onsdag 1. november 2023

Morgentanke: Fortsatt hvitt …

Tanker om sommer er noe som nå kun er en tanke, så får kaffe være kaffe og sommer det som bare kommer etter både vinter og vår.


ai generert visualisering utført i leonardo.ai

… smiler sort og hvitt …