onsdag 30. september 2020

Morgentanke: Tøffer av sted …

Ferden inn i dagen er taktfast og uka er nå godt påbegynt.


Morgen avløses av dag, som fort blir ettermiddag og så er kvelden i sikte.


Bare å holde på hatten og svinge seg i takten.


… smiler i stegene … smil ...

tirsdag 29. september 2020

Morgentanke: Klar, ferdig og gå …

For å komme avsted, forberedelser må være gjort.


Startstreken må være innen rekkevidde.


Kursen settes, ferden er påbegynt.


… smiler i steget … smil ...

mandag 28. september 2020

Morgentanke: Avstd og avgårde …

Avsted er dit hvor tanken om stegene skal bære.


Avgårde er der hvor stegene bærer.


… smiler på veien … smil ...

fredag 25. september 2020

Morgentanke: Detaljerte steg …

Bestanddeler som de større elementer består av, er mer eller mindre forståelige.


Innsikt fra det som kan kjennes på, er enklere å forstå.


Konseptet og teorier som sannsynliggjør hva som er utregnet, kan forklare og gradvis forstås.


Det å kjenne sekundene som tikker, er kanskje i grenseland for hva som kan defineres som oppfattet.


… smiler til tideler og hundredeler … smil ...

torsdag 24. september 2020

Morgentanke: Underveis oppdages detaljer …

Med timers oppdeling, er innholdet enklere å stykkes og stables på fornuftige tidspunkter i dagen.


Hvor gjøremål forsøkes tilpasset innenfor tildelt horisont og fordelt synkronisert inn mot annet.


Godt å kunne forsøke, så får øvelse være mesterens videre vei.


… smiler mer detaljert … smil ...

onsdag 23. september 2020

Morgentanke: Pulserende stoppes rytmen for så å starte ...

Uker starter og ender før alt innhold er fylt opp i løpet av dagene.


Bare god stabling av innhold, er den kraft som får periodene til å inneholde tilnærmet ønsket.


Uendelig kunnskap å oppsøke, for så å bruke forstått til undring utenfor kjente rammer.


… smiler på jakten etter forstått … smil ...

tirsdag 22. september 2020

Morgentanke: Takten viser forandring ...

Månedene flyr frem og skiftet mellom sesongene er det som tydeligst gir oppfattelse av endring.


Fantastisk hvor godt det er med øyeblikkene som finner rikdom i det lille unike.


… smiler oppmerksomt … smil ...

mandag 21. september 2020

Morgentanke: Verden går sin gang …

Takt og tone settes av oss alle, slik at variasjonen gjenspeiler hvilken spredning av type individer vi er.


Mine gjøremål og ditt utførte, trenger ikke være i takt, ei heller forstått.


Det som er felles, er at alt som utføres skaper en helhet, hvor du og jeg er en del av den verden som da pulserer fremover.


… smiler i en takt … smil ...

fredag 18. september 2020

Morgentanke: Året snur fortere enn tenkt …

Natt som blir til dag, er en glidende overgang.


Sommer som omgjøres til høst, er et åpenbart spekter av farger og lukt.


Kloden spinner rundt og rundt, hvor dager brått blir en del av et år.


… smiler underveis … smil …

torsdag 17. september 2020

Morgentanke: Oppdelt år …

Høst er forstått kommende etter sommer og noe av det som forbereder tanke om vinter.


Så er neste steg i takten en gryende vår, som spirende forbereder blomstringen i etterfølgende sommer.


Sykluser sirkulerer og det levde henger med, når solen varierer høyde og intensitete.


… smiler sirkulært … smil ...

onsdag 16. september 2020

Morgentanke: En av dagene i året …

Punktet her, er hva som ferden så langt har ført til.


Øyeblikket nå, rommer mye mer enn hva som befinner seg her.


Tanker om livet, spinner også frem som tilbake.


Det levde, forvalter det erfarte og former ferden.


… smiler ettertenksomt godt … smil ...

tirsdag 15. september 2020

Morgentanke: Tiden på året …

All tid oppleves med forskjellig glede, varierer med årstidenes sjarme.


Nå som fargene starter og endres og høstens lukter preger, så er det en sann glede å leve.


Gleden ved å se det sommerfargede visne forsiktig over i andre farger, med solen henge lavere over horisonten fryder stort.


Vandre rundt i oppmerksomheten i åpenbare forandringer, påminner om forskjellig type glede.


… smiler ydmykt … smil ...

mandag 14. september 2020

Morgentanke: Årstidenes preg …

Hvor flott det er, når forandringen skjer.


Vandrende rundt i endringen, fryder stort.


Oppmerksomheten er det som skiller individene.


… smiler til omdannelsen … smil ...

fredag 11. september 2020

Morgentanke: Sluttveis og fremme …

Tilbakelagt etter tilbakelagt gir alltid en bevegelse som resulterer i forflytning.


Innsatsen underveis, er avgjørende for hvor mye anstrengelse som skal til på siste etappe.


… smiler helt frem … smil ...

torsdag 10. september 2020

Morgentanke: Rytmisk godt …

Dag for dag, er takten som gjelder.


Utfordring på utfordring, er det som tilfører.


Glad over nytt forstått i gammel kunnskap.


… smiler fornøyd … smil ...

onsdag 9. september 2020

Morgentanke: Midtveis og bra på vei …

I steget så oppdages hvor en har vært, en selvfølgelighet som må kjennes på hele tiden.


Ofte er oppmerksomheten sterkt fokusert på oppstart og målbildet gjør at målgangen alltid er med i beregningen.


Øyeblikket som akkurat har vært, er og skal nå komme, er det levde og må forvaltes som livet.


… smiler midtveis … smil ...

tirsdag 8. september 2020

Morgentanke: Tidlig og flott …

Opp for å hilse dagen velkommen, en god ting for meg, da vet jeg at hodet og kroppen er med.


Nattens mørke omgjøres til dagens lys, en fantastisk prosess som har variasjoner.


… smiler våkent … smil ...

mandag 7. september 2020

Morgentanke: Sent og godt …

Alle dager starter på et sted, noen tar dagen i bruk på morgenen og andre noe senere.


Tidlig og flott eller sent og godt.


… smiler uansett … smil ...

fredag 4. september 2020

Morgentanke: Godt gjort ...

Fremme ved siste innsats, for denne gang, en forlengelse av andre dagers utført.


Kraften som nå utøves, er effekten av tidligere fordelt anstrengelse.


Totalt sett, er alt i sameksistens med det omkringliggende.


… smiler balansert … smil ...

torsdag 3. september 2020

Morgentanke: Sakte målgang ...

På veien mot målet, er ikke tempoet avgjørende, men helhjertet innsats og stødig kurs.


Det å virre frem og tilbake, med mange forskjellige tilnærminger på grunn av manglende innsats og forståelse, er forvirrende for alle omkring.


Stødig kurs med rolige retningsendringer, gir en oversiktlig ferd, med felles forstått.


… smiler gjennomtenkt … smil ...

onsdag 2. september 2020

Morgentanke: Krypende forståelse …

Raske vendinger er kontrasten til sakte modning, selv om plutselige forandringer omkring alltid kan påvirke begge forhold.


Tillært forstått innehar en slakere læringskurve, hvor øyeblikket av "eureka" plutselig kan oppstå.


Voldsomt overraskende gode ideer som ikke forventes, prissettes hvor forundring og selvfølgelighet er reaksjon, på det som oppleves som stort løft.


Større innsikt som settes i sammenheng, er like gledelig som forventningen av å sakte mestre nytt.


Samspillet mellom våkent undrende og hvilen sin vinklede forståelse, gir en flott variasjon av oppdaget kunnskapsforvaltning.


… smiler i passe tempo … smil ...

tirsdag 1. september 2020

Morgentanke: Sakte forandres alt ...

Punktene for vending og endring, har symbolsk effekt.


Forandringen er i konstant endring, noe som er mer tydelig på enkelte deler av skiftet.


Det tilbakelagte vil alltid kunne refereres til som element i hva som er og skal komme.


… smiler i forandringen … smil ...