onsdag 8. november 2023

Morgentanke: Kreativitet består …

Uansett antall tilbakelagte dager, nysgjerrigheten pirres av genet fra ur-opphavet og lager bilder av noe mer.


ai generert visualisering utført i leonardo.ai

Får bare la inspirasjonen smitte over på de andre arenaer, selv om ikke de gjøremålene har samme karakter.

… smiler inspirert …