fredag 31. august 2018

Morgentanke: Brikke som legger til rette  ...

Burene foretrekkes som rammer, når trygghet kjennes.

Forståelse er essensen i toleranse.

Tryggheten i toleransen, gir rom for variasjon.

Tilrettelagte forhold, gir forutsetninger for trivsel.

Smiler og tilrettelegger … smil …

torsdag 30. august 2018

Morgentanke: Valgte valg …

Avgjørelser besluttes, etterleves og verdsettes.

Målbildet er noe som var tenkt, før kursen ble staket.

Realiteter er de situasjoner som faktisk fører til hvor en ender.

Reisens mål, er aldri hva som ble beskrevet, men hva som ble.

Smiler til alle valg … smil ...

onsdag 29. august 2018

Morgentanke: Forutsetning er brikken …

Egne forutsetninger, er hva som setter standarden for egne prestasjoner.

Målet for mer, er ikke avhengig av annet enn egne forutsetninger.

Brikkene for fremtiden, stables opp og bortover av egne hender.

Smiler forventningsfull … smil ...

tirsdag 28. august 2018

Morgentanke: Forandring eller noe …

Annerledes er noe som skremmer, men veien bort fra kan trigge motivasjonen som skal til for å møte noe annet.

Noe som er, har toleranse utover det rimelige.

Hva som reelt har vært, betraktes mer nøkternt fra avstanden som naturlig oppstår.

Forskjell er redningen, som aldri oppdages før etterpå.

Forandring er smilet … smil ...

mandag 27. august 2018

Morgentanke: Tilrettelagt eller ei …

Dyr på rømmen,  rømmer alltid ifra og ikke til.

Videre tankerekker, trekker paralleller til menneskers behov for forandring.

Om tilstrekkelige forutsetninger finnes, vil de fleste forbli.

Håpløshet tolereres til et visst nivå, før annet velges.

Smiler tilrettelagt … smil ...

fredag 24. august 2018

Morgentanke: Kvasten pynter opp ...

Pent er også et kriterier som tilfører kvalitet i det levde.


Hva som nå gjelder, påvirker oppfattelsen av tillært, hvor eget forstått, må oppdages og trygt forankres i tydelighet om forstått, ikke baseres på øyeblikkets impuls.

Smiler pyntet … smil ...

torsdag 23. august 2018

Morgentanke: Kronblader …

Det er mer en blomstens krone som pryder.

Lange og korte blader i varierende størrelse og form.

Tykk og tynn form, er med og danner helhet.

Smiler av bladenes flotte framtoning … smil ...

onsdag 22. august 2018

Morgentanke: Stilken sin ferd …

Fra løk eller frø, hvor ferden påbegynnes .

Som en liten spire, strekkes det vokste seg mot kilden.

Hvor høyt, avgjør stilkens styrke og omgivelsenes forutsetning.

Smiler på stilk … smil ...

tirsdag 21. august 2018

Morgentanke: Buketten inneholder variasjoner …

Mangfold er bra og inkluderer.

Grønt i sammen med frodige farger, er friskt.

Friskt er mangfoldets styrke.

Smiler inkluderende … smil …

mandag 20. august 2018

Morgentanke: En avskåret blomst ...

I en vase, fyller inntrykket til de omkring.

Veien frem kan ha inneholdt mye mer enn trodd.

Hva som gleder, er både potte og vase.

Smiler avskåret … smil ...

fredag 17. august 2018

Morgentanke: Endring er nytt av gårsdagens kjente …

Morgendager har bedre utgangspunkt enn enhver gårsdag.

Nuet er punktet hvor det forståtte omgjøres til morgendagens utgangspunkt.

Smiler med innsikt … smil ...

torsdag 16. august 2018

Morgentanke: Forandring trenger ikke være …

Endring av det tenkte, trenger alltid å skje.

Det tenkte trenger ikke være det som blir eller skal være.

Flyt og bevegelse, flytter alltid på kjente ting i nuet.

Derfor er tankene i dag, alltid mer innholdsrike i morgen.

Smiler foranderlig … smil ...

onsdag 15. august 2018

Morgentanke: Kampen for endring …

Strekke innsats for å nå frem til noe mer enn hva som er.

Driv i tilstedeværelsen, en balansekunsten mellom kjent og ukjent.

Forandring skjer, med eller uten egen deltakelse - Gjelder å ikke stå igjen på perrongen når forandringen har reist videre.

Smiler til stillstanden … smil …

tirsdag 14. august 2018

Morgentanke: Kraften fremover ...

Tålmodighet og toleranse er krefter som krever sitt.

Tålmodighet er inkludering av en horisont som inneholder mer en nuet.

Toleranse er trygghet på alt som ennå ikke forstås.

Søken etter veier videre, er å inkludere tålmodig toleranse.

Smiler til fremtiden … smil ...

mandag 13. august 2018

Morgentanke: Nytt er alltid mer enn nytt ...

Hvordan kan hverdagens nummenhet foretrekkes fremfor læring av alle typer nytt, endringer og forandringer kan alltid bidrar med mer enn det som er kjent.

Hva er det som gjør at valget av ingenting er lettere enn nysgjerrighet og nytt.

Kraft er innsatsfaktoren og tålmodighet er horisonten som benyttes for å løse absolutt alt.

Ervervelse av tilstrekkelig innsikt og kunnskap er metoden for å forstå og løse enhver utfordringer og oppgaver.

Smiler tålmodig … smil ...

fredag 10. august 2018

Morgentanke: Musikk er musikk …

Din musikk trenger ikke å være min musikk, men musikk er begge deler.

Det som treffer de kreative impulser, trenger ikke være like, for like er jo ingen.

Smiler og traller … smil ...

torsdag 9. august 2018

Morgentanke: Går og går …

Naturlig forflytning for to bente, har alltid vært vandring fra A til B og videre til C.

Hastigheten på forandringene med gang tempo, er forståelige og sansbare.

Blir bare å nyte steg for steg, kjenne på hva som er annerledes her og nå.

Smiler i steget … smil ...

onsdag 8. august 2018

Morgentanke: Variert er bra …

Noe av ditt og noe av datt, slik kan likes.

Fordelt og konsentrert, fin fordeling.

ute og inne av boksen, godt med perspektiver.

Smiler variert … smil ...

tirsdag 7. august 2018

Morgentanke: Norsk sommer …

En morgen med kjølige drag, det er som om somrene fra tidligere år kommer for å hilse på.

Underlig hvor mer naturlig det første, å ta på en langermet genser og bare vente på solen.

Alt har sin sjarme, men noe føles mer som vanlig enn andre forhold.

Hvor regn er en hyppigere gjest og der få sol periodene nytes som aldri før.

Ja akkurat, begge deler og litt av hver, til hver sin tid.

Smiler til været uansett … smil ...

mandag 6. august 2018

Morgentanke: Sperret passasje …

Åpne torg, har stor plass til høyre og venstre.

Trange smug, passeres frem og tilbake.

Høydedrag forseres opp eller ned.

Romsligst er det indre landskap, med grenseløse rammer i alle retninger.

Smiler i åpent landskap … smil ...

fredag 3. august 2018

Morgentanke: Det å se solen …

Hvor mye skyer dekker solstrålene i dag mon tro, ingen er håpet i svaret på det.

Søken etter stråler som slipper igjennom, en evig søken, selv i de mørkest tildekkede himler.

Fokuset på stråle eller sky, er avgjørende for hvordan oppgavene løses.

Smiler strålende, selv når det er skyet … smiler ...

torsdag 2. august 2018

Morgentanke: Velge innhold …

Hvor mye småsnakk er akseptabelt for min tid, om det ikke inneholder mening eller læring.

Valget er enkelt, utviklingen avhenger av hverandres toleranse for prat før poenger.

Tanketomme utvekslinger er mest for trening av dialog i ung modning, noe som ikke bestandig henger i sammen med gammel eller ung aldring.

Smiler til valget … smil …

onsdag 1. august 2018

Morgentanke: Å være eller å lære …

Hva livet egentlig handler om, å oppdage nye ting ved eget levde.

Finne sekunder av forundring, minutter med nytt og timer som beriker.

Tilstedeværelse som utfordrer og tilfører mer enn alle gårsdager.

Smiler lærenemt … smil ...