fredag 22. september 2023

Morgentanke: Fremme og videre …

Leter alltid underveis etter hva som er skjæringspunktet i øyeblikkene, hvor “her og nå” omgjøres til det fremtidige.

Koppen med kaffe smaker utsøkt og er nå varm, for så å kjølne og bli tommere.

De små varmende små slurker stråler varme utover og etablerer en forståelse av prosessen som fortsetter og fortsetter, mens øyeblikket nytes.

… smiler med kaffe i munn …

torsdag 21. september 2023

Morgentanke: Det som har vært har vært …

Veien videre er alltid via her og nå, hvor “nå” og “nå” aggregeres opp som all fortid.

Det som har vært omgjøres til fortid uten noen som helst anstrengelse.

Kaffekoppene som har blitt drukket, har vært like gode som de har vært vonde og sånn er det bare.

… smiler ettertenksomt …

onsdag 20. september 2023

Morgentanke: Balanserer rekker av dager …

En dag dit og en dag hit, bare å henge på og oppdage forståelse av hva som faktisk er.

Til stede og ikke lenger i drømmeland, kjenner jeg at koppen med kaffe faktisk er varm.

Forsøker å la håpet og det tenkte være hva det er, samler det fokuserte i øyeblikket som faktisk er her nå.

… smiler varmt av kaffen …

tirsdag 19. september 2023

Morgentanke: Sakte videre …

Alle dager starter, fortsetter og ender hvor syklusen igjen begynner på ny.

Rytmen i livet er den samme, hvor hver og en opplever start, innhold og en avrunding.

Hva takten krydres med, er hver og en sine forutsetninger til å fylle innholdet i det taktfaste.

 … smiler mot kaffekoppen …

mandag 18. september 2023

Morgentanke: For en start …

Hvor er kaffekoppen mon tro, ikke her og ikke der.

Alle takter har ikke nødvendigvis min tone, men sin egen fantastiske nydelige rytme.

Hvor godt sameksistensen fungerer, avhenger av synkronitet og grad av egen toleranse.

… smiler på leting etter kaffekoppen …

fredag 15. september 2023

Morgentanke: Opphøyet forståelse …

Bistand til mer forståelse, er og har vært menneskehetens vei videre.

Hvordan har alltid vært avhengig av delings plattformene som har utviklet seg fra leirbålet og frem til dagens digitale flater.

Reell forståelse vasker sakte bort andel tenkt og trodd, slik blir det erfarte balanserer og forstås på en felles best mulig måte.

… smiler fremtidig …

torsdag 14. september 2023

Morgentanke: GI …

Alle begreper vris og vendes, til de fleste kan enes om hva som er oppfattet som felles forstått.

Dermed parkeres det totalt urealistiske, samtidig som overdimensjonert optimisme har fått mer reell balanse.

Likevekt etableres hvor nye begreper farges varmere, som ny innsikt
 inn i hva som fremtidig blir Gunstig intelligens (GI).

… smiler gunstig …