onsdag 10. juli 2024

Morgentanke: Jordisk rettferdighet …

Fordeling av forutsetningene, er alltid et steg mot et fellesskap som ivaretar hverandre på en kortreist måte.

Gjennomføring av en omfattende landreform som omfordelte jord fra store godseiere til fattige bønder, var et viktig steg i den tids utvikling.

Dette bidro til å redusere ulikheter på landsbygda.

… smiler godt …