torsdag 9. november 2023

Morgentanke: Tenker høyt …

Påtrengende ideer og gjøglerier er befriende unnagjort og følelsen av stolt flauhet brer seg naturlig.


ai generert visualisering utført i leonardo.ai

Må alltid våge mer enn tenkt, slik at atferd ikke fastfrosses i gamle satte takter.

… smiler forsiktig tenkende til verden …