torsdag 31. august 2017

Morgentanke: Her og nå, samt underveis …

Det levde skjer akkurat nå, men retningen hvor det meste av levd er på vei til og fra, er som en konstant bevegelse og rotasjon som pulserer og endres.

Endring fra tiden som samler og jeger, øyeblikkene har på en måte blitt mer avhengig av fremtiden, hvor nuet naturlig handler om en fremtid i et historisk perspektiv.

Alle planene som nå legges, er mer detaljerte og langtids rettet enn hva samler- og jegersamfunnet den gang hadde behov for, noe som nå oppfattes mer effektivt.

Hvordan effekten til slutt omsettes, er egentlig hva som kan forsøkes sammenliknet.

Det å se det levde i et helhetsperspektiv og gi sammenligning mellom dagens skiller mellom gjøremål (arbeid og fritid), omgjort til faktoren levd.

Levd før og nå, har forskjellig natur og skillet mellom hva som er bra og best, har med hvilke egenskaper som prissettes hos grupper og enkeltindivider.

Omgjort som en overdreven ferie, så kan livet før fremstilles som en 10 dagers tur i ny ukjent villmark, hvor 10 timer av dagene er en vandring i å finne råvarer på veien som vil gi kostvariasjon og opplevelser.

Den industrialiserte oppdagelsesturen inneholder ny kunnskap om masseproduksjonens enkelhet og 10 timer av 10 dager på fabrikk, med systematisk forbedret presisjon på egen innsats og garanterer lunsj og enkel tilgang på ønskede varer.

Hva som velges, har med individets ønske om opplevelse og erverving av ny forståelse.

Hva som egentlig er livet, ikke fasit besvart her og nå, da fremtiden føret forståelsen videre til mer kunnskap om hva som ønskes forstått.

Smiler forståelsesfult … smil ...

onsdag 30. august 2017

Morgentanke: Periodisk mild hypokonderi ...

Hvor mye fokus skal den vonde tåa få, tilstrekkelig lite, men innholdet i dagen avgjør hvor fremtredende vondtene oppleves.

Ingenting er mer naturlig enn å snakke om form og farge, når spørsmålet som pleier å være innledningen til all høflighet, hvordan går det, som kan velges besvart med innhold som interesserer.

Balansen i det å fortelle, jo takk bare bra nå som den “vondten” har funnet en bedre form, er helt innafor som erstatning for det forventede enkle “jo takk bare bra”.

Dialogen inneholder plutselig noe interessant og ikke for påtrengende offerrolle, så da er svaret krydret med interesse og genuint naturlig avdempet fortsettelse innenfor tematikken.

Balanse er fortsatt der det må jobbes og ikke over eller under drives, samtidig som mottaker også da får anledning til å delta med sitt og ikke bare overfladiske reflekser.

Plutselig har det menneskelige bosatt seg i resten av samtalen, uten å utbrodere mer av det sykelige, men kun som en døråpner for å prate med mennesket og dele av eget, som interesserer mer enn innøvde fraser uten mening i innholdet.

Smiler naturlig genuint … smil ...

tirsdag 29. august 2017

Morgentanke: Kollektiv bevissthet …

Hva er forståelse og hva oppfattes, er ofte helt forskjellig hos individene.

En oppfattelse blir tolket og omgjort til en forståelse, som baseres på gjenkjennelse av erfart.

Hvordan denne prosessen virkelig foregår og fungerer i våre hjerner, er foreløpig uklart for forskerne.

Dermed blir spørsmålet om mennesker påvirkes av en felles forstått oppfattelse via øyeblikkets sanser, eller om det finnes nedarvet forståelse.

Smiler undrende … smil ...

mandag 28. august 2017

Morgentanke: Største oppdagelse i nyere tid ...

Oppdagelsen av ignoranse, er den desidert største oppdagelse i nyere tid.

Oppdagelse av ennå ikke forstått, har ført til håndtering av mange store endringer og forandringer på det som allerede vites.

Bevisst å forholde seg til menneskehetens uvitenhet og innrømme behovet for å forstå mer, er kjernen og drivkraften i utviklingen.

Uvitenhet og kortreiste forklaringer som ikke baseres på mer innsikt, men eteraping fra tidligere forstått, er direkte hemmende for utviklingen og farlig utgått på dato.

Det å ta fremtidige beslutninger basert på historisk forståelse, blir sjelden den mest optimale måten å løse oppgaven på.

Vurdering basert på erfart, er eneste måte som menneskeheten nå klarer å bruke som verktøy for de fremtidige avgjørelser.

Det etterstrebes å inkludere mer og mer fersk informasjon, sammen med en ydmyk forståelse av at mer innsikt alltid vil komme og oppmerksomhet på inkludering av det nye med det erfarte.

Ignoranse og uvitenhet er arenaen hvor krigen nå utkjempes, en evig driv med form som alt det naturlige opprinnelig også har, det vil si kontinuerlig og konstant forandring.

Smiler til nytt av nytt … smil ...

fredag 25. august 2017

Morgentanke: Soldans ...

Mellom skyene blir det alltid plass til strålene som titter frem, selv om skydekket fremfor selve solen dekkes, så viser sprekker og kanter at det finnes noe annet enn overskyede områder også.

Tettes det totalt mellom oven og jordskorpa, så vil det skimtes nyanser av lysere dekke og solens kamp kan eimes.

Når strålene treffer og gjemmes bort, så danser solen og lager lerreter av fantasi inspirerende formasjoner på bakken og himmelen.

Smilende følger jeg med .., smil ...

torsdag 24. august 2017

Morgentanke: Mitt tidlige er andre sitt sene …

Tegn på at takten er annerledes og påvirket av ferie gleden, vil si å starte dagen på et punkt hvor andre har begynt for lenge siden.

Solen står relativt høyt og soloppgangen er ikke fulgt eller ventet på, noe som er forskjell fra hverdagens takt.

Annerledes er følelsen av å våkne til et yrende liv på utsiden og ikke følge med i fra det stille til den økende takt.

Kjenner en forsiktig og forberedende kraft som våkner til live, hverdagens kraft har begynt å krabbe ut av dvalen og finner forsiktig fotfeste tilbake i den hverdagslige rytme.

Smiler taktfast … smil ...

onsdag 23. august 2017

Morgentanke: Late sommerdager …

Minner fra barndommen, om lange ferier og solfylte sommerdager med tilhørende ro og påbegynnende kjedsomhet.

Gode minner som sjelden finnes andre steder enn i hodet, kan dukke opp på soldagene i sommeren som igjen kan gi følelsen av ro, eimen av barndom kan føles virkeligere enn noen gang.

Godt med dager som forsterker og vekker tanker om godt, både nå og da.

Smiler til nuet, som inneholder eimen av en god fortid … smil ...

tirsdag 22. august 2017

Morgentanke: Hverdag, hvor …

Potensialet for å finne roen i hverdagen, er større enn å jakte fred i helg og ferie, av den enkle grunn at det er flest hverdager.


Prosentvis så er det størst mulighet å finne det som søkes, ved å trene på å søke og bli god på å finne fred og ro der hvor det befinner seg mest muligheter.


Det eksisterer grovt sett 52 helger, hvorav 5 helger som oftes er knyttet opp mot ferieglede, det vil si at det også er 47 muligheter for helgelykke i løpet av et år.


Med 4 ukers sammenhengende ferie, så etterlates 48 hverdagsuker, noe som gir lykkeblinken forholdsvis snever - Men når det treffes blink, så huskes det og refereres som sommerlykken som en luftspeiling som finnes.


Dager i et år, refereres til som 365, hvor 20 mandager-fredager er definert som ferie, med tilhørende 10 helgedager, så følger de 47 øvrige potensielle helgelykkene, noe som gir 94 dager med intensiv mulighet for smil og glede.


Regnestykket blir dermed 20 + 10 + 94 = 124 dager med ferie og helge glede, hvor da vi står igjen med hverdagens mulighet på alle de 241 dager.


Med flaks, så treffes det blink hver gang og de få dager kan fremstå som de beste. I et område hvor Askeladden hører hjemme, så påføres vi plikten for å oppdage og finne det som må forvaltes til vårt beste.


Hverken helger eller ferie skal glemmes eller gjemmes bort, ei heller hverdagene, men vi kan realistisk vurdere å finne lykken både her og der, men det krever at vi forsøker å finne den der det ikke bestandig åpenbart forventes.

Jeg fant, jeg fant sa Askeladden … smil ...

mandag 21. august 2017

Morgentanke: Ferie, hvor …

Hva som fyller uttrykket arbeid, fritid og ferie, masser av kommersielle krefter som har definert det ene for å gi oss det andre og så videre.


Opplevelsene står i kø, bare vi følger anbefalingene fra de som vet best. Kostnaden håndteres av pliktoppfyllende dedikasjon ellers i arbeidsåret, det vil si at livet skrumpes ned til de fire ukene som ferien forventes å være.


48 uker i zombie-tilstand, noe stusselig å tenke på og som løses opp av tanker om helgefri og innskutte langhelger, dermed blir livet levelig med tanker om de kommende ferieuker.


Enhver dag inneholder det samme som feriedagene, morgen, dag, ettermiddag, kveld og natt, ikke forskjell der.


Hva gjør at stress og jag overskygger for alle de levende minutter i enhver hverdag, markedsføring kreftene er utrolig dyktige og selger oss en illusjon av lykke, som omsetter tydelige ferie smil og omgivelser som virker tiltrekkende annerledes enn det hverdagslige.


Tankesettet som feriedagene tildeles, er egentlig de samme som hverdagene har, men de er visualisert og tydeliggjort av glossy reklame fremstillinger, som fungerer som fristende agn.


Hverdagens mangfold må igjen oppdages og ferie får være den ferien den naturlig er, så blir stress borte fra begge arenaer og roen oppdages til hverdags og til fest.

Smiler til hverdagens glede … smil ...

fredag 18. august 2017

Morgentanke: Fredag ...

Frøya, fruktbarhets- og kjærlighetsgudinnen i norrøn mytologi og moderne åsatro. Hun hadde også makt over vekst i naturen. Hun var likevel også en krigs- og dødsgudinne.


Ved endt hverdags ukedag, så kler flere tanker tankelandskapet som både gledes over endt syklus og oppsummerer hva som kunne vært utført.

Forventningsfuldt smilende … smil ...

torsdag 17. august 2017

Morgentanke: Torsdag …

Tor, hans viktigste rolle var å opprettholde verdensordenen. Han var også tordenguden og rådde over været.


Været er hva det er og den eneste kraften vi mennesker rår over i dette segmentet, er å forholde oss til hva som er været.

Smiler avmålt … smil ...

onsdag 16. august 2017

Morgentanke: Onsdag …

Odin, norrøn mytologi den mektigste og klokeste av gudene. Han ble både regnet som gudenes høvding og høvdingenes gud.


Som en midtstilt kraft, fremstår onsdag som balanserende.

Smiler stabilt godt … smil ...

tirsdag 15. august 2017

Morgentanke: Tirsdag …

Ty krigsguden, han som rår over hvem som skal vinne i strid.

Dermed blir fokus i dag å krige seg gjennom dagen, la starten av uka bare bryne seg på alle muligheter som finnes.

Smiler snilt krigersk … smil ...

mandag 14. august 2017

Morgentanke: Mandag …

Månedagen som denne dag er oppkalt etter eller mandag som nåtiden kjenner den som.

Dag er egentlig dag og med denne dag så er starten av uka påbegynt.

Sykluser har alltid en rytme, selv om det nødvendigvis ikke trenger å være en start eller stopp.

Starter alltid med et smil … smil ...

fredag 11. august 2017

Morgentanke: Ikke bra …

Hva som er godt for deg, trenger ikke å være bra for meg.

Ikke bra eller veldig bra, ytterpunkter som hører til på samme skala, bar i hver ende.

Oppdagelsen av ikke bra, kan være fysisk relatert og som en tenkt diagnose som brer om seg i omfang, dårlig blir værre og værre blir en følelse av å dø sakte.

Opphavet til hvor på den lineære streken passerspissen settes, er helt avhengig av hvor stor vinkel passeren har kapasitet til å nå over. De høyeste fjell har også de dypeste daler, noe som gir utfordringer i større skala, enn de små bulkene som så vidt strekker seg over dumpenes myke bunner.

Oppvåkningen av verdiene som savnes, knyttes ofte til den lineære fremstillingen og sammenligningen er ofte opp mot andre sine målstreker, noe som ikke er bra i det hele tatt.

Dine forutsetninger har ikke mine begrensninger og vil ikke kunne sammenliknes eller måles opp mot et gjennomsnitt som ikke har noen forholder knyttet til mine egenskaper og muligheter.

Smiler av å føle noe bra … smil ...

torsdag 10. august 2017

Morgentanke: Dødens ambassadør …

Som en uredd stemme, formidler Per Fugelli om livets realiteter, uten fordømmelse eller frykt, men som noe naturlig og iblander livserfarte spørsmål og oppfattede gode verdier.

Per Fugelli:
Hvilke av kreftene kan mennesket påvirke? Genene? Mor og far? Fortuna? Nei. Så står de igjen disse to: Individets vilje og flokkens egenskaper.

Spørsmålene som vi alle undres over hver eneste dag, hva er mitt bidrag i den store sammenheng og hva kan påvirkes.

Per Fugelli:
Den frie vilje, som et fremmedlegeme i det sosiale univers, er et sårbart og ensomt fenomen.

Verdier som det er viktig å være bevisst, fortsette å verne om og utøve tro på at hvert enkelt individ sine evner til nettopp utøvelse av dette.

Per Fugelli:

Hvorfor si takk for rettferdigheten? Fordi jeg føler at Det rettferdige Norge er litt mitt. Vi er mange hundre tusen som har likt å være med på å bygge landet etter tegningen: Skape og dele. Det gir politisk sjelefred å vite at denne dugnaden har du vært med på.

Solidaritet er ikke et grunnstoff som finnes i naturen. Det rettferdige samfunn må vi ville og velge.

Norge har valgt rettferdighet som politisk grunnstein. Når ulikhetene i penger, anerkjennelse og håp er små, kommer samfunnet inn i sosial likevekt. Her er lite vold, et snilt politi, fred på arbeidsplassen. Derfor må jeg også takke for 74 års liv i et land med trygghet.

Per Fugelli:

Å dø er mindre ille når du har levd godt i et fredelig og rettferdig samfunn.

Når du skal dø, er du opptatt av etterlivet – til dem du er glad i. Det er lettere å dø, når du vet at kjæresten din, ungene dine og barnebarna skal leve videre i Velferdsstaten Norge.

Tankeeksperiment: Hvordan vil det være å dø fra dine i et land hvor bare de rike får skole og helsetjeneste? Hvor menneskene isolerer seg i gylne og rustne ghettoer, hvor hat rår? Hvor politiske eller religiøse formyndere bestemmer over levemåten og tenkemåten din?

Derfor: Takk Norge – og god vakt.

Sterk kost, men slik er vårt levde her oppe og noe som uttrykkes på en oversiktlig og verdig måte, takker i mitt stille gang på gang.

Smiler når jeg leser kronikken i Aftenposten og har fremhevet noen av Per Fugelli sine ord derifra … smil ...

onsdag 9. august 2017

Morgentanke: Festival …

Andre ord for festival er fest, høytid, treff, sammenkomst og stevne.

Mange mekanismer i vårt moderne liv, som vekker behovet for utøvelse av ur-instinkter, uansett hvor siviliserte og velkledde vi blir, så bor instinktene i oss alle.

Ikke nødvendig å undertrykke, men balansere, slik at livet inneholder hva som trengs for å være mennesker i sammen.

Smiler festivalklar … smil ...

tirsdag 8. august 2017

Morgentanke: Venteværelset …

Plassen hvor mye skjer, er på de plasser før det egentlige skjer.

I flykroppen, hvor påkledning av nødvendig utstyr utføres, har mange tanker og meningsutvekslinger før selve det fri fallet gjennomføres.

Alle karuseller og berg og dalbaner, har køer som forbereder og forsterker inntrykket av hva som skal gjennomføres, en modningsprosess som fungerer forskjellig fra person til person.

De samme tendenser kan også værelser før legebesøk ha, hvor friskhet kan føles, fordi redningen er nært forestående eller andre i samme rom representerer tilsynelatende dårligere form.

Alle steder fremfor noe, vil ha mye sammenblandet følelser av forventning og grue seg.

Smiler avventende … smil ...

mandag 7. august 2017

Morgentanke: Sprekkferdig …

Det barnlige sinn som blir servert en hemmelighet, har mekanismer hvor videreforedling kan kjennes på og kampen om refleksen til det å fortelle er krefter som trekker i flere retninger.

Hva som blir resultatet er like varierende, som måtene ethvert individ kjemper sin egen kamp om hva som er rett eller sitt riktige.

Sprekkferdighet er ikke en egen egenskap, men en tilstand hvor egne krefter får målt seg opp mot tillært atferd.

Smiler sprekkferdig godt … smil ...

fredag 4. august 2017

Morgentanke: God only knows …

Om det er religiøse vesener eller Beach Boys som har rett, her er hodet jammen ikke helt skråsikker, men som strofene fra de sangglade guttene går:

God only knows what I'd be without you
If you should ever leave me
Though life would still go on believe me ...

Verden er som et ut verk, tannhjulene spinner og spinner, og sammenhengen sees ikke fra det lille perspektiv, men fra oven.

Det grisete i den uvitende situasjon, er påstander om svar for fremtiden og værre er det om noen slår en gammel utdatert bok i bordet og fremfører påstander om at svaret er åpenbart beskrevet i mellom noen permer.

Enda værre er de tolkninger som utøves overfor likesinnede, hvor realiteten ikke løftes frem, men gammelt grums manes frem for å ivareta noe utdatert.

Det banale i øyeblikket, er at verden går ubønnhørlig videre, om hvert enkelt individ er med på notene, så blir universet det som det blir uavhengig om endringer oppleves kjent eller ikke. Hvordan dette påvirker enhver av oss, har lite med fremtiden til universet å gjøre.

Dermed blir rollen til enhver liten i et alene perspektiv og noe større når felles forståelse løfter forstått ut av øyeblikket, en ydmyk innsikt med en håndtering av sykluser og naturlige forandringer i et universperspektiv.

Smiler løftet … smil ...

torsdag 3. august 2017

Morgentanke: Hva været har å si …

Alt liv er prisgitt den gule himmelkule, noe som gir ettertenksomhet.

De ganger følelsen av for mye overvelder, så bør tankene sveipe innom fakta om livets premisser og sentrum for eksistensens navlebeskuende, må ha rett forståelse av perspektiver.

Det å våkne opp til en ny dag, er et like stort mirakel hver eneste dag og tanken om dette bør kunne dukke opp som en naturlig refleks.

Hvilket vær det er på innsiden av hodet, har absolutt alt å si. Stormer det av uro, så vil uroen kunne overveldende og utsiden sitt strålende overskygges av innvendige skyer.

Utsiden sin natur kan i de store trekk ikke gjøres noe med, men omgivelsen kan brukes som en kraft for å påvirke tøværet på innsiden og dette er en gratis mekanisme som enhver har muligheten til å gripe.

Omgivelse fokus er en fantastisk måte å starte dagen på, det trenger ikke være sol og skyfritt, ei heller sånn eller slik. Bare det å strekke oppmerksomheten utenfor egen sfære, så begynner straks impulsene å påvirke i et riktigere spor.

Inspirerende tanker påvirkes av impulser fra det omkringliggende og arenaen oppdages, bidraget i denne dag er tilstede og veien ut av isolerte tanker er gjort.

Smiler åpent og godt … smil ...

onsdag 2. august 2017

Morgentanke: Robotene kommer …

Hvor mye positivitet eller negativitet skal vi tildele ordet robot, tja sånn passe mengder skepsis.

Robot (tsjekkisk: robota, arbeid) en mekanisk og programmert enhet som utfører oppgaver for å hjelpe mennesker.

Trusselen består i stagnasjon på grunn av endringsfrykt og reell håndtering av en fremtidsrealitet hvor dagens fysiske arbeidssituasjon vil tilsi store mengder arbeidsledighet.

Ingen av delene er å tulle med, da frykt ofte kan føre til stor bekymring og dermed motstand, det overordnede endrings fokuset må håndtere en fremtidig hverdag før den plutselig er her.

Skrekkscenario med selvtenkende onde handlinger styrt av mekaniske ledere, er noe Sci-Fi relatert og ikke det jeg umiddelbart ser på som de nærliggende utfordringer, men atferdsendringen og forståelsen av verdiutviklingen som er nødvendig, for å opprettholde friske hoder på alle oss mennesker.

I denne ørlille tankestrømmen, blir tanken om robotisert gulvvask og støvsuging bare naturlige tanker.

Smiler automatisert godt … smil ...

tirsdag 1. august 2017

Morgentanke: “Himmel” er et begrep her på jord …

En “Himmel” kan ei eksistere uten et “Helvete”, en avhengighet som gjennom tidene har blitt hyppig brukt som virkemiddel for å lede valget dit det har vært ønsket.

Like mye som at en himmel er her eller der, så er helvete plassert på samme sted, da disse virkemidler kun er metaforisk for å tydeliggjøre for både lærd og mindre lærd, at valget er egentlig enkelt, sett fra gjeternes synspunkt.

Blir smilende både opp og ned … smil ...