torsdag 2. november 2023

Morgentanke: Høst på pause …

Høsten ser ut til å midlertidig ha gitt opp, hvor Kong Vinter nå har festet grep og erklært seier.


ai generert visualisering utført i leonardo.ai

Fyller koppen med noe varmt rykende og skuer utover hvite flater, som strekker seg som et lysere teppe i nattens ellers mørke.

… smiler ambivalent …