fredag 19. juli 2024

Morgentanke: Har vi fri vilje ..?

Spørsmålet utforsker forholdet mellom determinisme og fri vilje.

Noe som har implikasjoner for vårt syn på moralsk ansvar og menneskets natur.

… smiler fordi jeg tror jeg smiler …

torsdag 18. juli 2024

Morgentanke: Hva er rettferdighet ..?

Spørsmål om rettferdighet berører både etikk og politisk filosofi.

Teamatikken rettferdighet utforsker hvordan vi bør organisere samfunnet, fordele ressurser, og behandle hverandre for å oppnå en rettferdig verden.

… smiler mer rett …

onsdag 17. juli 2024

Morgentanke: Hva er det gode liv ..?

Dette etiske spørsmålet har opptatt filosofer siden antikken og har forstyrret roen i hverdagen til hvermannsen.

Det utforsker hva som gir livet mening og verdi, og hvordan vi bør leve for å oppnå lykke og velvære.

Svaret kommer nok ikke til å komme, så uroen må bare mestres.

… smiler i søken …

tirsdag 16. juli 2024

Morgentanke: Hva kan vi vite med sikkerhet ..?

Et sentralt spørsmål innen epistemologi (kunnskapsteori) er hva som faktisk er forståelse og hva som er rasens kunnskap.

Grensene for menneskelig kunnskap og forståelse utforskes, om hvordan vi kan skille sann kunnskap fra falske oppfatninger.

… smiler tvilsomt …

mandag 15. juli 2024

Morgentanke: Hva er virkeligheten ..?

Spørsmål om væren og eksistens, er en fantastisk start på uka.

Filosofer har lenge diskutert om det finnes en objektiv virkelighet uavhengig av vår oppfatning, eller om virkeligheten er subjektiv og formet av våre sinn.

… smiler virkelig …

fredag 12. juli 2024

Morgentanke: Utgjevning …

Sosial rettferdighet ble mer på plass ved å forbedre levekårene for de fattigste på Cuba i starten av sekstitallet.

Det var fokus på å redusere fattigdom og ulikhet gjennom ulike sosiale programmer og økonomiske tiltak.

… smiler til alle forsøk …

torsdag 11. juli 2024

Morgentanke: Diversifisering …

Moderniteten og endring trenger en samgang mot noe nytt, et blikk som ser mer enn det repetitive.

Det å lede nasjonalbanken og være industriminister, førte til diversifisering av landets økonomi og reduserte avhengigheten av sukkerindustrien.

Noe som resulterte i industrialisering og økonomisk uavhengighet.

… smiler passe spredt …