torsdag 31. juli 2014

Morgentanke - Pulverkaffe, er også kaffe ...

De sorte pulverkonene får flytende konsistens, når det varme vannet fyller resten av koppen med rykende varm væske. Magien har skjedd, springvannet er omgjort til morgenduft og kaffesmak.

Forandring er en større del av dagen, enn hva hver enkelt individ mestrer i detalj. Dermed snevres fokuset og samles om håndterbare mengder, noe som gir hverdagsglede i en voksene forståelse alt ettersom gyngestol tilværelsen nærmer seg. Detaljene pusles i sammen og bildet blir større og større, med innsikten som erverves underveis.

Livets lære er heldigvis sammenblandet av egne og andre sine oppdagelser, noe språket er en bro for, på godt og vondt.

Lykken er lokalt, globalt og universelt perspektiver, alt ettersom innsikt erverves. Læring og mestring er veien vår å gå, inn i fremtiden, noe som skaper usikkerhet, spenning og glede.

Spennende smil i dagen, gir forventning om usikker glede ... smil ...

onsdag 30. juli 2014

Morgentanke - Den glade vandrer sin glede:

Fryd og glede over muligheten som tas forgitt hver dag, det å uforberet kunne vandre avsted hvor en måtte ønske, er fantastisk.

Allemannsretten er en så naturlig refleks, som egentlig ikke er en selvfølge alle steder utenfor våre grenser. Bevegelsesmulighet tas forgitt, frem til begrensningene møtes, da oppdages savnet av hva som enhver vet de har hatt.

Uten åpenbar frykt for bomber i hodet, kan stegene tråkkes til øst og vest, når bevegelsen går nord eller sør, så fritt og godt, livskvaliteten kan kjennes i det tanken flakser fritt.

Nestlés sjefs ønske om forbud mot å kunne drikke regnvann, da han fremfører et ønske om at alle må kjøpe flaskevann fra hans selskap(Pure Life, Perrier, San Pellegrino og Vitte). Ved å tømme grunnvannet, så har strategien lykkes i deler av Pakistan og nå i deler av Nigeria og dette når vi er den desidert største aksjeeieren i Nestlé via oljefondet vårt. Ikke rart det smakte "muffens" av vannet som kom ut av springen i dag.

Når skal så luften doseres og kvantifiseres, slik at pengetellerapparatet kan vise kæsj flyten til et av de store multinasjonale globaleselskapene, som er supportert av de store rike investeringsfondene ... Gud hvor stor lykke det er å kunne telle mynt, på bekostning av fornuft og bærekraft for annet enn øyeblikkets profitt.

Tror morgenhodet her nå må skru fokus mot håp og glede, se på det gode fra nattens drømmende, når virkelighetens ondskap farger det som er i tankene.

For tanken om fornuft er større enn en hvilken som helst dommedagprofeti, selv om fornuft kun er en ferskvare basert på øyeblikket og kunnskap som har ført frem til viten om livet som vi kjenner så langt.

Hvor godt hver enkelt fortjener å ha det, er en mer interessant diskusjon, som også vil ha nyanserte forskjeller. Frem til verdien om liv er så åpenbar for alle og enhver, at selvfølgen blir å ønske alle andre godt, ved å vite at alle andre ønsker meg godt - Eldoradoet for menneskeheten, er så nære så nære, men ofte så ser ikke den glade vandrer skogen for bare trær.

Det å vandre, gir en nærhet til det naturlig bevegelige, noe som fryder og gleder mer enn hva bevisstheten egentlig er klar over, dermed brer smilet seg godt når gleden i det lille naturlige oppdages ... smil ... smil ...

tirsdag 29. juli 2014

Morgentanke - Drømmende virkelighet ...

Morgensommer, sommermorgen, i morgen sommer, sommer i morgen og bare sommer. Solen titter forsiktig inn på kanten av uterommet på leiligheten her, fuglene kvittrer i det fjerne og alt vitner om en ny fantastisk dag av sommer.

Noen stunder må jeg klype meg selv i armen, for å bekrefte at virkeligheten er her, i dag også.

En bil ruller inn fremfor nabo oppgangen og den forsiktige stablingen av pikk og pakk, vitner om en forsøkt morgenomsorg for nabo omgivelsen, selv om effektiviteten vitner om en kamp mot klokka.

Når den ferdig lessede bilen triller avsted, så senkes en morgenstillhet over stedet, til og med fuglene virker det som har blitt pakket med i bilen som har dratt.

Hvor stille det er i mellom alt levende og det drømmende, er helt avhengig av inntrykket som skal forvaltes og veien ut og inn i mellom skillelinjen på det våkent ubevisste og verden i dag.

For det finnes støyende drømmer, hvor det brått våknende akkompagneres av noe tilnærmet hylende og et svett fortumlet legeme.

Drømmene er virkelighet omsatt i en form, for å balansere inntrykkene som har blitt med oss fra dagene som går. Selv så uforståelige drømmene kan være husket, så inneholder de mer enn hva som direkte kan forklares og forstås, en høyere innsikt enn den tillærte og helt uten omgivelsens tildelte grenser.

En smilende drøm har startet denne dag og det er lett å kjenne yrende glede og spontane smil ... smil ...

mandag 28. juli 2014

Morgentanke - Livet å leke med naturens naturlige:

Livets lek, er dagene som har vært, er og kommer - mer alvor og tungsinn finnes ikke i livet, enn at smilet gir en ny god start på enhver gryende dag.

Gleden i dagen, fylles med det som ønskes og sorg veksles inn som bevissthet om gledens motstykke. For de små glade dråper finnes overalt og kan gi håp i enhver stund, de tyngste tider har også glade øyeblikk, selv om det kun er korte glimt i tiden det tar før neste bombardemang av engstelse om treffsonen.

For livets natur preges av håpet, drivkraften som gjør at mennesket instinktivt ikke bare setter oss ned på en stein i den bitende kulde og venter ut naturens ubenhørlige råskap.

Sammen finner vi løsning og skaper utfordringer for hverandre, men det vanskelige er kun et resultat av mindre innsikt og forståelse, en sirkel det fort kan være vanskelig å få bevisstheten ut av. Løsningen finnes alltid mye nærere enn hva som oppfattes, når tankene snevres inn. For kraften i sammen og fortidens spøkelser, er elementer som alltid er nøkkelen til løsning.

"Kamelspising" er menyen for enhver idiot, for idioti er diagnosen på enhver som ikke har oppdaget egne begrensninger før problemet er fremstilt med stimulerende argumentasjon ovenfor egen uvitenhet.

Hvor mye bru-brenning som forsøkes, så vil menneskets natur alltid gi en hjelpende hånd til enhver brobygging, selv for de situasjoner som er belemret med diagnosen mindre intelligent. For det finnes alltid veier frem for fornuft og forståelse, det trengs bare variert mengde tid.

I påvente av mer tid, så spanderes et godt smil og gleden kan virkelig vokse i denne dag, leken i livet er ikke mer høytidelig enn at det definert alvorlige, kan også smiles til ... smil ...

fredag 25. juli 2014

Morgentanke - Hypnotisk magi...

Nivåene på eget fokus, spisses og målpunktet prikkes inn og innsats og tiltak bidrar til hvor nære blinkens midtre punkt som treffes.

Øvelse gjør mester, er ordene som maner frem nye forsøk, når forsøkene reises opp og opp igjen fra asken. Hypnotisk gjentas det forsøkte frem til håndtering lykkes.

Når målet er nådd, børstes stoltheten bort og nye mål settes, sånn løftes blikket og menneskenaturen inn i fremtiden med kontinuerlig ønske om forbedring og mer hensiktsmessig måte å løse livets "floker" for arten menneske.

En kan periodisk gå seg vill, i øyeblikker hvor egen storhet og vinning føles mer riktig enn overlevelsen for oss mennesker, men i stille øyeblikker så kan den sanne glede kjennes når gleden på veiene av sees og føles, da er magien tilstede i livet, når egen annerkjennelse motiverer til mer vekst for menneskehetens overlevelse - Sann magi!

Denne dag overlates til mulighetene som hver og en av oss kan gripe, dermed er det bare å tillate seg selv å dedikere tid og krefter på det som er rett for menneskeheten og en selv, så oppstår magi og glede.

Hypnotiske smil, stimulerer til flere smilende og dagen oppleves god for andre og en selv ... smil ...

torsdag 24. juli 2014

Morgentanke - Å Jul med sin sommerlige glede:

Nå som det er færre måneder til en fra, så kommer Julaften fortere enn svint, selv om det er veldig mange grader varmt.

Årstider svinger innenfor den lokale variasjonen, mens "merkedager" kommer standhaftig på samme tid. For kalender dager er festet på de samme knagger, uavhengig av variasjon i vær og vind.

Hvor mye Jul er en snø tom aften for oss her oppe, kan USA varianten fungere, med mange varmegrader og syntetiskt sprøytet hvitt på bakken, njei tror ikke at det barnlige idylliske erstattes slik.

Opplevelse, hukommelse og tid, noe som periodisk svikter. Opplevelsen har skjedd, men arkivaren i hodet får ikke bestandig trukket ut skuffen merket med rett tid for det som skal gjenoppleves.

Adressen som sendes for å finne rett område og riktig tidsstempel, er blandet av et grovt bilde om hva som tankene streifer innom, sporadiske fragmenter og etterforskningen overlates til et sammensmeltet tanke tjafs av tilstøtende og like hendelser, sammenblandet med nå og da.

Kan hende det kun er en tilfeldig strek i det tanke kladdede som er snoren å følge, så egenskapen til minneskuff uttrekkingen er av høy kvalitet, bare rett adresselapp er tydelig.

Dermed er Jul og glede lett å finne, men hvilken Jul og hvilken glede, da gjelder det å finne riktigst mulig tiår og resonere godt før uttrekkingen starter om en ikke ønsker er øvelse i å trekke i alle minneskuffer for et generell nysgjerrig gjennomgang..

Trøsten så langt, er at minnene kommer tilslutt frem, bare ikke bestandig akkurat nå. For jo mer kraft som legges i gjenfinning av "borte vekk" tanker, jo lenger unna føles de, før de plutselig dukker opp når fokuset rettes andre steder.

Arkivaren i hodet er flink, det er impulsene som sendes for å hjelpe i fremfinningen som roter til adresseringen og tidsepokene.

Når minnene strømmer ut av lagringen, så oppdages masse av det glemte og forståelsen av hva som var, er noe avslepent, men tilstrekkelig godt tilstede.

Lett å smile av det som har vært, når forståelsen av hva som solid er gjenfunnet dukker klart opp ... smil ...

onsdag 23. juli 2014

Morgentanke - Euforisk introvert glede ...

Det å finne eksterne gleder som gir gjenklang av innvendig fryd, en følelse av å være veldig nære Paradis eller Eldorado.

Nærhet til det flotte vil alltid glede, noe som igjen gir undring om mysteriet i tunnelen. De mennesker som har kunnet melde tilbake om erfaring på vei til lyset, har ofte flere fellesnevnere, en ferd i mot mer og mer mildt lys, med en følelse av å ledes frem, mens bilder fra det levde liv dukker opp.

Hva som gjør at den siste ferd, assosieres med et drømmested, er ikke et tema som gripes naturlig. Det ukjente farges glorifisert flott, for å mildne det vanskelige i det å ikke ha detaljrik forståelse eller viten. Dermed blir tematikken noe dempet og ikke direkte trukket frem som dagens glade snakkis.

Indre ro og glede, er viktige elementer i egen balanse og gir stabilitet, et sinn som fryktløst våger å tenke på det som det ikke prates så mye om, nøkkelen til å balansere uroen og ønsket om å forstå.

Det å kunne le i sammen, gir innsikt i hvor nært vi alle er knyttet, når gleden kjennes både utvendig og innvendig. Dermed er grobunnen for vekst åpenbar, ved å så det smilende korn i hver dag, så vil dagen bringe opplevelsen av returnerte smilende ansikter.

Dette er en flott dag for utagerende introvert glede, små og store smil som gleder en selv og andre ... smil ...

tirsdag 22. juli 2014

Morgentanke - Våkent sovende:

Summer in The City, sangen til The Lovin' Spoonful runger forsiktig bakerst i det trøtt oppvåknende. Mer våknende blir hodet av lyden fra to rullende trillekofferter som bryter morgen stillheten, når to reiseglade vandrer nedover i retning av parkeringen eller til flybuss stoppet.

Sommer og reise er ord som er sesong riktige, dermed spinner tankene igjen rundt kloden og jeg kjenner på hvor nære absolutt alt egentlig er, kun en flykropp lengde unna.

Dermed løftes sinnet opp i sky og det drømende sløve blikket retter fokus mot det område som teoretisk planeten Mars kan være og jammen kjennes dette også nære. For med prosjektet Mars-One som går av stabelen i 2022, så reiser noen eventyrlystene som må kunne ansees fryktløse og mediekåte avsted og bryter en ny transport barrière.

Nei, tror jammen ikke Mars eventyr på de premisser frister, kan kjenne på nysgjerrigheten i forbindelse med tankene, men å være et underholdnings objekt er ikke noe jeg er moden for, så da blir det å holde seg her på Tellus.

Smiler opp mot himmel legemene som passerer og tar med gleden inn i dagen, den naturlige smile gleden ... smil ...

mandag 21. juli 2014

Morgentanke - Hvor raskt beveger en sky seg før den oppleves i ro...

Rart å prate om vær og vind, når redde unge utstyres med våpen og granater og skal jage andre unge redde, fordi noen tidligere ikke har blitt enige om at slik utfordringene ble dårlig løst tidligere, da kraftige tiltak som inkluderte mange døende ble valget fremfor dialog, erfaring forteller at det vanskelige ofte da blir enda vanskeligere.

Den kloke part gir seg først sies det, men her er det flere faktorer som trumfer enkelheten som rent klokt baseres på. Hvor høy hest en sitter på, jo mer potensiale for utsikt utover grusen rundt egne steg, men når gangsynet er borte og Israelske ledere kan peke og ta valg på veiene av andre mennesker som anses som nødvendige ofre på begge sider av konflikten, så taper menneskeheten og vi alle blir nødt til å apatisk fokusere på den overopphetede sommerdager.

En rolig het sommerdag, har et sløvende drag over den målrettede fokus og gir umiddelbar undring, når blikket rettes opp på den knall blå himmelen og de sporadiske skyene kan telles på en hånd.

Det er når naturen viser seg flott frem, at tankene kan sløvt sveve, både hit og dit, men de samme skyer kan sløvt telles igje og igjen.

En hvit dott, her og en hvit dott der, formasjon som ubemerket endrer form fra små kolonner av elefanter som blir til et stort fiskehode , som igjen formes til en abstrakt klump som kun fantasien har et ørlite grep om hva er.

Har en drøm om at alle skal ha muligheten til å nyte rolige og harmoniske sommerdager, med kun dilemma å undres om skyene beveger seg sakte eller står stille ... dermed smiler ansiktet som titter opp og lykken oppdages i eget sinn, ved å se opp.

Se opp ... smil godt og se opp igjen ... smil ...

fredag 18. juli 2014

Morgentanke - Den «hjernespisende amøbe»(Naegleria fowleri) ...

Den har tilnavnet «den hjernespisende amøben» og lever i innsjøer, elver og varme kilder. Den kommer inn i kroppen gjennom nesa, hvorfra den vandrer videre til hjernen. Selv om Naegleria fowleri-amøben er sjelden, kan den gi svært ødeleggende resultater på kroppen.

Nesten som reality trenden som raider underholdningsbransjen, så krabber det tanketomme frem til sentralnervesystemet og lammer gradvis mer og mer. Med ukeblads spydspissen som ser og hører, så forsterkes dette av Skappels fokus. Via glam og glitter som fremstår mer vesentlig, enn mat for de andre som bor der de ikke naturlig får kjøpt tilstrekkelig.

Amøben kommer inn i kroppen gjennom nesa og jobber seg derfra til sentralnervesystemet rundt hjernen. Og da den kommer seg dit, skaper den mye ødeleggelse.
I tillegg til kraftig hodepine, feber, kvalme og oppkast, er det stor sjanse for at amøben fører til død. Risikoen for å dø av infeksjonen er på hele 98 prosent. Døden inntreffer som regel fem til sju dager etter at man er smittet.

De siste 50 årene har rundt 130 personer med Naegleria fowleri-infeksjon blitt rapportert verden over. Av disse har kun tre personer overlevd. Millioner av mennesker i Europa blir utsatt for amøbe som forårsaker Naegleria infeksjon hvert år, men færre enn 10 mennesker i året blir syke av det.

Pakistansk utbrudd, i 2012 stod den pakistanske storbyen Karachi overfor et utbrudd av «den hjernespisende amøben». Der skal amøbeinfeksjonen ha tatt livet av over ti personer.

Naegleria fowleri-utbrudd har forekommet over store deler av verden; på 60-tallet døde 16 unge i daværende Tsjekkoslovakia, og mellom 1968 og 1978 ble åtte dødsfall registrert på New Zealand. Ei britisk jente døde i 1979 etter å ha svømt i et restaurert romersk bad i byen Bath. Til sammen 34 tilfeller er kjent i USA i perioden 2002-2013.

Det er rett og slett ingen garanti for at morgendagen banker på bevissthetens dør, dermed er oppgaven å leve livet her og nå, være snill og grei først som sist, da det er koseligste å ha vært en positiv bidragsyter til at rasen har vokst i en varm og omsorgsfull retning.

Grip smilet og del - del av livets lyst, kjenn den voksende glede det er å se responsen i omgivelsen, når smilet smitter som et virus som gleder andre og en selv.

... smil ... smil ... smil ...

torsdag 17. juli 2014

Morgentanke - Hvor glad er en for å være glad ...

Hvor stedbunnet er hodene våre, eller er det kroppene som er knyttet til omgivelsen. Om det er vaner eller fysiskt savn av lokale fasiliteter, er ennå noe uklart. Det jeg kan bekrefte, er spenningen av å oppdage nytt, men roen er knyttet til det å kjenne igjen.

Dermed blir kombinasjonen utfyllende og det umiddelbare svaret: hverken eller, samt både og.

Tankene styrer og kroppen agerer, hvor vaner er rotfestet er egentlig i hodene våre, selv om kroppen automatisk reagerer instinktivt. Det er hodet som er alene om å ha regien og som benytter kroppens fasiliteter.

På bakgrunn av disse tankerekker, så fortsetter tanke spinneriet med å løfte mulighetene utenfor hva som ansees som gjennomførbart per nå.

Med sangteksten sine strofer om hodet under armen, så løftes det absurde himmelhøyt og smilet titter mer og mer frem.

En hodeløs kropp, åpner utallige dimensjoner av scenarier som bryter grensene som til vanlig låser vårt hverdagslige. Ubegrensede dimensjoner og annerledes fantaserende, derfra flyr tankene i spennende kunnskaps områder som utfordrer alt kjent.

Hvor trivielt det skulle være om kroppen fysisk arbeidet av seg selv, på en arena hvor det tanketomme var tilstrekkelig og hodet kunne ligget i en ferie liknende sfære, hvor tankene kun fokuserte på sommerglede.

Mon tro om lykken var veldig nær eller utrolig fjern, tankene vekker undring og glade smil ... smil ...

onsdag 16. juli 2014

Morgentanke - Lange skygger som humper i forskjellig takt:

Papiret på bakken er som oftest noe som har falt ned eller blåst bort, noe som i utgangspunktet ikke er ment å være der.

Noen har mistet og hver og en kan bistå, ved å plukke opp det som har forlatt eieren og avlaste omgivelsene ved å målrettet putte det feil plasserte i en dunk for resirkulering og være med på å fjerne den visuelle støyen som ikke representerer noe naturlig dekor.

Hva hindrer den naturlige refleksen i å ville hjelpe medmenneskene som har mistet, er det en oppdragende kraft som mener individene som mister må lære å finne det igjen, flauskap over å eksponere fokus som bryr seg om omgivelse estetikk eller er vi blitt mer opptatt av å gi faen.

Hvor enkle svarene er, er opptil hver enkelt å forholde seg til egen romslighet, for ved å akseptere egne feil vil det åpenbare seg en forståelse av at andre også har rom for å feile.

Hvor flott ens eget indre kongerike er, kommer an på tankene som dekorerer landskapet og hvor bevisst vanskelige tankestreif skyves inn i de mørke tankekroker.

Bakken dekoreres av både langstrakte og korte skygger som kastes på bakken, disse forteller noe om solens posisjon og er ikke noe som blir borte, før stegene finner skygge eller skyer fyller himmelen.

Dagen kles i smilende fjes og det smilende kastes rundt i hytt og gevær, med glede og omsorg ... smil ... smil ... smil ...

tirsdag 15. juli 2014

Morgentanke - Suset fra bladene som vaier i trærne som vugger...

En verden bestående av kjent og ukjent, er der hvor våre alles tanker svaier frem og tilbake.

Der hvor annerledesheten oppdages, er hvor endringene finnes. Stillstand og statisk tilværelse, baseres kun på historisk kunnskap og viten, ferskvare som har vært.

Omsatt historisk innsikt har stor verdi for fremtiden, men kun når fremtiden møtes med nytt fokus, for det som har vært er basert på det som ble gjort og vil aldri bli gjentatt, selv om det kan virke som om å kopiere er veien frem.

Alt som gjentas, vil til slutt bli utdatert og monotont fargeløst.

Øynene vil alltid søke nysgjerrig over det som er sett, bare hodet tillater det, dermed blir dagens naturlige glede funnet der smilet ikke først var tenkt oppdaget ... Smil ...

mandag 14. juli 2014

Morgentanke - Flakse med vingene som bjørnen Colargol:

Svalenes dans, varsles av intenst flott kvitter som tidvis oppfattes som stilhets brytende fugleskrik. Med stor fart og presisjon, så navigerer individene bevegelsene i sammen og hver for seg, når små flokker farer tett forbi vinduene som skiller dem og oss.

Observasjon på nært hold, gir beundrende tanker og en oppfattelse av at andre har sett det samme som meg, spesielt med tanke på Wright brødrene som våget seg opp i sky med et flyvende farkost, som de banebrytende pionerene de i ettertiden fremstår som. De skarve 59 sekunder i luften var den første dokumenterte flyvningen med motorisert kraft.

Flyer 1, Flyer 2 og Flyer 3 var navngivningen på doningene som ga stegene opp i luften fra 59 sekunder, til 5 minutter og i 1905 i 30 minutter.

Nysgjerrighet, må ha vært drivkraften til disse to brødre som egentlig drev med trykking og sykkel, en fantastisk drøm må ha drevet dem frem og der har nok observasjonen av fuglenes ferd gitt overbevisende tro på at det var mulig å få til.

Troen på å få det til, skal vi alle ta med oss og la inspirasjonen fra det vågale være med inn i denne dag.

Smilende modig, kan vi alle snu oss rundt og dele den smilende nysgjerrige glede ... Smil ...

fredag 11. juli 2014

Morgentanke - Morgen som gryr av glede ...

Hvor mye glede kan en dag fylles med og hva stables av verdi i den gryende morgenstund.

Det som er sikkert, alt av mulighetenes tanker spirer og gror der hvor solen står opp.

Kjenn hvor nære himmelen er, når armene strekker seg morgenfriskt i mot det blå, en himmel som dekoreres med påmalte sjarm skydotter.

Morgen med glede, gir potensiale for en innholdsrik flott dag ... smilende flott glede ... smil ...

torsdag 10. juli 2014

Morgentanke - Hvor rett er riktig:

Pendlende fokus gir perspektiver, evnen til å sette seg inn i andre sin situasjon, som igjen gir innsikt og virkelig glede.

Med perspektiver, så møtes enhver dag med de rette verktøyene og resulterer i mer utsyn over ennå ikke oppdagede steder i ens egen sfære.

Dagens riktig er ikke rett for fremtiden, ei heller ovenfor fortiden, da kunnskap og forståelse er erfaringen som erverves i livets tidselv og som er en ferskvare med handlinger basert på der og da.

Alle vurderinger, vil være tolkninger basert på dette øyeblikks levende, et ærlig ansvar hver og en har oppgaven å finne i egen kropp og sjel.

Dermed åpner tanken seg, om at mitt riktige ikke alltid trenger å være rett for deg og motsatt. Så mye enklere det er å forstå, at det jeg ennå ikke kan besvare har andre allerede svart på.

Smilet visker bort alle tendenser til bekymring, for det er godt å ha muligheten til å vandre inn i noe ukjent med fryktløst sinn og gledes over alt det nye som oppdages ... smil ... oppdager ... smil ...

onsdag 9. juli 2014

Morgentanke - 10% tenkende eller 90% kuede...

Ni av ti som overvåkes av NSA er vanlige folk, det vil enten si at flere er farlige eller at de har farlige tanker som er tolket potensielt til å kunne representere en trussel.

Om firkanten som de kategoriserte er tildelt oppfarres stor nok, så rommer den mange, veldig mange og det er på en måte synd å ikke utnytte arealet, i beste markedsøkonomisk åndedrag og effektivt benytte de muligheter som dermed finnes til å fylle opp.

Vurderingen av hvor stort potensiale det er for individets nærhet til galskap, den skapende kraft er i området for nærhet til det uvante og truende, om det fokuset får gjelde, blir alle fremskritt assosiert med truende endring av det kjente og kreftene som utløses er håndtering.

Sakte vil alle bjellesauer være likt aggerende og flokkene følger etter som tankeløse fanatister, som ikke har andre tanker i hodet enn de som er tildelt. Forsiktig forsvinner hodemuskelen og de tomme blikk søker etter primærbehovene, tak over hodet, mat på bordet og forplantning som er hensiktsmessig.

Hverdagslig Zombieland kan tidvis allerede oppdages, hvor øynene fokuserer på mobilskjermen og ganglager er mer motorisk og omverden er borte vekk.

Egentlig ikke så rart at trender utvikler seg, for alle fagmiljøer vil ha en form for selvhevdene spiraleffekt, når resultatet til det lukkede miljø maner frem glede over det oppnådde og det overordnede ansvar er tatt bort fra lokalt ansvar om å se de små steg i sammenheng med helhet.

Det ansvarsløse gjør at toleransen for urimelige verktøyer aksepteres, da skremselspropagandaen fungerer som en målrettet missil inn i våre hoder og sprenger bekymrede hull i hodet, noe som gir den største selfølgelighet over tankene som reflekterer hva mediene trykker med store fete salgsoverskrifter:
- ISIL på fremmarsj,
- Våpnen som holdes i skoleelevenes hånd og som dreper håpfulle,
- Sult i Afrika,
- Lang distanseraketter som kan nå frem med masseødleggelse,
- Små organismer som tituleres med uvante skremmende navn og med fortalt klar hensikt om stor ondskap i usynlig innpakning.

Frykt legaliserer middelet, når de fleste oppfatter og tror ukritiskt på det ferdigtygde. Dermed er 9 av 10 en akseptert andel, da potensialet for annerledes tanker overrasker voldsomt og det er på en selv en kjenner andre, dermed finnes det alltid tanker som kan assosieres med styggedom og vold, når de vonde tanker om insekter som har måttet bøte med livet når egen fot har trødd uforsiktig igjennom skogens sti.

For med utvikling av rasen, så er vi alle avhengige av den lille andel med eventyrlystene tanker, slik at ikke utvikling blir til stilstand og alt blir kun en blåkopi av gårsdagen.

En fantastisk dag, står fremfor oss alle og innholdet vi fyller dagen med er fritt opp til hver enkelt å velge hva som skal prioriteres og velges. Mitt standhaftige forslag er å bevisst mane frem smilet i dagen, for dette skaper muligheter for en selv og som en brobyggende varm gest ovenfor hverandre, for det er mye hyggeligere å møte et smilende ansikt enn hengegjeiper ... smil ... smil ... smil ...

tirsdag 8. juli 2014

Morgentanker - Skurkeri og fanter:

Det å føle på aggresjon når noen evner å utnytte ressurser som overfloden skaper, er totalt feilslått og et forenklet forvrengt bildet av ens egne spøkelser.

Det å assosiere forbrytere og det trusselbildet som dette automatisk legger opp til, gjør at den feige utagerende atferden mot de utstrakt tiggende hender som er betraktelig mindre truende enn definerte kriminelle ressurser, som den egentlige misnøyen er beregnet på.

Det er tryggere å utagere på de enda svakere og spørsmålet om uanstendig verdiutøvelse, døyves med fokusering langt bort fra det utfordrende.

Denne dag har mulighet til rettferdig utøvelse av anstendighet, gi de riktige individer rettferdig og omsorgsfulle tankerekker, server gode smil og vær raus i dagen ... smil ...

mandag 7. juli 2014

Morgentanke - Dager fylles med kvitter ...

Før hanen galer er det stille, fuglene sover og mørket er fortsatt utenfor. Så våkner en morgenfugl og stillheten brytes forsiktig av kvitter, som besvares av mer fuglesang fra flere våknende som nå har slått ut med vingene.

Hvor sangen synges og for hvem, er morgendagens svar og magien i livets ferd, som spennende oppdages.

Tenk så mange stunder som både morgen og kveld inneholder, utrolig masse tid som kan fylles med stille glede og utagerende flott. Det er liksom bare å putte litt fryd her og noe spenning der, så krydres tilværelsen med farge og flott staffasje.

Så er det bare å følge etter de glade toner fra nebbet til de syngende fugler, når øynene forsiktig lukkes, høres bruset fra bølgene som bryter land og kompletterer lydbildet med naturlig fylde.

Hvor levende er livet og hvor tilstede er hvert individ, for dagen smiler flott i mot hver og en av oss, bare vi oppdager smilet i hverdagen - Hør, nå er det enda mer kvitter og glede i luften, jeg tror jammen dagen nå kan startes ordentlig opp ... smil ...

fredag 4. juli 2014

Morgentanke - Relasjon nå og da:

Grunnleggende bånd, er byggesteinene som stables på livets grunnmur når barne årene blir flere.

Hvor solid, er en kombinasjon av hvor steinene plasseres og hva som fyller avstanden i mellom, noe som avgjøres av veiledende hjelp og bistand til å forstå grunnforholdene, slik at basis reaksjonen er gjenkjennbar i ettertiden.

Arenaen for mestring, er der hvor læring trives best, men innsikten i hvilke oppgaver som en håndterer dårlig, gir rom for gode relasjoner til de som er naturlig flinke på disse områder. Så er det en sann fryd å kunne bistå med egne styrker, der hvor andre opplever vansker og utfordringer, slik fungerer relasjoner best ved å "spille hverandre gode" og gi alle muligheten til skinne og vise seg frem.

Dermed skinner denne fredag for deg og meg og alle oss, noe som er helt herlig å hvile tankene på ... smil og for et godt smil ... smil ...

torsdag 3. juli 2014

Morgentanke - Hverdagstrivsel...

Det å skape trivsel i hverdagen, er eget ansvar og involverer omgivelse betingelser. Hvor godt omgivelsen og egne verdier er omforent, er helt avhengig av begge ingredienser.

Beliggenhet med elementene som balanserer hvor "høyt over bakken", er fysisk betinget for "hvor mye direkte omgang" med den umiddelbare nærhet som ønskes. Samhandling og sosial ønsket "grad av omgang" med samboende andelshavere gir føringer for ankomst betingelsene, som ut og inn trafikken legger opp til.

Eget kongerike skapes av en selv og forvaltning av ytre påvirkning blir til det som tillates. Eldoradoet i egen glede, forsvinner aldri, den er alltid med på ferden i ens eget flyt fra A til B.

For å skape handlingsrom i hverdagen, så bygges fornuftige samfunspåvirkede elementer inn i grunnmuren, noe som gir tilstrekkelig komfor og praktisk tilnærming i den hverdagslige tralten. Noe som innebærer kompromier som representerer dynamikken og annerledesheten, slik at nytt ikke bare blir gjentakelse av gammelt.

Trivsel er dermed basert på fleksible blikk for muligheter og evnen til nysgjerrig glede, blant det hverdagslige befinner gleden seg nysgjerrig hele tiden ... smil ...

onsdag 2. juli 2014

Morgentanke - Likhet i ulikheten ...

Det pregede er både arv og miljø, men fordelingen er ikke like åpenbar og tidvis vanskelig å se tydelig og klart.

Hvor like etterkommerne fremstår, baseres på fysisk fremtoning og evner til å fremføre verdisettet som er håndtert.

Erfaring og verdi er en balanse av kraft og motkraft, for det er mye som er funnet uønsket og dette forsøkes forvaltet bort, selv om reflekser kan forstyrre det som ønskes endrett.

Så oppdages det brått at endring er mer likt alt kjent, "det nye" er kun bestående av andre ord eller innpakning.

For revolusjon og evolusjon er en sakte og tyktflytende væske, som handler mest om å mestre omgivelsens forandring og ikke være arkitekt eller den formende kraft i universet.

Dermed fremstår all fantastisk forandring som det samme gamle, bare med ny innpakning og den nye fremtid er nesten identisk med fortiden.

Den sakte forandring er dermed en nødvendig tilpasning til omgivelse respons og bevegelse, noe som oppsummers når fremtid vurderer fortid.

Dermed smiler denne dag i mot oss alle, med mye av det som vi alle kjenner fra reisen i livet så langt og som fortjener et like flott smil tilbake ... smil ...

tirsdag 1. juli 2014

Morgentanke - Gjesterom spøkelset ...

Hvor er det skumle i hverdagen som tidvis kommer på besøk i våre hoder, når det minst forventes.

Det å oppsøke arenaer for risiko, har kalkulerte sider som gir en fokusert oppmerksomhet på de potensielle faremomenter.

Noe mer uforberedt kan det plutselig oppdages overraskelse i det harmonisk forventede, der kan inntrykk generere bølger av uro som brått gjester tankesfæren, før nøktern balanse håndterer det plutselige.

Hva som er buffer for håndterbar, er basert på egen erfaring og evne til å assosiere brå erfaring med erfart, en god ro å hilse på spøkelsesaktige erfaringer som kan likne på hjemsøkte tendenser i ny bekledning.

Det å oppdage hva som uroer, er nøkkelen til balansert håndtering og mer fleksibilitet i ferden frem.

Godt å sjonglere erfaring med erfart, blir nytt som håndteres uten å uro mer enn nødvendig.

Dermed trekkes det menneskevarme våpenet frem, det hjertelige smilet som naturlig lyser i mot alle som ferdes i min nærhet ... Smil ...