fredag 17. november 2023

Morgentanke: Fremtidens verdensbilde …

Felles fantasi er veien til å løfte frem mulighetene som hver og en ikke selv ser, dermed kan det som oppfattes som feil bli helt rett.


Visualisering laget i leonardo.ai med ordene: "fantasi som veien til fremtidige muligheter"

For mitt fastlåste kan være åpenbart løst av andre, hvor positiv skubbing da naturlig skjer som en tilstedeværende nysgjerrighet.

… smiler håpefull …