onsdag 31. oktober 2018

Morgentanke: Gynge i gyngestolen …

Tilbakelent og sedate egenskaper er resulterer som fører til mer tilbaketrukkethet.

Dugnad og engasjement er kontraster som vekker glød i sameksistensen, noe som vekker en iver av deltakelse.

Mer av det ene, er ilden til det andre, både når det gjelder latskap eller engasjement.

… smiler tilbaketrukket … smil …

tirsdag 30. oktober 2018

Morgentanke: Vinn og forsvinn …

Her kom seieren deisende inn og oppdagelsen av realitetene ble bare underordnet.

Hva som er eller ikke, helt avhengig av tanketomhet.

Hvor målrettet fokus er avhengig av evnen til å målsette.

… smiler avventende … smil ...

mandag 29. oktober 2018

Morgentanke: Hva skjer a …

Enhver tid har sin del av hendelser, selv i den stilleste krok.

Det innvendige landskap har farget øyeblikkets iver og realiteten finner sitt.

Synger sanger av full hals, uten å farges rød. noe usikker om det er hva som gjelder.

… smiler forsiktig utenfor … smil ...

fredag 26. oktober 2018

Morgentanke: Paradisiskt …

Tanker om hva som kan komme, er som luftspeilinger.

Det flotteste finnes her, nå og nå.

… smiler her og nå … smil ...

torsdag 25. oktober 2018

Morgentanke: Håpfull …

Når dagen er over og evalueringen av det som har vært oppsummeres, blir håpet for morgendagen alltid klarere.

Enhver dag som har vært, har frø av noe bedre for dagene som kommer.

… smiler med glede for kommende dager … smil ...

onsdag 24. oktober 2018

Morgentanke: Snille tanker …

Første tanke som fødes i enhver dag, er av en håpefull karakter.

Den videre ferd, blir alltid enklere med et bekymringsfritt fokus, selv om ikke dagene utvikler seg som ønsket.

Står valget mellom håpløshet og snille tanker, velges det som nødvendigvis alltid er best for meg.

… smiler snilt … smil ...

tirsdag 23. oktober 2018

Morgentanke: Raust fokus …

Et varmere og mer omsorgsfullt sted kan vi alle bidra med, bare bevisstheten holder fokus.

Hva som tenkes, kan faktisk realiseres.

… smiler med håpet fullt ...smil …

mandag 22. oktober 2018

Morgentanke: Giverglede …

Etter 100 veldedighets timer er det gøy å se hvilken interesse som etableres for en god sak på en jovial og krazy måte.

For å nå ut til alle, må alle nås.

… smiler til alle … smil ...

fredag 19. oktober 2018

Morgentanke: Livets endeløse, en illusjon ...

Hver dag dør vi alle litt mer enn hva som gjaldt i enhver gårsdag.


Eksistens før og etter, har en form som ikke egner seg for
tilværelsen som nå kjennes.


Overlevering av hva som vites, en mekanisme som
besørger at kontinuitet fungerer.


Underveis er hvor livet befinner seg, som er øyeblikker
av her og nå.


… smiler av tanker om og begeistres av det som befinner
seg her … smil ...

torsdag 18. oktober 2018

Morgentanke: Hvem er egentlig meg selv ...

Vurderinger sett i lyset av forventet, men hvem sitt forventede.


Kanskje en sammenblandet miks av egen og andres
forventet.


Forledet av mitt trodde forventede, kan fort føre avsted
hvor en ikke har egenskaper.


Hvor befinner passerspissen seg, alltid i senter og der må
mitt eget ha utgangspunkt i fra.

… smiler til andre og mitt eget … smil …

onsdag 17. oktober 2018

Morgentanke: Fornøyd med nok ...

Ikke etterstrebe for mye, men alltid finne ro i tilstrekkelig.


Fanget av fangsten, er raskt resultatet av bekymrede
tanker og en tilstand som raskt naturlig kan prege.


Livets mening er vanskeligere å oppdage, når utsikten
sperres av skygger fra det innsamlede.


Det å kunne smile av det lille nødvendige, er en god
egenskap og mer befriende enn å måtte lete etter hva
som kan være kilden til gleden blant noe unødvendig.

… smiler mer naturlig til det lille … smil ...

tirsdag 16. oktober 2018

Morgentanke: De intellektuelles krig mot egen vitenskap ...

Alle onder skyldes i siste hånd utilstrekkelig viten.

Derfor må opplysningstidens ånd fortsatt vise vei.

Den underliggende tanken er at dagens pessimister saboterer en
verden som har en serie utviklingsmuligheter i retning av å bli
friere og rikere, mektigere og mer fornuftsstyrt - Skriver
Steven Pinker.

Min naturlige tanke og formulering blir derfor: «Våg å la deg lede
av egen forstand».

Eget forstått har naturlig overlevelse som grunnmur og bygger
videre på det nysgjerrig trygge, selv om deler av det reiste skulle
ha usikre områder.

Dermed er det til slutt omsatt viten som er gjeldende valuta og
ikke teorier om hva som skulle gjelde.

… smiler med et erfarent drag … smil ...

mandag 15. oktober 2018

Morgentanke: Tankefanger ...

Se gode ideer som fyker forbi, hva med alle disse pågående tanker, skal de være med eller etterlates.


Her er det bare å fylle sekker og nett med inntrykk og oppdagelse, sette de tankestreif som kan plasseres i rekker og ordnede rader.


Stappe de andre flyktige tanker i tenkebobler, slik at tankene er med i en form som kan utvikles.


Absolutt alt erfart er med i de nye skritt som foretas, dermed gjelder det å finne mekanismer som gir muligheter for forvaltning og god ettertanke.


Det gjelder å bevisst holde tak i det tenkte, selv fange de minste små tankedotter, slik at nattens forvaltede ikke blir tankefanget, men drømmefri til å utfolde og skape egen orden av de nære inntrykk.

… smiler med ettertenksomme smil … smiler …

fredag 12. oktober 2018

Morgentanke: Jeg går alene …

Øyeblikket som ble meg, en sammensmeltning.

Jeg var noe i starten, annerledes underveis og den jeg er her og nå, en helt annen enn den der fremme.

Uansett om alle andre eller andre versjoner av meg selv slår følge, så går alle varianter av øyeblikkene sin egen sti.

Her er jeg, der er du, begge er tilstede og har sine steg å ta.

Hvor veien går er forskjellig og med samme mål, selv om stegene går i hver sin retning.

… smiler til alle, helt alene … smil …

torsdag 11. oktober 2018

Morgentanke: Barnet fødes, så fødes mor …

Oppgaven som er klart fortalt og lært, blir oppdaget når erfaringen blir reell.

Hvor forberedt en kan være, så er fortsatt tydeligheten åpenbar når tilstanden skjer.

… smiler åpenbart … smil ...

onsdag 10. oktober 2018

Morgentanke: Livet skiller og døden forener ...

Det levde føles så annerledes, naboens levde  liv har tilsynelatende ikke noe med meg å gjøre.

Forskjellen føles større og større, etterhvert som livet leves.

Skillet viskes raskt ut på veien til uendelighet, da er likheten mer åpenbar og oppdagelsen av det like i livet mer tydelig enn tidligere.

… smiler likt til hvor vi alle vil være … smil ...

tirsdag 9. oktober 2018

Morgentanke: Lysbærerens engler …

Opp eller ned, varmt eller annerledes varmt, for noen flotte produkter å velge i mellom.

Hvem har skapt produktkatalog, et kommersielt selskap som har langsiktig horisont.

Når en faller, så faller en godt. Jordens flate er ofte den tryggeste grunn, selv om den er avrundet.

Alt annet er luftspeilinger av illusjoner, som pakkes forståelig inn.

Utfordringen er den vågale ureddhet over å være tilfreds.

...smiler tøft og tøffere … smil ...

mandag 8. oktober 2018

Morgentanke: Alarmklokken ringe med en kraft av nysgjerrighet ….

Hva gjelder, hva betyr.

Ingenting.

Annet enn det levde.

Hvorfor kjenner jeg driv av en undring.

… smiler til klokkeklangen … smil ...

fredag 5. oktober 2018

Morgentanke: Skjevt klarsyn …

Med et skråblikk på verden, et uttrykk som er like forklarende som forvirrende.

Med anatomien i fokus, er to antall øyne som naturlig sees, dermed forvirrer det faktum at det oppfattede fremstår som et bilde.

Tilvenning fra to kilder som oppfattes som et bilde, en prosess som pågår og overgangen fra fysisk to til forstått ett, har krøpet så sakte, så sakte, på tidspunkter hvor slike spørsmål ikke naturlig har vært bevisst.

Dermed er selvfølgeligheter så åpenbar, at spørsmål om hvorfor ofte blir mindre fremtredende.

Med forståelsen av to hull og et motiv, så forstås perspektivet dybde, som den åpenbare årsak til verdien av to kilder.

… smiler skjevt … smil ...

torsdag 4. oktober 2018

Morgentanke: Finansakrobat og andre klovner …

Hvilken direktør som presentere sitt hoff godt og forsterker inntrykk som ønsket.

De ganger hvor andre forsøker det samme, vil evnen til å stå frem troverdig være viktig overbevisende.

Forankring av verdier fra topp til bunn, er hva som skiller klinten fra hveten.

Hvor mye klovn eller akrobat, er helt opp til verdiene som skinner igjennom.

… smiler klovneaktig i akrobatikken … smil ...

onsdag 3. oktober 2018

Morgentanke: Sitter fast i egen handling …

Vanen og enkelhet i det repetitive, er skremmende, selv om det ikke finnes spor av bra for hverken det ene eller andre.

Gjentakelse av suksess, er ikke like selvfølgelig som kun gjentakelse.

Hva som gjør forskjell på brytning av vane, er tilstrekkelig oppmerksomhet og rett motivasjon.

Motivasjon bort fra, er ofte veien ut av og ikke den tydelige begeistring for det som kommer.

Egen elendighet kan bryte mønster.

Smertelig oppmerksomhet er tydeligst, en kraft som først frembringer overbevisning og sterke bilde.

… smiler av tydelighet som må komme … smil ...

tirsdag 2. oktober 2018

Morgentanke: Hvem snyter hvem ...

Det må minst to til for å forvirre hverandre, samtidig som en er mer enn nok for å skape eget kaos.

Den sammenblandede totaliteten, blir fragmenter fra ditt, mitt, dems og vårt.

Ikke bestandig hensiktsmessig å løse de store spørsmål, når svar finnes i de nære utfordringer.

Helhetsbildet som finnes, kan inneholde elementer av biter som ikke helt er satt riktig i sammen og det som danner grunnlag for noe som oppfattes uriktig.

Edle hensikter kan fort forvandles til noe annet, om forutsetningene og innsikten ikke er tilstrekkelig.

… smiler forsiktig … smil ...

mandag 1. oktober 2018

Morgentanke: Valg og valg av valg …

Brått mye å tenke på, spesielt når retning skal tas.

Mitt tenkte er ofte sammenblandet med ditt og gir ikke de klare spor å følge.

Står fast i myren av valg, finner oppdagelse og velger.

… smiler introvert … smil ...