mandag 31. august 2015

Morgentanke - Hverdagsglede ...

Ferie, helg, helligdag og hverdag er dagene vi omgir oss med. Siden det er flest hverdager, er det der mesteparten av lykken bor.

Variasjonen gir muligheten til å holde oppmerksomheten oppe og finne fryd og glede i både fri og hverdag.

Dermed starter denne uka, med en flott hverdag og mandagsgleden kan føles som en smilende kraft ... smil ...

fredag 28. august 2015

Morgentanke - Brobygger og kravstiller, bedriftenes dynamikk ...

Hva som er livet, jo: søvnen og den våkene tid. Kraften i den våkene tid, et resultat av søvn forvaltning, to kaftpoler i tilværelsen som utfyller og representerer motkrefter.

Enhver tid har endringene sin natur, noe som gir en variert glidning over i forandringer. Noen bare står rett opp og ned i det nye, mens andre gløtter på døra og vegrer seg noe før de kommer ut i det nye lyset.

Persongalleriet natur, gjør at enkelte baner vei og ufarliggjøre det nye, samtidig som de ettertenksomme holder igjen det mest hodeløse og urimelig lite nyttige.

Den visjonære: Den ansvarlige for vidsynet, den ansvarlig "gale professor", som skal se mer overordnet og helheten i det pågående og det fremtidige.

De forankrede: Leder gruppa og styret, som kvalitativt kan sparre realismen i det visjonære, stille de banale og ennå ikke oppdagede vinkler og forholder.

De kompetente: Fagfolket som meisler ut håndverket sitt, de som bærer produksjonen og som er direkte årsak til at tannhjulene går rundt.

Brobyggerne: Avstandslukkerne som får fagfeltene til å oppfatte hverandres nytte og gir kommunikasjonen verktøyer for å holde dialogen på et språk forstått nivå.

Kravstillere: Når kursen er lagt og tilmålt kraft er funnet som nødvendig innsats, så påminnes alle med tydelighet om veien frem og bidragene som skal til for å lykkes.

Oppfølgere: Kvalitet og bærekraft er parametrene som vurderes på både lang og kort sikt, kvalitativ gjennomgang av pågående prosesser, er nøkkelen til hvor stødig kursen er og skal bli.

Som seilskuta som skal vende, for å opprettholde rett kurs, så må samhandling og forstått innsikt i alles kraft befinne seg tilstede, selv om detalj innsikten er helt forskjellig og unikt individuelt.

Alle lag av samhandling og sameksistens har kravstillere og brobyggere, noe som er nødvendig for å få tannhjulene til å spinne å gå i mer enn det neste sekund.

De mellom usynlige krefter, er alltid tilstede og gjør at hvert individ har mulighet til å strekke egen personlig innenfor eget fagfelt og samtidig se helhetens nytte i innsatsen og belønnes ved å ha knagger å strekke seg opp mot.

Når alle strekker seg og får en stadig følelse av å utvikles, så vokser samholdet og forståelsen av egen og andre sin nytteverdi - og menneskeheten vokser på kraften i lenkene til hverandre, som en påminnelse om at vi lever her i sammen.

Smiler i sammen, smiler alene og bare smiler ... smiler ...

torsdag 27. august 2015

Morgentanke - Himmel teppet ...

Sjarm skylaget som bomulsdottaktig dekker himmelen, gir drømmekurver og tankesvevende streif mot de foreløpige lyse område.

Det er sommerkveld og luften er svalende god, med varm sommer eim. Livet finnes her og nå, som en nytelse som blir med inn når vinteren bekler de samme omgivelser.

Sjarmen finnes i variasjonen, noe som gir tydelig mulighet for fryd og smilende glede ... smil ...

onsdag 26. august 2015

Morgentanke - Verden utvikles når utfordringer oppdages ...

All vekst som vårt moderne sinn erfarer, er basert på å finne løsninger på utfordringene som oppdages.

Om årsaken til disse forandringer alltid har eksistert eller om de er resultater av andre endringer som tidligere er håndtert, er ofte et uteglemt tema.

At verden går under, er et ytterst sterkt upresist begrep. Verden har naturen "å klare seg", uavhengig av hva som skjer. En verden er en verden, om den er sånn eller slik, så er fortsatt verden - verden.

Eksistensielle behov og forhold som må finnes for at artene kan eksistere, er periodiske avhengigheter som ofte forveksles som begrepet verden. Verden er nok et større begrep enn en periodes lokale forholder til varmt, kaldt eller tørt nok.

Dermed vil verden eksistere i sin naturlige utviklede form og livet som takter med, forandres og har sin egen innsikt å bruke som mestringens verktøy, hvor viskeleken er det som fra tidenes morgen var erfaringsoverføringen fra samlingene rundt leirbålene.

Igjen skal vi være glade når det vanskelige i tilværelsen oppdages, da er vi igjen der hvor læring utøves og ikke bare forvaltning av tidligere kjent og oppfattet.

Kom igjen "verden", gi meg noe å bryne meg på og gi meg forståelse av det jeg har lært, slik at jeg kan omsette tillært kunnskap til noe nytt å forstå.

Smiler lurt imot speilbildet som luresmiler tilbake, undres hva som egentlig finnes der bak, hvor smilet kommer i fra ... smil ...

tirsdag 25. august 2015

Morgentanke - Fleksibel toleranse ...

Barn er målestokk for toleransen i samfunnet, hvor mye fleksibilitet, kan oppfattes i dialogen til det kjente.

Med en åpen tilnærming, så inkluderes omgivelsen og delt innsikt er veien til mer kunnskap.

Veien til barna er uredd og nysgjerrig ærlighet, dette gir en omsorgsfull sfære som inneholder bare godt for rasens utvikling og stimulerer det som etableres og det etablerte til å møtes i en fleksibel toleranse av ennå ikke oppdaget og formidling av lært.

Det å vite er en uendelig vei å ferdes på, noe som er åpenbart når nytt oppdages som gir mer forståelse av tidligere forstått.

Fremtiden vil alltid ha en riktigere oppfattelse av det tidligere "nuet", som inneholder mer enn øyeblikket har av forutsetning til å vurdere alle elementer.

Fleksibel tilstedeværelse med ydmyk toleranse og nysgjerrig driv, krefter som vi alle har følt når skostørrelsen var plukket ned fra hyllene for barnekollekskonen.

Smiler barnlig godt, voksent godt, menneskelig godt og for universet ... smil ...

mandag 24. august 2015

Morgentanke - Super og Mann eller Super og Kvinne ...

Hvor super er en mann, hvor mye mann er super.
Hvor super en en kvinne, hvor mye kvinne er super.

Hvor mye mann er en kvinne og hvor mye kvinne er en mann, sånn passe forskjellig, noe som skaper en utfyllende kraft uavhengig av rollen hver og en av oss er født inn i.

Hvor super er supert og hvor supert er super?

Lurer på om Lou Reed den gang var supermann for Lauri Anderson, eller om det nå er Lauri som er super for dem begge. Sangen "O Superman" er en annerledes udødelig klassiker som uansett vil leve med oss som har hørt og kommer til å høre den.

Superkvinnen og supermann er like supre og redder verden i tegneserieform, la oss andre være supre i sammen og redde verden her i virkeligheten ... smil ...

fredag 21. august 2015

Morgentanke - Kjærleik er det samme som ...

Kjærleik og kjærlighet er ord som betyr det samme, men skrives forskjellig.

Alle språk har de samme ord og betydninger, men uttales og skriveform er forskjellig. Noe som ikke gjør annet enn bokstavenes forskjell, da innholdet er likere og forankret i røtter av rasens eksistens.

Dermed bæres budskapet mer bevisst med i dagen og gleden får smilet til å spare seg ... smil ...

torsdag 20. august 2015

Morgentanke - En glad gutt ...

Det å kjenne glede,
er å gledes over det en kjenner.

Slik er det å være en naturlig glad gutt ... smil ...

onsdag 19. august 2015

Morgentanke - Formidling av tanker ...

En kunst som er egentlig enkel, men som forkludret av så mangt tildelt. Tillært respons, samfunns forventet og manglende egen innsikt.

Slett og dårlig undersøkelse eller for lite forstått, er primært hvor den noe manglende forståelse har grobunn.

Kunsten å holde sinnet åpent og kunne forvalte andres formidling mest optimalt, er som å balansere på slakk line, noe som ikke mestres umiddelbart, men sånn etterhvert og med årvåken balansering for å opprettholde likevekt og forståelse av omgivelse faktorene.

Dermed balanseres kommunikasjon, egen forvaltning som inkluderer det å gripe nysgjerrig tak i innhold og ikke dempe det som inkluderer mer innsikt og smil ... smil ...

tirsdag 18. august 2015

Morgentanke - Rasens svikere ...

Barn eller ikke barn, et spørsmål som enkelt besvares med øyne mot horisonten!

Det enkle i det vanskelige, er å velge omsorg for kun egen kropp og sjel. Hva som tillater dette, er andres evne til å se evolusjonens vei, for uten barn så er rasen fort borte.

Begrensningen ved et veiskille, er evnen til å overleve med de forutsetninger som skapes, om dette da tilsier mulighet for evig liv, så vil min påstand om egoismens generasjon falle til fiskene, men slik det nå umiddelbart ser ut, så er egoet så overskyggende stort, at jeg tidvis blir kvalm.

Som livets fremskrittsparti velgere, er andelen som bare cruiser på fremtidens bølge, større og større. Et ansvar som egne verdier omkranser og ser en avgrunn rett innenfor rekkevidde.

Sjarmerende naive, stakes rasens kurs mot utslettelse og det med overveiende og vektig argumentasjon.

Hvorfor i all verden er det spørsmålstegn rundt unge forvirrede som tar sitt eget liv, når voksene bevisste sakte tar liv av hele rasen.

Om vi overlevert, så er det ikke takket være de enslige og selvforlatte, det blir på tross av, for verdikjede forvaltningen er slik at de kan dyrke de gjeldende egenskaper og blåse i de vanskelige deler som ansvaret til de som arbeider frem nye individer er.

Hvor håpfull morgendagen er, like stor som innsatsen til hver og en av oss er, noe som gir reelt håp og glede ... smil ...

mandag 17. august 2015

Morgentanke - Linjær abstrakthet ...

Form og farge, er gjenkjenbar eller selvtildelte eventyr oppfattelse, noe som gir dybde og undring til hvordan det fysiske kan oppfattes.

Linjer som er rette i et skjevt perspektiv, eller perforerte linjer som henger i sammen, selv om det ikke finnes en linje. Når bildet blir mer og mer innholdsrikt, så avdekker dette dypet innenfor det forståtte og avdekker likheten ved at egenskapene er like til å tolke sitt eget ut av det uforståelige presenterte.

Dermed er det noe rolig og flott over systematisk abstrakthet, linjer som varierer, men som fortsatt danner firkanter og flere linjer i en ubestemmelig og form fasthet.

Det utydelige som er tydelig, en deilig tilnærming på en dag som denne.

Mandag er mandag og smil er smil ... smil ...

fredag 14. august 2015

Morgentanke - Klovnen som viser geniet ...

Charlie Chaplin var mer en bare dumme karakterer, han satte tematikkens modige søkelys på det som den gang ikke helt var stuerent.

Med forsterket FBI krefter, så var livet overvåket basert på tolkning fra Hoover og hans svertekampanje, noe som gjorde returen til USA uaktuell på Chaplin sine gamle dager.

Bak enhver latter ligger etterklangen av alvoret, for mekanismene som får latteren til å lyde, er perspektivet som setter alvoret i et lettere preg.

Klovnen i oss alle er modig fremme, når tiden føles rett og riktig, noe som gjør at egen latter bor i slike klovnedager og smitter over på omgivelsen.

Ikke la skremte mennesker og instanser få jage vekk det naturlig flotte smilende.

La humoren råde, med alvoret undertone, for det finnes så meget av alvor og glede tilstede, hele tiden.

Smiler på skrått, opp ned, sideveis og i alvoret ... smil ...

torsdag 13. august 2015

Morgentanke - Frydfyllt sinn ...

Kommentarer om omgivelse, avslører utsagnets eier sine indre utfordringer.

Alle betraktninger har utspring fra et sted i det indre, noe som avslører mye mer om det indre fokuserte som befinner seg i nærheten av yttersiden.

Det finnes ingen dager som kun inneholder mestring, de dager er eventuelt så forsiktige at det er på kanten av destruktiv deltakelse.

Det å ikke finne nye inntrykk eller erfaringer, er langt unna stimulerende, det er for kjedelig å bare se det gamle sette i det gamle sette og la endringene sine perspektiver være andre sine "kopper med te".

Oppdagelse, forundring, nysgjerrig glede og utfordrende stimulans er ingredienser som sper på dagen med fylde og spirende glede.

Det er alltid givende og koselig at andre gir oppmerksomhet og omtanke, bidrar til nye inntrykk og utfordrer forsiktig med impulser og vinkler som oppdages som nye, det er i en slik arena at hodene utfyller hverandres forståtthet.

Husk alltid på ansvar for egen fryd og del raust med alle som ønsker å bidra med fryd og glede ... smil ...

onsdag 12. august 2015

Morgentanke - Mitt vonde er ikke noe for andre ...

Hver og en har vi forskjellige skalaer på hva som gleder og ei, noe som gir vansker med umiddelbart å forstå hverandres utfordring.

Hva som er null- og ytterpunkter på egen og andre sin skala, kan variere stort og føles urimelig og urettferdig å sammenliknes med hverandre.

Det å kommunisere med hverandre om innholdet som grenser mot ytterpunktene, er av og til som å snakke forskjellige språk.

Såfrem ikke andre har levd på samme vis og med samme forutsetninger, så har ikke ditt og mitt noe direkte gjenkjennbart i detaljene.

Ansvaret for eget, er soleklart tildelt individet og går også utenfor eget indre landskap, det forutsettes at egen forvaltning og respons er innordnet i forhold til interaksjon som er forventet.

I en omsorgsfull tenkt vennlighet, har ansvaret også inkludert det bidrag som hver enkelt kan utøve for å sikre bærekraft for arten.

Kjenner smilet komme og gå, for så å være tilbake ... smil ...

tirsdag 11. august 2015

Morgentanke - Fjernt nære ...

Når morgenkaffen dufter, så har fokusert ofte et raskt skråblikk på WordFeud spillene som pågår.

Noen ganger er det min tur, andre ganger tid for mer ordtanker, det flotte er hvor nære jeg kjenner at mine utfordrere er, alle mine nære og fysiske kjente, blir så levende tilstede, når bokstaver flyttes og vris.

Mekanismene som er med meg, er de sosiale båndene som knytter, selv om den fysiske avstanden er geografisk, så er mine nære kjente levende tilstede der hvor jeg lager ord ut av bokstavene våre.

Driven etter å være i sammen om å utføre eller gjøre, er så nære og god. Det sosiale fra brettspill fra påske fjellets hyttekos, er med meg når jeg legger mitt forslag til ord på brettet og sitter spent og venter på det nye bidraget som fyller de tomme felter.

Godt å være fjernt nære, smiler naturlig godt til meg selv og alle andre ... smil ...

mandag 10. august 2015

Morgentanke - Det vonde i en utstrakt hånd ...

De bedende ord som formuleres på innsiden av det å observere fremførelse av å være trengende, gir gjenklang i ens eget indre og er årsaken til at omsorg eller vrede kjennes.

Hvor stor smerte som frembringes, er en indikasjon på størrelsen på egen utfordring og et utgangspunkt å jobbe videre med.

Irritasjon og vrede, har alltid grobunn i ethvert sinn, om kreftene får blomstre i uavklarte tanker, så får stilkene torner som stikker kraftig.

Dagens smil er et menneskeligt, som varmer andre og en selv ... smil ...

fredag 7. august 2015

Morgentanke - Hvilke sekunder er de lengste ...

Relativ er følelsen av å observere sekundene som tikker, når hastende skritt raskt jager noe målsatt, så blir min sakte opplevde tid som kontrast.

Hvor er så mine lange sekunder, jo der hvor fokus kun er rettet mot den rette flate som er bakgrunnen mot sekundviserens bevegelse. De ganger tiden så vidt strekker til å følge visernes gang, så flyr forflytningen mellom viserens tallgang brått, når øynene skotter innom med fokuset.

Dermed føler jeg mest nærhet til de lange sekunder, når ingenting er temaet for dagen, da kan jeg følge med og kjenne nytelsen av hvert tikk.

Denne dag vil inneholde både lange og korte sekunder, noe som gir grunn til å smile godt, kort og langt ... smil ...

torsdag 6. august 2015

Morgentanke - Gatas barn ...

Blant gatens barn, kan en tristhet oppleves i mitt stille sinn, mens jeg smiler varmt til dem alle.

Vitende om at mitt ståsted ikke er dems og derfor er mitt dømte basert på mine verdier og jeg ser jo at de smiler og trives godt.

Forståelsen av lykke er ikke avhengig av hvor mange eiendeler som tynger, ei heller livets kvalitet, men evnen til å se håpet og det drivende i livet.

Vi er alle gatas barn, de kunne vært oss og jeg kunne vært de, de kunne vært meg. Noe som gjør meg til dem og dem til meg, smiler til dem og meg selv ... smil ...

onsdag 5. august 2015

Morgentanke - Sexy verdens fokus ...

Bedre enn fint og flott, er miljø effektivt. Masser kan være fint å se på, flott å kjenne til, men det er få ting som er like sexy som overlevelse forvaltet fokus.

Hva som er triggeren for min hengivenhet og det som appellerer til mitt verdifulle, er ofte enkle og hånterbare tiltak, som viser kreativitet fremfor "kopitet", utnyttelse av allerede forvaltet og gjenbruk i en hensiktsmessig skala.

Tankekraften overbeviser og omsetning av idé til praktisk hverdagslig løsning, her snakker vi reell attraktivitet. Det å bare ha slike tanker i hodet gjør at smilet fort dukker opp som naturlig forankret i verdier som er festet til uropphavet av menneskeheten, noe som gir en underliggende forståelse av overlevelse.

Smiler skrått og noe forsøkt sexy, lar gleden i forsøke overøste øyeblikket ... smil ...

tirsdag 4. august 2015

Morgentanke - Bærekraftig gjeldsprosesser ...

Et nytt moteord i FN er "bærekraftig gjeldsprosesser", noe som i virkeligheten er langt unna å ivareta menneskerettighetene. Kan jurister redde grekerne?

Gjeld og menneskerettigheter er tenkt sett i sammenheng, men vanskelig i praksis, når krav og gjennomføring konkretiseres.

Lovløse krise forhandlinger. Det er helt typisk for kriser, det skjedde i Norge tidlig på 1990-tallet og i USA i 2008: politikerne strekker hjemlene utover sin ordlyd og gjør ting de tidligere har lovet at de aldri skal gjøre.

Det beste ville være om beslutningstakere, allerede når de utformer sparetiltak, unngår å svikte menneskerettighetene, særlig økonomiske og sosiale rettigheter.

Tanker som spinner rundt ordene som stod trykket i Morgenbladet nr.29.

Et intrikat og uoversiktlig landskap å se rett og riktig, en klar indikasjon på at vi har langt igjen før vi har mekanismene som fungerer perfekt, men vi er på vei og vi må fortsette å snakke i sammen på tvers av faggrupper og utover alle grenser.

Det som ennå ikke er oppdaget, må vi alle speide etter og se om vi i sammen finner løsningen for fremtiden ... smil ...

mandag 3. august 2015

Morgentanke - Tvillingsjeler ...

Hvor nære er vi hverandre, sånn fysisk tilstedeværelse kan måles i centimetere, men mental forankring har helt andre dimensjoner og lenker.

Begreper begrenses av kunnskap og viten som forvaltes her og nå, noe som gjør at følelsen av noe mer er tilstede, men uten de riktige ord som forklarende forståelse.

De stille blikk, som sendes og mottas som den mest høylytte dialog og som inneholder større forståelse enn de lydbårene setninger. Arbeidende hender som harmoniserer bevegelsen og faller inn i en takt som er samstemt, uten å måtte korrigere og ord navigere.

Blikk, kroppsholdning og tankepreget mimikk er mer uttryksfylt en masser av ord og er den første dialog, før ordene rekker å komme til uttrykk. Ærligheten i refleksene som starter den naturligste dialog, gir ofte en forsterket eller tvetydighet, når ordene som fremføres ikke er harmonisert.

Ja, med et ristende hodet gir ofte en rar forståelse av det uttalte. Blikk som streifer beundrende eller med forakt, det er det samme blikk, men selve utførelsen som avslører tankene bak.

Hvor mye forståelse som finnes, er individuelt betinget og tidspunkt for harmonisk forståelse, er avhengig av hvor hver og en av oss er på veien til egen innsikt.

Dermed treffes gjenkjennelige følelser, når verdier og forstått er sammenliknbart med eget erfart. Slik finner vi hverandre, hvor tiden er rett og tvillingsjel er følelsen som forsterker det forståtte.

Smiler dobbelt så stort, dobbelt så godt og med enn forankret sjelelig glede ... smil ...