tirsdag 31. januar 2023

Morgentanke: Masse er ikke mer …

Gjentakelse av det samme, trenger ikke å være enda mer.


Den gyllene egenskapen å vite hva som er tilstrekkelig og hva som er mer enn nok, er en moderne superkraft.


… smiler tilstrekkelig …

mandag 30. januar 2023

Morgentanke: Massekonsum …

Flere og flere påvirkes det levde av livsstils påførte skavanker, en effekt som bare eskalerere omfanget av det som påvirkes.


Fortsettelse er alltid det enkleste, da forandring krever sin anstrengelse.


Tilgang på enkle gjentakelser er mekanismen som treffer en ur-resonans i fra en annen tid.


For mye, er fortsatt for mye og vil bare bli enda mer om annet ikke aktivt velges.


… smil for mye …

fredag 27. januar 2023

Morgentanke: Frem og alltid videre …

Hvile er en naturlig egenskap, som gir mer på den andre side.


Prosessering av inntrykk foregår natt som dag, bare kapasiteten er gitt de riktige forutsetninger.


Dermed er nøkkelen å finne balanse i drivet fremover, slik at batteriet alltid har nok kapasitet til å inkludere alle kjente aspekter.


Balansert tilstedeværelse, er kunsten som avlaster det fokuserte.


… smiler underveis …

torsdag 26. januar 2023

Morgentanke: Frem og frem …

Tilbake skjer når ikke alle elementer er til stede, noe som er helt naturlig der hvor ikke innsikt finnes.


Årsaken til manglende progresjon, er den viktigste læring av hva som er områder med mer kunnskap.


Ferden frem er eneste retning, da tidsreiser kun er teoretiske tanker og utopiske drømmer for all slett utførelse.


… smiler med forståelse …

onsdag 25. januar 2023

Morgentanke: Steg for steg …

Steg for steg forseres de tøffeste motbakker og bratteste flater, uten at det skaper mer enn tålt.


Ved utmattelses rand, så er det kun det enkle fokuserte som får veien videre til å bli til.


Punktene hvor slitenheten bare er så overveldende, at detaljene i utøvelsen av det neste skritt er der hvor det levde avgjøres.


Fokus er alt som gjelder, noe som hvert skritt er beviselig læring av, hvor alle turer tilbake fremstår passe unødvendig.


… smiler til det neste steget …

tirsdag 24. januar 2023

Morgentanke: Det første først …

Steg for steg er et tankebilde, hvor resonans av det virkelige åpenbarer seg som ferdigstillelse og reelt fokus for det neste.


Tankegrøten er byttet ut med sylskarpt fokuserende, hvor de aspekter som kan være med, er med.


Rydder de tilstøtende tanker inn i en fremtidig flyt, hvor det som utføres er det som får fokus.


… smiler først og deretter sist …

mandag 23. januar 2023

Morgentanke: Sekvensiell fokus …

Hodeløst spredt fordeling av det fokuserte, gir en følelse av å rekke over masse og mye der og da.

Gjøremålene har bekreftende egenskaper i ettertiden, hvor noe utviklende kan oppstå eller noe omgjort.

Det å måtte ta opp igjen noe tidligere, er tegn på å ikke ha hatt tilstrekkelig forståelse av hva som ble løst.

Hvor det motsatte er å stå i en ny ro og ha med seg innsikten fra tidligere, som et solid trappetrinn og ta neste steg.

… smiler fokusert …

fredag 20. januar 2023

Morgentanke: Øve på å øve …

Utrettelig finne tilbake til hva som faktisk er det som kan kjennes.


Finne roen rundt å oppdage virkelig oppmerksomhet i ettertid, for oppdagelse er alltid det første steg.


Møte oppdagelse med mildhet og akseptere at det konstant er behov for å sortere hva som kun er konstante tankestrømmer.


… smiler under trening …

torsdag 19. januar 2023

Morgentanke: Pause maset …

Den indre kritiker vil alltid ha en tanke om at øyeblikket skulle vært annerledes enn hva som blir det som faktisk er.

Alt kunne tenkes å ha vært bedre, en nedarvet driv fra den gang hvor flokken var på jakt eller konstant samlet for overlevelse.

Finn roen i refleksene og mildt akseptere at det alltid dukker opp tanker om metoder for å løse enhver situasjon.

Oppmerksomt kjenne etter, fra et rolig indre, hva som er tenkte tanker og hvorfra maset egentlig opererer.

… smiler til maset …

onsdag 18. januar 2023

Morgentanke: Sorterte inntrykk …

Snørr og barter er oppfattet som nære naboer og kan være uttrykt om det sammenblandet nære.

På samme nære måte er kropp og tanker spunnet sammen av forventning om fremtid basert på tanker fra fortid.

Så fortsetter livet å bare være det som det faktisk er, noe som skjer her og nå, uten at verken fortid eller fremtid blir annerledes.

Sortert tilstedeværelse gir rom for å finne glede i tanken om det passerte, drømmer om det kommende og oppdagelse av livet.

… smiler balansert …

tirsdag 17. januar 2023

Morgentanke: Oppdagelse av det levde …

Forventning om detaljer i det daglige, har tendenser til å skygge for hva som faktisk foregår.

Tankene om hva dagen burde være, er kun tanker og noe det levde utenfor den tenkte sfære egentlig ikke har noe konkret forhold til.

Gjenkjennelse av det faktisk levde er alltid tilstede, bare tanker om det tenkte dempes.

Det å virkelig kjenne på hva som skaper glede, bekymring, fornøydhet eller noe skummelt, er der livet faktisk alltid befinner seg.

… smiler levende uten tanker …

mandag 16. januar 2023

Morgentanke: Oppmerksom mandag …

Ny periode og ny mulighet til å trene på noe som trengs og trenes på.

Øvelse gjør mester, et begrep som kan tegne forståelig overført betydning.

Med spørsmålene, om hvor befinner det som jeg oppfatter å være meg, hva er egentlig gjeldende i det levde.

Skarpere tilstedeværelse er mitt forsøkte valg, ved å gi oppmerksomheten mer rom til å kjenne etter.

… smiler tilstede …

fredag 13. januar 2023

torsdag 12. januar 2023

mandag 9. januar 2023

Morgentanke: Min magi …

Magiske tanker i starten av ny periode.

… smiler fortryllende …

fredag 6. januar 2023

Morgentanke: Flott og godt …

Tanker er tanker og virkelighet er virkelig.

… smiler på ordentlig …