fredag 1. desember 2023

Morgentanke: Sosiale medier …

Digital etteraping av de fysiske mekanismer, er en naturlig vei hvor menneskehetens nysgjerrighet bare må ta.


Visualisering laget i leonardo.ai med ordene: “balanse, bekymring og eufori”

Det å finne balansen i bekymring og eufori, er en vekting som naturlig oppleves forskjellig.

… smiler både fysisk og digitalt …

torsdag 30. november 2023

Morgentanke: Utenforskap …

Alle vil tilslutt kunne oppdage de som ikke trives i selskap med slik selskapet nå er.


Visualisering laget i leonardo.ai med ordene: “forståelse, gi rom til de utenfor”

Ansvaret er da å finne frem forståelsen og gi dem utenfor rom til å bevege seg innenfor og ut igjen.

… smiler til alle utenfor …


onsdag 29. november 2023

Morgentanke: Innenforskap …

Før barrierene brytes, må det ryddes i egen forståelse og tolkning av det som forvaltes av meg selv.


Visualisering laget i leonardo.ai med ordene: "cleaning understanding men”

Finner så en balansert komfort, som må skyves noe på for å tillate erfaring bortenfor.

… smiler innenfra …

tirsdag 28. november 2023

Morgentanke: Kjennskap …

For å få kjennskap til noe annet, må annet tolereres og oppsøkes i både små og store mengder.


Visualisering laget i leonardo.ai med ordene: “anerkjennelse av egne yttergrenser”

Oppdagelse og anerkjennelse av egne yttergrenser, må forstås for å kunne erfare noe nytt i mitt ukjente.

… smiler enda nysgjerrigere …

mandag 27. november 2023

Morgentanke: Sosial …

Det å høre til, er en vesentlig følelse som naturlig har preget menneskehetens nedarvede.


Visualisering laget i leonardo.ai med ordene: "Key to What?"

Nøkkelen til hva som er gjeldende form for samhandling, vil alltid finne former som det historiske ikke kan referere til.

… smiler sosialt i min form …

fredag 24. november 2023

Morgentanke: Stillstand …

Ro og fred, er også en måte å beskrive stillstand.


Visualisering laget i leonardo.ai med ordene: "Ro og fred, er også en måte å beskrive stillstand"

Fredens dag er nå ankommer, bare å finne elementer som fyller på med den stemningen.

… smiler i ro …


torsdag 23. november 2023

Morgentanke: Sideveis …

Forflytninger fra midtpunktet blir fort sideforskyvninger og naturlige vendinger som da velges.


Visualisering laget i leonardo.ai med ordene: "Kaffekoppen med håndtak på siden"

Koppen har en god hank på siden, hvor grepet hviler og forbereder neste slurk.

… smiler på siden …