tirsdag 30. juni 2015

Morgentanke - Tamburmajor ...

Tamburmajoren er plassert foran korpset og bruker tamburstokk, kommandoer og eventuelt en fløyte til å gi ordre til korpset. Typiske tegn er for start, holdt, oppslag og sving. En annen viktig oppgave for tamburmajoren er å stille opp for korpset.

Ordet er dannet av det franske tambour som betyr «liten tromme». Tamburmajor betyr da omtrent «første trommeslager».

Tamburmajor er ordet som jeg så alt for sjeldent bruker og i stedene benytter leder, bjellesau, fører eller sjef, ord som først assosieres med de som leder ann.

Staslig tittel og flott ord på årets siste juni dag, da er det alltid godt å bli ledet trygt på vei av en Tamburmajor, når kommandoen er: Drikk kaffe og smil ... smil ...