fredag 30. april 2021

Morgentanke: Mål som skygger for mål …

Kortsiktighet har ofte konsekvenser som vedvarer og som må håndteres av større forståelse, noe som er tegn på manglende innsikt.

Forståelse av hva som nå gjelder, har alltid en historisk forankring og en visjonær tanke om veien videre.

Begrenset scope, kan oppfattes riktig og uavhengig omgivelsens takt, noe som er helt greit på et mikronivå, men som i den større sammenheng kan medføre stor fremtids belastning.

Våkenhet over hva som er meningen med menneskeheten og ikke bare hva som er min mening med mitt levde, er en treningssak.

… smiler trent … smil ...

torsdag 29. april 2021

Morgentanke: Infløkt kreativitet ...

Oppdagelsen av nytt, avhenger av forståelse og tilfeldighet, det å skjønne at alternative tankestrømmer kan påvirke på en inspirerende måte.

Hodeløse forslag har ikke med kunnskap å gjøre, men kan skape veier til inspirasjon, om miljøet de odles frem i ikke skaper støy men heller en form for balanse.

Alle skal med, men til rett tid, slik er det med ideer og tanker også. Hvor kaotiske balansekunstner som evnes, avgjør hvor godt skodd forsamlingen er til å se mot løsning og ikke inn i kaoset.

… smiler sammensatt … smil ...

onsdag 28. april 2021

Morgentanke: Oppmerksomhet og tåke …

Kampen om å få fokuset, avhenger av evnen til å filtrere og utføre i en sekvensiell rekkefølge.

Ikke det at sterkt fokus begrenser muligheten for å påvirkes av andre forhold, men spisser hva tankene samles rundt og lar andre tanker påvirke kun hva som pågår der og da.

Løsningene finnes ikke i det ensporede, men som en sammensmeltning av forstått og kunnskapen som kan adopteres fra annet erfart.

Sterkt styrt bevissthet, gir løsninger som inkluderer gjennomtenkte og ettertenksomhet, påvirket av overveide  alternativer.

… smiler komplekst sammensatt … smil ...

tirsdag 27. april 2021

Morgentanke: Trodd prestert er langt under kapasitet …

Vesener som vi er blitt, har tendenser til å tilpasse seg den ekleste veg.

Selv om kunnskapen om å lære og forstå mer, er hva som åpenbart har gitt livsglede.

Late dager, er assosiasjoner som oppstår med tanker om fri og ferie.

Kontrasten er det viktige og ikke det å utøve latskap, for det blir monotont degenererende for arten.

… smiler arbeidsom … smil ...

mandag 26. april 2021

Morgentanke: Hvilke krefter er gjeldende …

Fokus og kaos oppleves som hver sin ende av skalaen for hvordan mestring kan fungere bra og ikke.

Kaos er et flerhodet troll, hvor litt av det og mer av det andre, blandes inn i det pågående som bekymrer seg over hva som kommer.

Fokus er på en måte en meditativ tilstand som sorterer nennsomt område for område å finne løsninger til.

Med full kraft inn i det utfordrende, så vil alle sidetanker konsentreres om hva som skal løses, hvor et bredt spekter får spillerom.

… smiler sekvensielt … smil ...

fredag 23. april 2021

Morgentanke: Skimter i disen ...

Etter at retningen er holdt og ferden har tilbakelagt som forventet, så gledes tankene av å kunne se konturen av etappens antatt måloråde.

Gjenværende kraft mobiliseres og et taktomslag forberedes, det som antas viser seg å blir mer tydelig og kan bekreftes som etappens mål.

… smiler inn mot mål … smil ...

torsdag 22. april 2021

Morgentanke: Tåkete tråkk ...

Morgentåkens slør løftes mer og mer, hvor den våknende dag oppdages tydeligere.

Teppet av drømmer senkes mer og mer, hvor nå er mer nå.

Siktet pusses og rettes blikket i retning av der det trodde påbegynte har retning.

Inspirerende å se de drømmende kulisser forvandles til hverdagslig realitet.

… smiler nydelig … smil ...

onsdag 21. april 2021

Morgentanke: Grumsete fokus ...

Søvnen etterlater en sammenblandet opplevelse av gårsdagenes erfarte og hva som tenkes utført i dagen.

Vel vitende om hvordan uante forandringer naturlig påvirker innholdet i dagen, hvor det som nå tenkes ikke nødvendigvis er hva som vil skje.

Skuer utover hva som oppsummeres som dagens plan og kjenner gleden over å ha forståelsen av konturen av innholdet.

… smiler til alt som skulle komme … smil ...

tirsdag 20. april 2021

Morgentanke: Tilslørte motiver ...

Klar sikt er ofte en forutsetning for gode valg for de kommende steg, slike forutsetninger er ikke alltid gjeldende.

Fremdrift stopper ikke, da jordkloden ubønnhørlig fortsetter rotasjonen, selv når jeg står rolig på hvileskjærene.

Innsikten ved å basere seg på best mulige avgjørelser og heller måtte korrigere noe når innsikten er mer kunnskapsbasert, er veien videre.

Skjer det ikke feil, så flytter vi oss ikke fremover og blir værende i en stillstands boble, hvor akterutseilt er rasens konkrete resultat.

Konstant forandring, krever en reell nysgjerrighet og evne til å forsøke og analysere hvordan det utøvde fungerer, en konstant søken etter tilpasning.

… smiler ydmykt og ærbødig … smil ...

mandag 19. april 2021

Morgentanke: Forledende fokus ...

Målbilder og forstått oppgave, er ingen forutsetning for å ankomme hvor det er nødvendig for å klare oppgaven.

Innsikt av hvor nødvendig og ønske om å utøve disse stegene i det levde, er motoren og fremdriften som får ferden frem.

Det som sliter og river i det fokuserte, er alle andre impulser som ikke direkte har med det utøvde å gjøre.

Sortering av hva som kan og ikke kan inkluderes, handler om å forstå tilstrekkelig og ha evnen til å innse hva som skal til for tilstrekkelig utøvelse.

… smiler nøkternt … smil ...

fredag 16. april 2021

Morgentanke: Full fart mot målstreken ...

Gode tilbakelagte steg, gir en flott flyt videre og ferdens driv holdes i gang ved å holde dampen oppe helt inn til ferdig utført.

Hvor nærmere hvilen kommer, jo mer kan resten av kreftene brukes på en oversiktlig ferd inn til avrunding og da er det ikke nødvendig med masse ikke brukte krefter for håndtering av eventuelle ukjente faktorer.

Det å stå løpet ut og ikke skjevfordele innsatsen, er ofte det som gir følelsen av å håndtere hele distansen, selv om det sloss med utålmodigheten og utholdenheten underveis.

… smiler inn mot mål … smil ...

torsdag 15. april 2021

Morgentanke: Naturlig forandring ...

Enhver oppvåkning kan likne på den forrige, eller den før der og før der igjen, men alle nye erfaringer har mer av det erfarte.

Selv om likheten oppfattes identisk, så er plattformen som din nye dag tar utgangspunkt i fra, en mer innholdsrik og innsiktsfull lerret hvor nye erfaringer kan males.

… smiler foranderlig .... smil ...

onsdag 14. april 2021

Morgentanke: På toppen av verden ...

Følelsen av utsyn gir oppdagelsen av hvor i landskapet posisjonen nå befinner seg.

Midtveis i uka har punktet som bikker fra oppoverbakke og til utforbakke, hvor det tilbakelagte bekrefter hva som nødvendigvis skal komme.

Alle plasser hvor veien videre er så åpenbar, har en lettere kraft og lystig giv.

De indre dæmoner konfronteres og bytter på med tydelig tilstedeværelse, når helningen oppover er som brattest.

… smiler innsatsvillig godt … smil ...

tirsdag 13. april 2021

Morgentanke: Oppmerksomme steg ...

Endringene i dagen er ikke like oppdagbar der og da, men på mer avstand synes forandringene.

Standhaftighet og nitidige små steg gir resultater, det å ikke overlate fremdriften til en form for stillstand, er nøkkelen.

Tendenser kan synes nært, mens resultatene sees som mål for ferden eller overblikk over hva som har blitt tilbakelagt.

… smiler oppmerksomt … smil ...

mandag 12. april 2021

Morgentanke: Bedre og bedre, dag for dag …

Tanken om evig vekst er en tillært refleks, som ikke helt logisk indikerer bærekraft.

Arena hvor dette åpenbart gjelder, er hvor egen forstanden tilegner seg ny forståelse.

En naturlig fysisk degenerering, kompenseres med forbedrede metoder som forstås.

Det finnes alltid forskjellige tilnærminger og hvordan egne forandringer krever nye løsninger, noe bare en selv kontinuerlig kan finne metode for.

… smiler litt bedre enn i går … smil ...

fredag 9. april 2021

Morgentanke: Med en sko på …

Påkledd og klar, er ikke det samme som å være skodd for enhver situasjon.

Hva som skjer underveis, er alltid avhengig av flere faktorer enn hva som serveres ved startposisjonen.

Evnen til å snu seg rundt og finne andre metoder, når en går skoene av seg, avgjør om det uventede oppleves inspirerende eller belastende.

… smiler til alt det nye … smil ...

torsdag 8. april 2021

Morgentanke: Det fjerde følger med …

Driven i dagen starter egentlig i dagene før og blir en konsekvens av hva som er unnagjort så langt.

Punktene hvor det ikke er mer å utføre av det pågående, så vil et løftet blikk alltid finne en nysgjerrig vei videre.

Dermed blir alle øyeblikker sammenblandede punkter med hva som har vært og hva som skal komme.

… smiler her og nu … smil ...

onsdag 7. april 2021

Morgentanke: En - To - Tre ...

Innøvde rekkefølger kommer naturlige og kan enten gå fremover eller bakover, for å oppfattes som naturlig.

Det å starte midt i, for så å fortsette forfra og hoppe så frem til slutten, gir en form for ny rytmisk dans i dagen.

Dager med taktfasthet, kombineres best med utradisjonelle rekker, hvor nysgjerrigheten og oppmerksomheten holdes våken.


… smiler i hopp og sprett … smil ...

tirsdag 6. april 2021

Morgentanke: Omvendt riktig …

På samme måte som morgen kan være kveld, kan kveld være morgen.

Dermed blir det like naturlig å se på dagen som natt og natten som dag.

På samme måte som feiring og ferie oppleves som snudd forstand.

Tilværelsens uendelige kontrast, er egenskaper som en snurrende kule byr på, når den også roterer rundt.

… smiler til de på den andre siden av kloden … smil ...