tirsdag 30. september 2014

Morgentanke - Kjeder av erfart:

En dag er en dag som er resultatet av gårsdagen, kommende dager er en kjede av alle dager som har vært.

Hvor ferden har kommet i fra, er mer åpenbar enn hvor den skal. På tross av en detaljflora av berikende art, så er det kun konturen av det erfarte som er med i bevisstheten når minner forvaltes.

Retningen kan følge i riktig kompassnål anvisning, men om det er eksakt i pilens pekende som er der morgendagen ender, har med flere faktorer som i øyeblikket er ukjent og påvirkningsgraden stor på det som vil bli erfart.

Dermed pekes det mot dagens vei og smilet frembringer modig glede i en ellers fantastisk flott tirsdag ... smil ...

mandag 29. september 2014

Morgentanke - Krypende høstfarge ...

Fargene gult og rødt kommer mer og mer tilsyne, som noe forsiktig forandrene blir det grønne blåst bort eller omgjort til mer sprakende farger før bladene faller til jorden og blir knusk tørre.

Livet i mini format er høstens forandring en påminnelse om, for sykluser skifter og det som naturlig dør bort, blir grunnlaget for vårens spirende fødsel, når sneteppet farer bort og overflaten igjen forandres til mer grønt.

Høst og vår er hverken start eller slutt, da det i en sirkel finnes kun kontinuitet og sammenheng.

Starter herved på en ny runde dager, der hvor slutten ikke finnes ... Hva med å påbegynne det evige smil, eller rett og slett bare fortsette på det allerede startede smilende ansikt ... smil ...

fredag 26. september 2014

Morgentanke - Kreativt våken:

Angrepet av arbeidsideer fra øyeblikket hvor øynene ble åpnet, strøm av usorterte tanker forsøkes logiskt satt i sammen og samtidig påse at detaljer ikke blir borte.

Morgengry har energisk kraft, noe som får strømmer av ideer og tanker til å flyte ustoppelig, det vanskelige er å ha oversikt og detaljert oppmerksomhet, når de gode forslagene bare står i kø.

Hva som er godt og dårlig fokus, er avhengig av vinkelen på de ny oppdagede løsninger. For skjærer de det kjente direkte på tvers, så kan kortslutning oppleves, da avstand fra kjent og ny ideer kan bryte for mye i forhold til det mulighetene som finnes. Kommer tankestrømmen inn mer parallelt og bryter skrått forsiktig, så er oppfattelsen av realisme større og gjennomføring mye nærere.

Dermed seiler denne dag inn med stort potensiale og realistisk forventning ... smil godt ... smil ...

torsdag 25. september 2014

Morgentanke - Husfarsysler ...

Når søvnen kommer er det ikke noe annet å gjøre enn å ta imot bildene som serveres før drømmelandskapet viser seg i sin prakt, der døren åpnes gløttvis og tilslutt for fullt.

Om det er praktiske gjøremål som skulle være gjort, så blir disse fjernere og fjernere jo flere skritt som settes på innsiden av drømme døren.

Drømmetiden inneholder det forvaltede og tegner kulisser og scener fra det opplevde, selv om omgivelse og innhold ikke er direkte gjenkjennbart.

Når drømmeriket forlates, så møtes gradvis de ugjorte oppgaver og sløret fra søvnen avdekker oppgavene som ikke er håndtert.

Med et friskt sinn og en uthvilt kropp, så henges klesvasken opp og ferdig tøy brettes pent og plasseres i skap og skuffer, lenge før morgenlyset bryter nattens mørke. For tidlig morgen er tidlig og begrepet grisetidlig er når de frasovnede gjøremål gripes.

Husfarsyslene gjøres og kaffekoppen er premien som settes frem for å fordele en motiverende aroma av våknende sfære, flink gutt smilet deles herved ut i dagen og flink jente gleden får farge den gryende dag like godt, når dagen startes med speilrefleksjon av gode smil ... smil ...

onsdag 24. september 2014

Morgentanke - De stille gater:

Før byen står opp, er det veldig stille å tråkke rundt blant sovende hus. Det å krysse tomme gater, heller mot en følelse av øde landskap og en forlatt by. Stille og ugjenkjennelig skummelt å tråkke steder som egentlig er kjent, nærmest et snev av det som kan kjennes på, i de store forlatte områdene av bilbyen Detroit.

Rett og riktig er alltid retningen som det ønskes å strekke seg etter, men ikke bestandig at rett er riktig, noe som fort er åpenbart i de definerte konfliktområder. Hvor frende og fiende bytter side og oppfattelse, når dynamikken endres, spesielt når store overskrifter skal benyttes for å lokke frem salgstall.

Får sirkle ned i lokal sfære og se det store i det bitte lille perspektiv, la seg begeistre av detaljer og kjenne på en voksende god glede i denne gryende dag ... smil ...

tirsdag 23. september 2014

Morgentanke - Galt å drømme seg våken ...

Hvor gal er tanken i det vekkeklokka bråker og den virkelige verden banker seg inn i drømme, sammensmurt av en eim om dagens gjøremål og surrealistiske drømme bilder, gis det tenkte en uvirkelig forståelse av det som oppstår når vekkeklokka stilner. For da innlemmes tankene igjen av dotter fra drømme og slumre fokusert blir fort til "sov i ro".

Hvor innholdsrikt den nystartede søvnen starter, er som å gripe stafettpinnen og bare fortsette der forrige etappen sluttet. Med plutselig stopp, når snev av det våkene i hodet våkner mer og dirigerer det sløvt fokuserende i mer våken retningen.

Dermed blir dagen grepet mer og mer, vips er hodet ute av drømmedotten og det skyfrie gjør at hengende aktiviteter raser inn og et sug av ting som skal gjøres overvelder og får armen til å strekke seg etter urverket for tidsnavigering.

Når det stadfestes hvor mye av morgenen som er gått med til mer drøm, så omdisponeres de faste morgen aktivitetene og tidsluken tettes med effektiv og målrettet våkenhet, for hodet er faktisk direkte klart til handling og aksjon, når trøtten er ristet bort fra det klare og våkene.

Denne dag, får en omgjort frisk og drømme flott start ... smil ...

mandag 22. september 2014

Morgentanke - Forandring mellom årstider:

Kaos i dagene, er høstens meny og en naturlig brytning gjør at hodet ikke ser alt like tydelig.

For noe er egen ro i egen hverdag og helg, når en underliggende og ubeskreven uro blandes med form endringer, så er tegnene på ubalanse tilslutt åpenbar.

Hvor tolkbart detaljene er, ikke bestandig like klart, da så alt for mye blandes inn i hva som er, ønskes og har vært.

"Høsten ... den svale, fine årstid da allting skifter farve og forgår". Knut Hamsun.

En bedre verden starter egentlig som en bedre hverdag for en selv, noe som er like utfordrende som fred på jord - Komplekst øyeblikk som påvirkes av mer enn her og nå.

Livets takt, eksponeres for øyeblikk som eksisterer og veien frem er resultatet av stegene som er gått, en takt som svinger som en pendel fra ytterpunktene av det kjente og inn mot det ukjente.

Hva mitt ukjente ér, en blanding av forstått og ikke, noe som oppdages etterhvert som refleksjonen forankres og meningene om mestring finner sted i egne verdikjeder.

Høsten sin misjon, er oppmerksomhet på forandringer, noe som gir masser av inntrykk og en lengsel etter sommeren som har vært og håp for den kommende vinter - I denne smeltedigel befinner øyeblikket seg og livet pulserer ærlig og rått, uten at det betyr annet enn mer forståelse av hver og en sin egen innsikt og arbeidet med egne "spøkelser og demoner" påbegynnes.

Høst er høst og de større deler av mørke som skygger mer og mer naturlig for solen, er mer tilstede i det oppfattede, noe som skaper lys i eget indre landskap. For hver og en, er vi vår egen lysbærer som løfter lysets stråler opp og inn i egne mørke kroker ... høsten smiler stort og vi alle forsøker å finne det smilende og lyse ... smil ...

fredag 19. september 2014

Morgentanke - Hva er retningen å se og hvor er veien å gå ...

Det er ikke bestandig at veien til målet er en rett strek fra her til der, men en sikksakk løype som snor og vender på seg og tar retninger som er stikk i mot målpunktet.

Når farevannet viser sin uro, så er det bare å sitte lavt i båten og la omgivelsen igjen bli oversiktlig og rolig.

"Sivilisasjonen begynte første gang en sint person kastet et ord i stedet for en stein" Sigmund Freud.

Hvor ferden virkelig går, er en kombinasjon av egen og andre sine omsatte tanker og forståelser, men sammen må vi løse utfordringene for å løfte tilstedeværelsen tilstrekkelig til å finne fremtids sivilisasjonen.

Denne siste hverdag i uka, har potensiale på lik linje med alle andre dager, men det blander seg fort inn en smittende glede fra den kommende helg, som spirer og gror godt i alle fredager.

Smilet er stort, håpet større og livet er størst, smiler bredt og godt i denne grå og flotte dag ... smil ...

torsdag 18. september 2014

Morgentanke - Fugl i det frie bur:

Hvor åpent er den lukkede dør og hvor stor tilgang er det til luften i mellom bursprinklene.

Hvor mange fugler er frie og hvor mange frie er fugler, sånn passe mengde av begge deler er svaret som fyker fritt forbi.

Boksen for normalitet er så stor at den unaturlig rommer så alt for mange av oss - i streben etter å passe innenfor, så strever mange av oss satellitter å finne roen innenfor grensenelandskapet som er satt for så mange.

"Siden ting er mye eldre enn skrift, er det ikke noe rart om det i dag ikke eksisterer noe nedskrevet om disse havene som har dekket så mange land... Men tilstrekkelig for oss er vitnesbyrdet om ting skapt i det salte vannet og gjenfunnet på høye fjell langt fra havene."  Leonardo di ser Piero da Vinci.

(Dette skrev universalgeniet for over 500 år siden! Kanskje ikke så rart at han bare turte å dele kunnskapene sine med ettertiden).

Med ansiktet presset tett og hardt opp mot sprinklene, så speider blikket etter det attraktive på innsiden, eller var det yttersiden, for noen ganger kan buret være stengsel, andre ganger beskyttelse.

Tanken er alltid fri, selv om legemet er fanget og opplever begrensning ... Denne uke har nemlig beveget seg forbi hverdags midtpunktet og det heller mot helg, så lett å slippe det fangede smil fri ... smil ...

onsdag 17. september 2014

Morgentanke - Det som sies og det som fortelles ...

Tankelesing og klok resonnering, er de eneste verktøyer for å tolke det som svever i hodene på hverandre.

En munn som sier 'Ja' og et ristende hodet som oppfattes som 'Nei', gir ingen åpenbar forståelse av om ord eller handlinger representerer svaret.

Hvorfor det er blitt sånn, tja ... det er mange veier til Rom ... så det enkle svaret uteblir og følelsen av at 'veien blir til ... mens vi står', er øyeblikket som oppstår.

Ordtaket i dag, er kort og konsist: "Oppdagelser". Nikola Tesla.

På en måte så var Nikola Tesla(1856 – 1943) mannen som ”oppfant det 20. århundre”. I løpet av en periode på mer enn 50 år oppfant Tesla en rekke ting (selv kalte han det ikke oppfinnelser, men ”oppdagelser”) som er kjernen i dagens teknologi, bl.a. moderne strømforsyning, radio og praktisk talt all trådløs kommunikasjon, robot-teknologi, HAARP-teknologi og laservåpen.

Derfor blir det fortalte alltid en kortversjon av det som er sagt og gjort, noe som igjen forteller om kompleksitet i hverdagens tralt. Tid som fylles av smålig undring og mye aktivitet, men alt for lite oppdagelse - For oppdagelser krever tilstrekkelig fokus og tildelt tid, noe som er tidvis en tapt kamp i øyeblikkene som raser forbi.

Hvor finnes de rolige sekunder på vår vei, jo her, her og der. Hver og en av oss forvalter de tikkende små enheter som omgir oss hele tiden, men om de nytes på vei fra A til B er tidvis tvilsomt, når bena strener avsted med blikket festet på målskivas midtpunkt.

Denne dag får gis muligheten til å oppdages, så balanseres tilstedeværelsen med et sjarmerende godt smil ... smil ...

tirsdag 16. september 2014

Morgentanke - Ettertenksom tirsdag:

Enkelte dager setter mer inntrykk enn andre i ettertiden, tidvis kan det føles som om utfordringer samler seg som om det var en magnet der og andre stunder føles det som om godt avler godt.

Det vanskelige er alltid å se øyeblikket i fra fugleperspektiv, for på avstand så oppleves kaos mindre kaotisk.

Menneskene kan bare være lykkelige når de ikke tror at målet med livet er lykke. George Orwell.

Streben etter å nå frem, er ofte hinderet som sperrer og blokkerer. Det vanskelige da, er å sette seg hvilende ned og bare la tiden tikke.

Som tanken som oppleves borte vekk der og da, er plutselig hukommelsen tilbake med detaljkunnskap, når fokuset har vært rettet om annet.

I jakten på det gode, kan svaret være nærmere enn først antatt, men det vites ikke føre ettertiden kan oppsummere det som er stien som er tråkket og først da oppdages det flotte ... et ettertenksomt smil på en tirsdag ... smil ...

mandag 15. september 2014

Morgentanke - Hjernen som det ultimate redskap for fremtiden ...

Totalt er det omtrent 100 milliarder nerveceller i hjernen og et betydelig større antall gliaceller («støtteceller»).

Med fokus på historiske personer, med hjerner som overrasket verden, så trekkes Albert Einstein frem som en av de mest tydelige personer for ettertidens kunnskap og oppfattelse.

Sitatet som kler denne mandag er:
De som aldri har gjort en feil, har aldri prøvd noe nytt. Albert Einstein.

Ved denne ukes start, passer det å utfordre det kjente og tillate seg å feile, for da vil det geniale plutselig dukke opp, midt blant forsøkene ... smiler til mulighetene som nå står fremfor det våknende blikk ... smil ...

fredag 12. september 2014

Morgentanke - Hvor mye Ole eller Brumm er hver og en av oss:

Mine glade to ukers herr Brumm tid er over for denne gang og skulle bamsefiguren ha inspirert til mer naivt godt fokus og gode rettferdige tankerekker, så finnes flere samlede ord fra våre kjære fantasifigurer her:

http://buzzit.no/19-nydelige-visdomsord-ole-brum-laerte-oss#

Med en dose Brumm i erfaringsekken, så sikter blikket mot nye temaer og Brumm glemmes ikke, men inkluderes når blikket søker nye utfordringer.

Da kommer og går denne fredag, som om den er en hvilken som helst dag, men vi alle vet at det er fredag!

Smilende glade møtes de kommende minutter og gleden oppdages i hvert sekund, kjenn det er flott å strekke kroppen med armene opp, opp og opp ... Smil og glede ...

torsdag 11. september 2014

Morgentanke - Den sanne lille glede ...

"Noen ganger er det de minste tingene som tar størst plass i hjertet ditt." Ole Brumm

Ååååh, så kontrast godt, små ting som tar stor plass og store ting som fyller tilværelsen med liten bekymring - Fantastisk naturlig prioritering, som automatisk faller skikkelig godt på plass.

Hva som er bekymring og glede, er relativt, da punktet for hvor gleden starter og bekymringen stopper, er forholdsvis individuell og avhengig av så mye og mangt.

Evnen til å balansere perspektivet riktig for seg selv og ovenfor andre, er en langvarig balanseakt som varer og varer.

Ferdig utlært i livets skole - nei, ingen vil bli ferdig med verdier og tilværelsen som stadig er i endring, dynamikken i å håndtere konstante endringer er dermed den viktigste forventning til egen forvaltning.

Gårsdagens taklede, trenger ikke å være fasiten for dagens tilsvarende utfordring, ei heller oppskriften på morgendagens måte å løse det kommende.

Dermed smiler vi tappert og godt i denne dag også, med håp om at gleden i livet kan smitte positivt over på andre som krysser vår vei ... smil ...

onsdag 10. september 2014

Morgentanke - Favorittdag:

"En dag sammen med deg er favorittdagen min. Så dagen i dag er min nye favorittdag". Ole Brumm

For en samling varmende og flotte ord, noen ganger er det ikke bare morgenkaffen som varmer, men innholdet i ordene som leses og påminnelsen om tilstedeværelse og oppmerksomhet.

For en flott reise det er å finne flyten i dagen og ri på livets bølge, så alt for sant at verdien i dagen, er like mye verdt som om natten.

For jo mer glede det finnes, jo mer lykke innholder alles tilværelsen. Om det finnes masser av fryd, så samles større og større mengder glede som utøves i sammen med andre mennesker eller dyr, godt å kjenne på det levende gode.

Favoritt er helt klart en dag med utopisk glede for alle og enhver, ved å starte med sin egen lykke og glede, så er alle med på å bidra til at dette blir en flott dag - noe som er helt klart eget ansvar å forvalte.

Dermed er favoritt dagen her nå, bare hver og en av oss evner å omfavne de riktig gode verdier som er tilstrekkelige for å glede stort og litt for et spirende smilende ... smil ...

tirsdag 9. september 2014

Morgentanke - Overforbrydd ...

Omsorg er ingen dårlig egenskap, å erfare overveldende eller å føle seg angrepet av omsorg, er et tegn på en noe ubalansert omgang med å kunne bry seg selv nok om.

Kraft som trenger en motkraft, for å revitalisere menneskehetens viktigste krefter, hvor kalde pengehauger ikke på noen måte kan erstatte ønske om det beste for hverandre. Trenger ikke å være direkte motsetninger i både og, men omsorgen vil alltid ha høyere valør og være mer bærekraftig for menneskehetens utvikling.

"Noen personer bryr seg veldig mye. Jeg tror det heter 'kjærlighet'." Ole Brumm.

Omsorg og kjærlighet er naturlig godt, noe vi alle fortjener å overøses med, men for å få, så må vi hele tiden være oppmerksomme på å gi raust og generøst til alle andre.

En omsorgsfull dult, som forsterkes av et hjertelig smil gir bølger av positivitet og vi alle innlemmes i en omsorgs tsunami som skyller varmt inn over oss alle, med varm omtanke og en naturlig glede ... smil ...

mandag 8. september 2014

Morgentanke - Hjørnet av skogen:

"Du kan ikke bli i hjørnet av Skogen og vente på at andre skal komme til deg. Noen ganger må du komme til dem". Ole Brumm.

Tanken som fører til at de første steg tas, er ofte vonde å gjennomføre, da all forandring krever mer kraft og tidvis oppleves som mer anstrengende enn å tråkke rundt i kjente spor.

Gang på gang, så erfares en glede når terskelen er forsert, sann glede i å se og føle nytt som gir innsikt utover det allerede kjente.

Dagens smil representerer alt det gode som alle vet finnes der ute og som må våges erfart ... smil ...

fredag 5. september 2014

Morgentanke - Hunden skuer ikke mennesket på håret ...

Hva som er vakkert og flott, er avhengig av hvor mye tid som tildeles oppmerksomheten og ikke bare la det overfladiske raskt danne forståelse av hva som egentlig er.

For alle er vakre og flotte, bare strålene får lov til å skinne og gis tilstrekkelig med tid til å slippe den vi egentlig er helt frem.

"Ugress er også blomster, når du først tar deg tid til å bli kjent med dem". Ole Brumm.

Hvor mye blomst og ugress som tildeles øyeblikket, er avhengig av tilstedeværelse og evner til å se.

Denne dag får pulsere i et smilende skinn, som overskygger enhver tvil om at vi alle blir pene når smilet kommer ordentlig frem ... smil ...

torsdag 4. september 2014

Morgentanke - Tøff i pyjamas:

"Du er modigere enn du tror. Sterkere enn du ser ut til. Og smartere enn du tenker." Ole Brumm.

Alle er vi vår egen verste fiende og kritiker, for egne øyne bedømmer refleksjonen i speilet hardt, selv om en ydmyk tanke bekrefter egen fornøydhet, så ser blikket alltid etter alle kjente og ukjente svakheter.

Dermed overraskes vi av andres poengterende, når den lille fornøydheten påpekkes som positiv fremtoning og gleden overskygger egne kritiske røster.

Det er kanskje noe sant i de tildelte komplimanger og en lærdom som gir gjenklang, som respons øver jeg på å si takk fra hjertet og fokuserer på å gi glade kommentarer på andre sine styrker og flotthet. For det er mest sannsynlig slik med de som meg, det kritiskt granskende går for egen regning og fremstår som flott og fint ovenfor andre - hvorfor skal det da ikke være bra nok for meg selv, får være tanken som vi alle må øve mer på.

Ingen ønsker å være en porselensdukke, som kun skal ta seg ut på en hylle, nei her skal livet leves og alvoret balanseres lett. Naturlig er naturlig og ikke fusk og fjas som presenteres som førsteside emballasje.

Livet smiler og alle bør svare med smilende ansikt til hver kommende dag, for det gjør godt for deg og meg ... smil ...

onsdag 3. september 2014

Morgentanke - Rar og flott glede ...

"Tingene som gjør meg annerledes, er også tingene som gjør meg til meg". Ole Brumm.

Rar er et negativt assosiert ord, noe som ikke er ordet sin skyld, for et ord er et ord og hodene som tildeler dette ordet flere nabo ord for å få frem setninger, har ansvaret for hvordan ferden til rar fremstilles.

Dermed gis rar et inntrykk av annerledeshet, noe som i utgangspunktet er en unik flott egenskap, det å skille seg ut fra "hurven". Det er ikke fullt så gjeft å bare være en kandidat som likner på den andre kandidaten, slik at det bare er å stikke hånden ned i sekken for kandidater og trekke ufølsomt opp den valgte, da likheten gjør at valget ikke spiller noen rolle.

I den døyvende visshet om at unikhet er å foretrekke, så trekker de tilnærmet like kandidatene frem ulikheten som en annerledeshet, hvor det fremstår som å skille seg ut på en måte de like kandidater ikke ønsker å innse en skjult hig etter.

Dermed får vi alle vågalt trekke frem vår unikhet og bare dyrke den vilt og hemningsløst, start med å smile uoppfordret til den neste som møtes på din vei ... smil ...

tirsdag 2. september 2014

Morgentanke - Tanker som strekker seg fra morgen fiksjon til virkelighet:

"Litt omtanke og å bry seg litt om andre, utgjør all forskjellen". Ole Brumm.

Hvor lite skal til for at stor glede skapes, hvor stort skal til for at liten glede skapes - Akkurat nok er svaret, hverken for lite eller mye er nøkkelen til det som blir bærekraftig og tilstrekkelig.

Forskjellen er dermed likheten, som skaper forståelse av behov og balansert nødvendighet, godt å hvile tankene på at litt er nok til å utgjøre all forskjell.

For et godt utgangspunkt, det å sikte på det lille for å oppnå noe stort i denne tirsdagen. Herved er oppfordringen å følge med på hvert spadetak og ikke fokusere på den store haugen som blir sluttresultatet.

Øyeblikket er her og der, både i de små og store oppgaver - i hvert eneste sekund.

Smilet kommer alltid frem, når gleden i dagen naturlig kjennes ... smil ...

mandag 1. september 2014

Morgentanke - Stavefeil eller bare hva det er ...

Nasse Nøff: "Hvordan staver du 'kjærlighet'?". Ole Brumm: "Du staver det ikke - du føler det"

Så lett å henge seg opp i tekniske definisjoner, noe som lett hindrer sikten til det instinktivt agerende. Følg mavefølelsen er mantraen som minner oss på det naturlig flotte, som alltid finnes selv i de mest hektiske sekunder.

Som enhver hektisk dag, så samles tankene rundt de " Brummske ord" og verden smiler til smilet fra fjeset som oppdager og gledes ... smil ...