onsdag 15. november 2023

Morgentanke: Ditt verdensbilde …

Morgen og kaffe er ingredienser som gjenkjennes her, noe som nødvendigvis ikke er det du har et forhold til.


Visualisering laget i leonardo.ai med ordene: "Innlevelse i beskreven innsikt"

Innlevelse i andres beskrevne, er en forutsetning for at vi kan finne glede i hverandres forskjeller.

…. smiler så empatisk som jeg kan …