen er satt og kursen går ubønnhørlig frem, små variasjoner tillater sideforskjøvet framsteg.


Underveis kan alt målsatt oppleves fokusert, noe ettertiden alltid vil kunne vurdere bedre.


Steg for steg, er uansett hva som kan utføres.


… smiler i steget … smil ...

mandag 6. juli 2020

Morgentanke: Stille aktivt …

Takten er endret og det fokuserte kan trekke frem detaljer som ikke nødvendigvis er prekære.


Utførelse av oppgaver, har nyanser av detaljer og trenger nødvendigvis ikke være mindre viktige.


Perspektivet for hvilke tanker som er gjeldende, avgjør hvor bærekraftig utviklingen blir.


… smiler fokusert … smil ...

fredag 3. juli 2020

Morgentanke: Tilbake på sporet …

Vandring på umerkede stier, gir mye oppdagelse og følelsen av periodisk usikkerhet.


En veibane som ikke har annet enn terrengets tolkede formasjon som forståelse av videre kurs, gir tvilen plass.


Konklusjonen underveis, er at omgivelsene tolkes til å stemme, hvor stegene igjen finner noe som oppfattes tydeligere som stien som følges.


… smiler til sporene … smil ...

torsdag 2. juli 2020

Morgentanke: Tankene snur og vender …

Det å vende seg bort fra retningen som først var tenkt, skaper andre perspektiver.


Oppdagelse av annen forståelse, finner frem fra nye vinkler.


Et komplett bilde dannes tilslutt, når tilbakeblikket inneholder tilstrekkelig med erfart.


… smiler til mer forståelse i fremtiden … smil ...

onsdag 1. juli 2020

Morgentanke: Kilde som inspirerer …

Påvirkninger fra det erfarte, er oppdagelser av sammenhenger som former øyeblikket.


Kjeden som fører øyeblikket over i det neste, har lenker til hva som er tilbakelagt av forståelse.


Knytningen fra hva som har vært, kobler øyeblikket med det som skal komme.


… smiler her og nå … smil ...

tirsdag 30. juni 2020

Morgentanke: Forvandling fra vanlige til vanlig …

En rytmen overtar for en annen, takten er kjent og allikevel annerledes.


Frekvensen som nå gjelder, har en mer målrettet takt med delmål.


Gjøremålene er i grove trekk nokså like, både i den og den form, her er varianten av utført bare geografisk annerledes på en mer strukturert måte.


… smiler taktfast … smil ...

mandag 29. juni 2020

Morgentanke: Overgang fra noe annet …

Dagene kan være like eller veldig forskjellige, endringer er det som oppdages sterkest.


Vanen er ofte forutsigbar og noe som roer, mens forandring har tendenser til å kunne uroe.


All oppsummeringer har mer glede, etter utøvelse av noe ukjent.


Dermed er det alltid godt med fryktløs innsats, når utfordringen er forbi og overgangen fra ukjent er kjent.


… smiler i bevegelsen … smil ...

fredag 26. juni 2020

Morgentanke: Fremme ved neste steg …

Bevegelse har start og stopp, men aldri en slutt.


Alltid en kontinuerlig repetisjoner av start, stopp, start, stopp, start, stopp og selvfølgelig en naturlig ny fortsettelse etter det.


Hamsterhjulet kan også assosieres med frem, frem, frem og enda mer frem, uten at nytten oppdages umiddelbart.


Gleden over å kunne bevege seg er åpenbar, når evnen er fraværende og dermed er enhver bevegelse en sann fryd.


I en konstant forflytning, svever vi blant andre legemer som kretser rundt sine sentre og andre galakser og absolutt ingen av oss er stillestående, selv om det oppfattes slik fra navleområdet.


… smiler i bevegelsen … smil ...

torsdag 25. juni 2020

Morgentanke: Prektighetens bremsende effekt …

Uhøytidelighet er viktige egenskaper å bringe med seg, det å finne romslighet i egen aksept av andre og en selv er vesentlige egenskaper på ferden.


Respekt skal utøves hvor det er nødvendig og lekenhet på andre tider, denne kombinasjonen og vekslingen av å kunne være slik og sånn, gir spenn i tilnærmingen.


Det ene må ikke overskygge det andre, lik balanse i det indre, skaper naturlig bruk av alle spektre utad og skaper trygghet ved øvelse i fra det indre landskap.


… smiler balansert … smil ...

onsdag 24. juni 2020

Morgentanke: Oppdagelsen er alltid underveis …

Utvikling og mer forstått, avhenger av tilegnet kunnskap og omsetting av hva som erfares.


Sammenheng er ingrediens som sørger for at dårlige beslutninger ikke gjentas og speiler forståelsen fra tidligere tider, med riktigere innsikt i de nye dager.


I punktet for eksistensen, så avhenger dette av øyeblikker fra hva som har vært og legger grunnlag for forutsetningene fremover.


Hva som nå gjelder, er garantert løst på en bedre måte med all forståelse i fremtiden.


… smiler lærende … smil ...

tirsdag 23. juni 2020

Morgentanke: Stegene videre …

Hva som blir, avhenger av hva som gjøres.


Ferden mot fremtiden velges enklere eller vanskeligere, kommer ann på tidspunktet for håndtering.


Tidlig fiksing, gir enklere forandring.


Evnen til oppfattelse av helhet, styrer forutsetningene som de kommende generasjoner serveres.


… smiler skeptisk … smil ...

mandag 22. juni 2020

Morgentanke: På vei mot hva …

All forflytning av legemet eller tanker, har en underliggende driv.


Oppmerksomheten er mer forvirret av mengde alternativer å fokusere på, da mangfold krever mer bevissthet over egne valg og retning å sikte mot bærekraft for kommende generasjoner.


Periodisk kan det se ut til at flere har glemt å se hvor veien fører og valgt bare å sentrere det fokuserte rundt egen herlighet.


Underliggende og undertrykte tanker, kan påføre legemet negative spiraler og medføre fysiske belastninger, som underbevisst påfører kropp og hodet manglende naturlige valg med retning av genetisk opprettholdelse.


… smiler sterkt ettertenksom … smil ...

fredag 19. juni 2020

Morgentanke: Fullt hus og ingen tilstede ...

Møteplasser hvor det naturlige raskt blir unaturlig.


Sammenkomsten etter en begravelse, har ofte samlet mange mennesker og en enorm tomhet.


Arenaer hvor det øves sjeldent, er ofte et område med tilgjort atferd, hvor tanker om å gjøre upassende ting ofte overskygger genuin tilstedeværelse.


… smiler forsøkt oppriktig … smil ...

torsdag 18. juni 2020

Morgentanke: Dagens element i morgendagen ...

Tidligere beskrivelser beriker og gir nåtiden mulighet til å forstå hva som da ikke ble forstått:


Våre dagers paradokser er morgendagens fordommer.

Marcel Proust.


… smiler beriket … smil …


onsdag 17. juni 2020

Morgentanke: Tenke tanker ...

Diktere og tenkere har egenskaper å formidle noe som gjenkjennes, men som ikke direkte føles åpenbart:


Ein glimt som varar under ettertankens augelokk.

Arnljot Eggen.


… smiler tenksom poetisk … smil …


tirsdag 16. juni 2020

Morgentanke: Flere paradokser ...

Så nære hverandre, men likevel så langt unna:


Vi har vært hele veien til månen og tilbake,

men vi har trøbbel med å krysse gata for å møte

vår nye nabo.


Poeng som hevdes å være skrevet av selveste Dalai Lama (Hans Hellighet den 14.).


… smiler forsiktig … smil …


mandag 15. juni 2020

Morgentanke: Vår tids paradoks …

Hvor enkelt og vanskelig gjøres vår håndtering av det helt vanlige:


Vi har større hus, men mindre familier;

flere bekvemmeligheter, men mindre tid;

mer utdanning, men mindre fornuft;

mer kunnskap, men mindre dømmekraft,

flere eksperter, men flere problemer;

mer medisin, men dårligere helse;


Poeng som hevdes å være skrevet av selveste Dalai Lama (Hans Hellighet den 14.).


… smiler anerkjennende … smil ...


fredag 12. juni 2020

Morgentanke: Hvor godt går det an å ha det …

I menneskehetens tidlige tidsperiode, så handlet mye av dagen om å overleve.


Nå har deler av verdens befolkning, ikke de samme enkle forutsetninger å fokusere på.


Noe som utfordrer hodet og følelsen av å bidra til tilstedeværelsen.


Vår art er avhengig av flokken og det å kunne bidra med hva som er mulig.


… smiler påminnende … smil ...

torsdag 11. juni 2020

Morgentanke: Holder koken …

Når driven i fremdriften er god, så varer den så lenge kreftene har ork.


Rett disponering, kan holde flyten i gang veldig lenge, særlig ved å krydre med ekstra motivasjonens og pur glede.


… smiler utholdende … smil …

onsdag 10. juni 2020

Morgentanke: Står opp med mål i tanke ...

Alle oppvåkninger har en naturlig driv, når inntrykket fra søvnen har blitt håndtert.


Det å strekke seg etter noe utenfor rekkevidde, gir alltid muligheter for å løse utfordringer på en eller annen måte.


Det å ha prøvd noe, uten å lykkes helt, er tilførsel av forståelse og nok en ny byggestein i grunnfundamentet på eget reisverk.


Nysgjerrigheten som driver aktiviteten frem, er motoren i å lykkes, hvor flere forsøk naturlig prissettes.


Det å utføre vellykket på første utførelse, gir ofte mindre mulighet til mer innsikt og er alltid avhengig av nye målsatte horisonter.


… smiler gjentatte ganger … smil ...

tirsdag 9. juni 2020

Morgentanke: Hva som blir gjeldende …

Ved oppstart av enhver aktivitet, så er tanken at det vil bli sånn og slik.


Underveis vurderes mulighetene for at veien er rett og justeringer utføres.


Før endt økt, vil alltid evaluering av hva som er gjort være verktøyet for en forbedret forståelse av hva som skal bli.


… smiler gjennomført … smil ...

mandag 8. juni 2020

Morgentanke: Miks av alt …

Alle dager har mange minutter å forvalte, for ikke å snakke om mengdene sekunder.


Hver og en har muligheten til å nyte hvert eneste øyeblikk og bare kose seg i gjøremålene som naturlig håndteres.


… smiler til absolutt alt … smil ...

fredag 5. juni 2020

Morgentanke: Helt fremme …

Ferden frem eller tilbake, vil aldri nå helt frem.


Fremme på hvert et sted, så vil fortsatt ikke målet være der.


Konstant flyt og forandring, er naturens gang.


… smiler i steget … smil ...

torsdag 4. juni 2020

Morgentanke: På sidesporet …

Alle seiersløp trenger ikke å være perfekte bevegelser innenfor linjene.


Oppdagelsen av enda mer nyttig, kan være vinnersporet, noe som nødvendigvis ikke trenger utøvelse på ferdig tråkkede stier.


Som en oppdager, steger jeg modig ut i mitt ukjente.


… smilet spent … smil ...

onsdag 3. juni 2020

Morgentanke: På rett vei …

Alle forsøk som ender feil, har et bedre potensiale.


Bare å lære av feila fra i går og gjøre bedre i dag.


Det som er verre enn å feile, er å ikke forsøke engang.


… smiler optimistisk … smil …

tirsdag 2. juni 2020

Morgentanke: På tur …

Alle kan vi være noe ufokusert og ikke helt treffe på oppgaven.


Det viktigste er å ha evner til å gyve løs på gjøremålene som ikke ble håndtert på beste måte.


Slik at det som er mulig å få til, faktisk gjøres.


… smiler til alt som omgjøres … smil …

fredag 29. mai 2020

Morgentanke: Solfylde i dagen …

Fantastisk start og en utsikt for enda flottere fortsettelse, bare å nyte fredagen.


Når starten er god, kan slutten bli enda bedre.


Hemmeligheten er å være tilstede i øyeblikket, livet er ikke så aller verst, egentlig.


… smiler til livet … smil ...

torsdag 28. mai 2020

Morgentanke: Sol og sol …

Enkelte dager starter bra og fortsetter som enda bedre, fantastisk å fange gleden i de hverdagslige detaljer.


Samler på følelsen av fryd og sparer inntrykket i den nære bevissthet, alltid godt å trekke frem det gode, når fokuset stuper i alle andre tetninger.


… smiler og smiler … smil ...

onsdag 27. mai 2020

Morgentanke: Sol på en diset himmel …

Livets kraft kommer fra solen og påvirker enhver situasjon.


Er det mørkt eller skinner solen, alltid noe som vekker streif av tanker.


Bevisst eller ikke, så strekker vi oss som blomster mot kraften og kjenner noe livgivende.


… smiler til livet … smil ...

tirsdag 26. mai 2020

Morgentanke: Sol over skylaget …

Et lyst dekke mellom overflaten og det ovenfor, tydelige stråler som nesten allerede skinner gjennom.


Bare å tre på sommerskoene og vandre av sted med reelt håp om sommerlige tendenser.


… smiler til solen … smil ...

mandag 25. mai 2020

Morgentanke: Sol og sommer …

Kombinasjonen av elementer som fremkaller følelse av sommer, er for meg sol og blå himmel.


Hvilken årstid slike tanker oppstår i, er ikke så avgjørende, da assosiasjonen uansett får fornemmelse av sommer.


… smiler sommerlig i våren … smil ...

fredag 22. mai 2020

Morgentanke: Dag er dag …

Dag for dag er alltid dagen bare en dag, hverken mer eller mindre.


Sesongenes variasjon på mengde dagslys, kan oppleves svært forskjellig.


Fortsatt telles både hverdager og helgedager som en stykk.


… smiler i dagen … smil ...

onsdag 20. mai 2020

Morgentanke: Dagen før dagen …

Hverdager og andre dager følger på rekke og rader, en etter en er hva jeg klarer å håndtere.


Alltid vekslende takt inn mot en fridag på en torsdag, noe som gir et rytmisk brudd i hverdagens tralt.


… smiler til pausen … smil ...

tirsdag 19. mai 2020

Morgentanke: Dag for dag …

En dag, som følger en annen og nok en dag som etterfølger den foregående.


Dag en, blir dag to som på sin side alltid blir dag tre.


… smiler stort i dagen … smil ...

mandag 18. mai 2020

Morgentanke: Dagen etter dagen …

Enkelte dager står frem som annerledes flotte og dermed blir dagen etter en slik dag, helt ordinær.


Ettertenksomhet som er flott med fra gårsdagen, gir glede og ro.


… smiler av glede … smil ...

fredag 15. mai 2020

Morgentanke: Glade tanker på vei mot målstreken …

Siste etappe, er alltid enklere å påbegynne.


Nedlagt innsats har tatt på, motivasjon over å være nærmere enn noen gang, er driv som gir kraft.


Disponering og sikting på optimal innsats, med en sluttspurt som sikrer målgang.


… smiler med krefter igjen … smil ...

torsdag 14. mai 2020

Morgentanke: Et godt stykke på vei …

Alle punkter forbi toppen, har snev av mestring og glede.


Blikkene bakover, skuer lenger avstand enn utsikten fremfor føttene.


… smiler fornøyd … smil ...

onsdag 13. mai 2020

Morgentanke: Midtveis og like langt unna …

Punktet for hvor det tipper, er der hvor ferden videre er like lang som veien tilbake.


Forutsetningene for at avstanden er lik, har med kunnskap og forståelse.


I ukjente omgivelser, kan tolkningen medføre andre forutsetninger.


… smiler begge veier … smil ...

tirsdag 12. mai 2020

Morgentanke: Ferden fortsettet mot målsatt …

Starten er tilbakelagt og siktet er stilt inn mot bestemt retning, bare å fortsette.


Med sterkt mot og et lager av krefter, blir det tilbakelagte unnagjort som en lek.


… smiler underveis … smil ...

mandag 11. mai 2020

Morgentanke: Start på staren av gjøremålet …

Alltid best å ta tak i det først først og fortsette suksessivt videre.


Systematisk gjennomgang, er det som får oppgavene løst.


… smiler målbevisst … smil ...