onsdag 3. april 2024

Morgentanke: Moralsk filosofi …

Pliktetikk: Moralske handlinger er basert på universelle plikter og ikke på konsekvenser.


Den kategoriske imperativ: Handle bare etter den maksime som du samtidig vil skal bli en allmenn lov.

Menneskets autonomi og fornuften er sentrale for moralen.

… smiler med moral …