tirsdag 31. mai 2022

Morgentanke: Fri …

Borte i perioder innenfor takten, er naturlige huller som oppstår, når gjøremålene er organisert systematisk.


Samtakt mellom hva som skal utføres og hvilke andre gjøremål som kan løses sammen og hver for seg, er en balanseøvelse.


Forutsigbarhet ved å ha oversikt over evner og inneha begrep om omfang av det som ønskes løst, er nødvendig innsikt.


… smiler sammenblandet … smil …

mandag 30. mai 2022

Morgentanke: Pause …

Mikro huller i arbeidsdagen, booster de kommende utførelser og gir ny kraft i innsatsen.


Verdien av å puste godt ut og inn, er givende og nødvendig for å holde kraften oppe.


Både kropp og hode trenger frisk flyt av oksygen, for å fungere og trives.


… smiler ved inhalasjon … smil …

fredag 27. mai 2022

Morgentanke: Parker egoet ...

Fortid påvirker alltid øyeblikkene ved manglende nærvær, hvor eget ego har grobunn i fortiden og lagde forventninger til fremtiden, men mangler forstand på det levde her og nå ... inspirert av Eckhart Tolle …


… smiler oppriktig … smil …

torsdag 26. mai 2022

Morgentanke: Oppvåkningen ...

Oppdagelsen av å ikke leve, men kun eksistere ved å kun jakte fremtid eller hjemsøkes av fortid, er en trist og viktig oppdagelse, hvor bevisstheten rundt sinnets flukt bakover og forover i det levde, hindrer oppdagelsen og sansingen av det flotte som er her nå ... inspirert av Eckhart Tolle …


… smiler til deg … smil …

onsdag 25. mai 2022

Morgentanke: Fremtid er øyeblikkene ...

Ingenting vil skje i fremtiden, det som skjer hele tiden nå er det som blir en fremtid ... inspirert av Eckhart Tolle ...


… smiler nå og fremover … smil …

tirsdag 24. mai 2022

Morgentanke: Fortiden har vært ...

Intet har skjedd i fortid, da absolutt all fortid faktisk har skjedd den gang da ... inspirert av Eckhart Tolle ...


… smiler fra fortiden … smil …

mandag 23. mai 2022

Morgentanke: Vær tilstede ...

Det åpenbare fremstår tydelig ved oppdagelse av det levde, det å innse at all kraft som legges ned i mestring av fortid og fremtid blir mer eller mindre meningsløst, da nået befinner seg her og nå ... inspirert av Eckhart Tolle …


… smiler her og nå … smil …

fredag 20. mai 2022

Morgentanke: Forandring endrer ...

Drivstoffet i kontraster er det kontrastfulle, hvor det uendelige foranderlige øser på med mer av det skiftende.


Hvor stegene alltid tråkkes ut i det ukjente, selv om det illusoriske trår i troen av at det samme tråkket er som tidligere tråkket.


... smiler som alltid ... smil ...

torsdag 19. mai 2022

Morgentanke: Det å vite ...

Kontrastfull livsreise gir forståelse og dybde i innsikt og etterhvert forståelse.


Hvor erfart er muskelen som flekses, når livet fremstår som det levde.


... smiler balansert ... smil ...

onsdag 18. mai 2022

Morgentanke: Rasisten i oss alle ...

Jeg er den trodde meg og ingen andre, før andre byr på å formidle hvordan jeg oppfattes og fremstår.


Hvordan er jeg meg om ikke noen andre forteller hva som oppfattes av meg.


Finnes jeg egentlig, om andre ikke ser at jeg er tilstede.


Er jeg meg for deg eller bare meg for meg og hvor er da jeg uten deg.


... smiler forvirret ... smil ...

mandag 16. mai 2022

Morgentanke: Nivået av tilstedeværelse ...

Emosjonell reise er oppvåkning og vågal forståelse av hva som er hvem til hvilken tid.

Speilbildet lyver på en ærlig måte, hvor det reflekterte fremstår som det forventede.

... smiler reflektert ... smil …

fredag 13. mai 2022

Morgentanke: Utholdenhet …

Innsikt og beslutning om forsøk på å bli den beste utgaven av meg selv, er en konstant tanke og jobb som pågår.

Selv så slapp utgaven av meg kan fremstå som, så er fortsatt jobben å finne de små og store endringer av betydning.

… smiler i det uendelige … smil …

torsdag 12. mai 2022

Morgentanke: Faktiske forhold …

Ettertidens klang, fremstiller det som har vært trodd i et mer riktig lys enn oppfattelsen der og da.

Det faktum at det som var, ble hva det ble, hvor ettertiden ikke får vendt de faktiske forhold.

Fakta er fakta, selv når vi ikke ønsker at det oppnådde ble som forventet.

… smiler oppriktig interessert … smil …

onsdag 11. mai 2022

Morgentanke: Jobben må gjøres …

Det å huske å jobbe med enhver situasjon, etablerer hverdagslige små steg mot det å bli en bedre utgave av en selv.

Det er så alt for lett å glemme seg og oppdage at enkle innarbeidede vaner automatisk tar over styringen.

… smiler konstant og bevisst … smil …

tirsdag 10. mai 2022

Morgentanke: Opplært til hva …

Hva som faktisk skal til for å bli et bedre menneske enn hva vi er opplært til, avhenger av et våkent blikk.

Omgjort oppmerksomhet til mer innsiktsfull forståelse, er nøkkelen til egen og menneskehetens vekst.


De lærte elementer må veies og snus, før roen i situasjonen kan kjennes på.


Overført kunnskap, er kun det beste som da var evnet.


… smiler nysgjerrig og søkende … smil …

mandag 9. mai 2022

Morgentanke: Fortløpende prosess …

Det kontinuerlig ønske om å bli et bedre menneske, er en underliggende kraft i anstendighets musklene til det levde.

Hva som er rett av det riktige, er ikke like åpenbart og noe som må læres.

Forsøk premieres som ervervet erfaring og er gjødsel i den underliggende grunnen, hvor forskjellig tilførsel fremstår med nyanserte effekter.

… smiler i veksten … smil …

fredag 6. mai 2022

Morgentanke: Fremtidsutsikt …

Utsiktene fremover er som illusoriske tegnede tankebilder, hvor fantasi og kreativitet er nærmere å kunne beskrive hva som vil kunne komme.


Forutsetningene for å finne veien videre, ligger i gjennomlevde øyeblikker, hvor historiens last ikke hindrer og forventet ikke overskygger.


Fremtiden blir som den blir og det levde må finne veien gjennom roen i å leve, dermed blir belastende arv nedgradert og urealistiske tanker uvesentlige.


… smiler utopisk … smil …

torsdag 5. mai 2022

Morgentanke: Spådom …

Det å se fremtiden komme, er å være tilstede når øyeblikket beveges videre og faktisk kjenne på det levende.


Det å se bakover for å finne fremtiden, er en håpløs oppgave som resulterer i en tilfeldig treffrate.


På samme måte som det er upresist å koble øyeblikket mot det historiske og lenke tidligere forventet med det som skal skje.


… smiler tilfeldig … smil …

onsdag 4. mai 2022

Morgentanke: Krystallkule …

Rammene for det oppfattede begrenser og forklarer nytt med gammel kunnskap, hvor kunstnere sin grensesprengende fremstilling forsøker å se bortenfor vårt forståtte.


… smiler håpefullt … smil …

tirsdag 3. mai 2022

Morgentanke: Forventning …

Hvem ser fremtiden på hvilken måte, der hvor hver og en danner sitt bilde og formidler sitt trodde med tenkte tanker.


Avhengigheten av å trenge hverandre, for å finne ut av hva som menes, er nøkkelen til sortering av våre og mine tanker.


Fremtidens horisont, har masser av mitt trodde og ditt fortalte, hvor øyeblikkets omsetning av livet faktisk er det levde.


… smiler balansert … smil …

mandag 2. mai 2022

Morgentanke: Analyse …

Analysert tilnærming er som en setefødsel, hvor det som forventes baseres på evnen til å omsette tidligere forståelse til noe fremtidig.


All ervervet kunnskap baseres på en forstått utvikling, hvor sannheten ofte fremstiller et annet bilde i ettertid.


Et abstrakt kunstverk, har et større potensiale for å formidle noe ubeskrevet, hvor tolkeren tilnærmer seg mer dynamisk.


… smiler mekaniskt … smil …